https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mene-nez-polovina-cestujicich-v-eu-je-informovana-o-svych-pravech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Evropská komise: Méně než polovina cestujících v EU je informována o svých právech

13. ledna 2020 | Evropská komise
Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu Eurobarometru o právech cestujících v Evropské unii (EU). Dle tohoto průzkumu celkem 43 % občanů EU, kteří v předchozích 12 měsících cestovali letadlem, dálkovou železniční dopravou, autobusem, lodí nebo trajektem („cestující“), ví o tom, že EU zavedla práva pro cestující.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Evropská unie je jedinou oblastí na světě, kde jsou občané chráněni celým souborem práv cestujících. Tato práva však musí být lépe známa a je třeba jim lépe rozumět a lépe je prosazovat. Naše pravidla by měla rovněž poskytnout větší právní jistotu pro cestující a pro dopravní odvětví. Proto Komise navrhla modernizovat práva cestujících v letecké a železniční dopravě. Nyní je zapotřebí, aby Rada a Evropský parlament urychleně dosáhly dohody ohledně toho, jak zajistit účinnou ochranu cestujících v EU.“

Práva cestujících jsou definována na úrovni EU. Uplatňují je poskytovatelé dopravy a vymáhají je vnitrostátní orgány. Kvůli rozdílům mezi jednotlivými vnitrostátními postupy může být pro cestující obtížné získat jasnou představu o tom, co v případě potřeby dělat a na koho se obrátit, zvláště když v rámci EU překračují často hranice jednotlivých států.

Komise již zvýšila úsilí o vyjasnění práv cestujících a o zlepšení informovanosti o těchto právech. Komise tak učinila prostřednictvím legislativních návrhů týkajících se práv cestujících v letecké a železniční dopravě, pokynů a pravidelné komunikace o příslušné judikatuře. Komise rovněž zahájila osvětovou kampaň.

Další výsledky, které z průzkumu vyplývají:
* Celkem 32 % všech respondentů (včetně těch, kteří během posledních 12 měsíců necestovali jedním z výše uvedených druhů dopravy) je informováno o tom, že v EU existují práva cestujících v letecké, železniční, autobusové a lodní nebo trajektové dopravě. Konkrétně informováno o právech v letecké dopravě je ale pouze 14 % respondentů, v železniční dopravě 8 %, v autobusové dopravě 5 % a v lodní a trajektové přepravě 3 %. Respondenti, kteří alespoň jedním z těchto druhů dopravy cestovali, si lépe uvědomují práva cestujících (43 % oproti 32 %), ačkoli i jejich podíl nedosahuje úrovně 50 %.
* Procentní podíl cestujících, kteří se domnívají, že je přepravci dobře informují o jejich právech, se liší v závislosti na druhu dopravy: 40 % v letecké dopravě, 29 % v lodní či trajektové přepravě, 26 % v železniční dopravě a 26 % v autobusové dopravě. Procentní podíly jsou ještě nižší, týkají-li se informací získaných během cesty a po ní.
* Respondenti, kteří zažili narušení cesty v letecké dopravě, si stěžovali s větší pravděpodobností, než respondenti využívající jiné druhy dopravy: stěžovalo si 37 % cestujících v letecké dopravě oproti 26 % cestujících v autobusové dopravě, 24 % cestujících v železniční dopravě a 18 % cestujících v lodní nebo trajektové přepravě. U všech druhů dopravy v kombinaci činí podíl podaných stížností 26 %. Mezi respondenty, kteří se setkali s narušením cesty, ale nepodali oficiální stížnost (72 %), byl nejpravděpodobnějším důvodem, proč si nestěžovali, pocit, že je to zbytečné (45 %), a následně názor, že se jedná o příliš nízkou částku (25 %).
* Pokud jde o osoby, které během posledních 12 měsíců zažily narušení cesty v letecké dopravě, celkem 53 % z nich uvedlo, že jim letecká společnost nabídla pomoc (buď potraviny a nápoje, nebo alternativní let, náhradu, finanční kompenzaci, ubytování atd.), a to bez ohledu na to, zda si cestující stěžovali, či nikoli. Pouze 43 % cestujících v železniční dopravě a 38 % cestujících autokarem, lodí nebo trajektem uvedlo, že jim dopravní společnosti nabídly pomoc v případě narušení cesty.
* Celkem 55 % respondentů, kteří si stěžovali u dopravní společnosti ohledně narušení cesty, uvádí, že bylo spokojeno s tím, jak společnost jejich stížnost vyřídila, ale pouze 37 % respondentů, kteří mají zkušenost s narušením cesty, uvádí, že bylo spokojeno se způsobem, jakým je společnost informovala o postupech podání stížnosti.
* Velká většina (81 %) osob, které někdy požádaly o pomoc pro osobu se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí (tj. 8 % respondentů), uvádí, že byla s reakcí dopravní společnosti spokojena. Méně respondentů (60 %) vyjádřilo spokojenost v případě použití více než jednoho druhu dopravy.

Další kroky

Výsledky průzkumu budou podkladem dvou probíhajících legislativních postupů týkajících se práv cestujících v železniční a letecké dopravě, jakož i hodnocení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, práv cestujících v lodní a trajektové přepravě a práv cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě. V této souvislosti bude rovněž zohledněn přístup těchto cestujících i dalších cestujících k multimodální dopravě.Souvislosti
Průzkum byl prováděn v období od 19. února do 4. března 2019 a zahrnul 27 973 respondentů z řad občanů EU.
Právní předpisy EU, které mají chránit práva cestujících a zajistit, aby se tato práva neztratila v množství různých vnitrostátních předpisů, byly zavedeny pro všechny druhy dopravy, což je ve světě jedinečné. Nikde jinde na světě není pro cestující ve všech druzích dopravy zajištěna taková ochrana.


Další informace
Úplné výsledky průzkumu Eurobarometru o právech cestujících - https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200
Informace o právech cestujících v EU jsou k dispozici na internetových stránkách Vaše Evropa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_cs.htm
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist