Filip Trdla "> Liberecký kraj zpracoval plán adaptace na změnu klimatu již v roce 2021. Byl jedním z prvních v celé republice - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/liberecky-kraj-zpracoval-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu-jiz-v-roce-2021.byl-jednim-z-prvnich-v-cele-republice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Liberecký kraj zpracoval plán adaptace na změnu klimatu již v roce 2021. Byl jedním z prvních v celé republice

30. ledna 2024 | Liberecký kraj
Autor: Filip Trdla, tel: 485 226 307, 770 134 419
Městské tepelné ostrovy a vyprahlá pole, vysychající lesy, přívalové deště – to je jen výčet některých důsledků klimatických změn. Na ně se snaží Liberecký kraj reagovat tím, že sám přichází s návrhy adaptačních opatření, která by negativním dopadům klimatu předcházela či je sama řešila. Dokument Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje schválilo krajské zastupitelstvo již v březnu 2021 a jeho naplňování úspěšně pokračuje.

„Liberecký kraj chce být nadále místem pro plnohodnotný život obyvatel, pro něž nebude změna klimatu jen hrozbou, ale – díky zavádění adaptačních opatření – také příležitostí. Možností je totiž spoustu, například v oblasti rozvoje přírodě blízkých opatření ve městech i v krajině, nových technologií či nových postupů v zemědělství a lesnictví,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Zároveň doufáme, že se kraji podaří inspirovat k řešení adaptace na změnu klimatu i obce v Libereckém kraji. Zástupci obcí, kteří vnímají potřebu tuto problematiku řešit, se na nás mohou obracet. Poskytujeme obcím individuální odbornou i finanční podporu na přípravu krajinných plánů, konceptů, studií či přípravy konkrétních vzorových adaptačních opatření. Na projekty lze využít Dotační fond Libereckého kraje, konkrétně program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, který jsme aktuálně vyhlásili. Účel a podmínky čerpání jsou zveřejněny na dotačním webu kraje.“

Dokument pro kraj zpracovala obecně prospěšná společnost CI2, která se v rámci svých aktivit dlouhodobě věnuje tvorbě adaptačních strategií pro česká města a spolupracuje s řadou tuzemských firem v oblasti snižování jejich uhlíkové stopy. Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí, zejména na změnu klimatu a na jednoho obyvatele Libereckého kraje vychází 8 tun CO2e. Příspěvek Libereckého kraje ke změně klimatu je tak zhruba o čtvrtinu nižší než průměr České republiky. Vedle spotřeby energie největší negativní efekt v kraji působí individuální automobilová doprava, což by mohlo zlepšit odpovídající napojení kraje na páteřní železniční síť a například i podpora alternativních forem dopravy.

Evropská unie směřuje k nízkouhlíkové ekonomice a do této oblasti jsou investovány i největší finanční prostředky, které bude možné čerpat prostřednictvím evropských fondů a dotačních programů. Akční plán bude oporou v jejich získávání nejen pro kraj, města, obce, ale i pro podnikatelské či neziskové subjekty. Liberecký kraj chce v tomto ohledu být vzorem, proto se zaměřuje na snižování uhlíkové stopy a šetrné nakládání s vodou na budovách a pozemcích v majetku kraje, na krajských komunikacích a v rámci fungování jím zřizovaných organizací (např. středních škol, sociálních a zdravotnických organizací).

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje je zveřejněn na webu kraje: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/Adaptace_na_zmenu_klimatu a mapové výstupy analytické části na geoportálu Libereckého kraje: https://ng-sucho.kraj-lbc.cz/mapy/akcni-plan/

Na konci loňského roku vznikl také osvětový poster „Jak adaptovat krajinu na změnu klimatu?“, který je zveřejněn zde: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1152263/2023-11-08%2009:09:37.000000

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist