https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-zivotniho-prostredi-pripravuje-2-novely-zakona-o-eia
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministerstvo životního prostředí připravuje 2 novely zákona o EIA

12. května 2016 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382
Vláda včera schválila ministerstvu životního prostředí postup při implementaci nové evropské legislativy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ačkoliv současná vláda novelizovala zákon o EIA v roce 2015 a zhojila tak více než desetileté výtky Evropské komise k právní úpravě zákona o EIA (Česká republika musí nyní kvůli nečinnosti bývalých vlád zopakovat proces EIA u více než 90 dopravních projektů), mezitím v roce 2014 Evropa znovu směrnici o EIA novelizovala. ČR tak musí do května 2017 opětovně český zákon o EIA upravit dle požadavků novelizované evropské směrnice.

"Rychlá implementace části nové legislativy může umožnit ČR získání výjimky ze zopakování procesu EIA u 11 klíčových staveb, u kterých by případné zdržení ohrozilo konkurenceschopnost ČR v Evropě a také pohyb pro transevropské dopravní síti TEN-T, která je stejně důležitá i pro okolní státy Evropy. Nová právní úprava musí být schválena vládou do konce května a následně předložena k projednání v poslanecké sněmovně ve zrychleném čtení na mimořádné schůzi," říká ministr Brabec.

Vláda bude nadále o možnosti udělení výjimky na výjimečné případy jednat v Evropské komisi, popřípadě i o dalších řešeních, které by umožnily zahájit stavbu u dotčených projektů bez nutnosti opakování procesu EIA.

Mezi výjimečné případy, na které je možné aplikovat výjimku podle poslední novely směrnice EIA, patří živelní pohromy, ale např. i ohrožení politické, administrativní nebo ekonomické stability či bezpečnosti státu atp. "Nicméně právě, jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné aplikovat příslušnou výjimku, je předmětem aktuálních jednání vlády s Bruselem a použití výjimky bude předmětem dohody s Evropskou komisí," pokračuje ministr Brabec.

"Současně musí být zahájena příprava plné transpozice nové směrnice EIA do českého práva, což je jednou z podmínek Evropské komise pro další jednání o výjimce," doplnil ministr.

Nová evropská směrnice EIA, která musí být uvedena do českého právního řádu do května roku 2017, se týká zejména zajištění objektivity příslušného povolovacího úřadu a předejití střetům zájmů, zajištění aktuálnosti stanoviska EIA v povolovacích řízeních, zavedení monitoringu významných negativních vlivů, zavedení posuzování vlivů klimatické změny a přírodních katastrof, zavedení sankcí za nedodržování požadavků zákona, ale i zjednodušení a aktualizaci rozsahu posuzovaných záměrů. Cílem směrnice je zefektivnit a zrychlit proces EIA.

Jak vznikl problém EIA a mýty a fakta:

http://www.mzp.cz/cz/news_160505_EIA_myty_fakta

Seznam 11 klíčových staveb, kterých se týkají současná vyjednávání v EK:

D3 Obchvat Českých Budějovic
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
D6 Lubenec, obchvat
D6 Řevničov, obchvat
D6 Nové Strašecí - Řevničov
D48 Frýdek Místek - obchvat
D35 - Opatovice - Ostrov
D35 Opatovice nad Labem - Časy
D35 Časy - Ostrov
D49 Hulín - Fryšták
D55 Otrokovice obchvat JV
D11 Hradec Králové - Smiřice
I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
D1 Říkovice - Přerov
D0 SOKP 511 D1 - Běchovice
Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice
Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist