https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-zivotniho-prostredi-vydalo-souhlasne-stanovisko-eia-pro-zamer-vystavby-novych-bloku-v-jaderne-elektrarne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany

30. srpna 2019 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA k záměru výstavby nového jaderného zdroje o výkonu do 2 400 MWe v lokalitě Dukovany. Záměr bude mít na základě doložených odborných podkladů a posudků v rámci procesu EIA akceptovatelné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel. Nový jaderný zdroj bude postupnou náhradou výkonu stávajících 4 bloků JE Dukovany. Většina dotčených obcí se záměrem souhlasí.

Ministerstvo na základě předložených odborných podkladů v rámci procesu EIA a po posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně stanovení zmírňujících opatření, dospělo k závěru, že dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel budou minimalizovány a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. Závazné stanovisko EIA obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění ze strany oznamovatele (společnost Elektrárna Dukovany II, a.s.) minimalizuje dopady záměru na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Mezi tyto podmínky patří zejména opatření k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo monitoringu a ochrany vod. Stanovisko v podmínkách vymezuje také opatření k ochraně veřejného zdraví z hlediska hluku při stavebních pracích a dopravě při výstavbě, kdy oznamovatel bude muset provést měření intenzit hluku na komunikacích v okolí areálu elektrárny a minimalizovat hlukové zatížení na těchto komunikacích. Rovněž pro návoz stavebních materiálů je v podmínkách stanovena preference železniční dopravy. Dále jsou stanoveny podmínky pro zásady organizace výstavby tak, aby k vlastní výstavba a další stavební práce minimalizovaly vlivy záměru na životní prostředí i veřejné zdraví. K ochraně ovzduší byly rovněž stanoveny podmínky, a to zejména k prašnosti v době výstavby.

Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby, ale odborným podkladem pro další řízení. Závazné stanovisko EIA potvrzuje, že na počátku přípravy je záměr akceptovatelný a opravňuje investora pokračovat v projektové přípravě. Teprve v další přípravě záměru a v povolovacích řízeních bude rozhodnuto o případné realizaci záměru.

Procesu EIA se účastnily všechny státy sousedící s ČR a i Maďarsko. Se všemi státy kromě Slovenska proběhly v průběhu procesu EIA také mezistátní konzultace, s Rakouskem a Německem formou expertních jednání, s Maďarskem a Polskem písemně. Slovensko považovalo informace uvedené v dokumentaci EIA za dostatečné a o konzultace nepožádalo. Na konzultaci s Německem bylo dosaženo plného zodpovězení všech otázek a konzultace mohla být ukončena v rámci prvního dne jednání. S Rakouskou republikou proběhly konzultace ve dvoudenním formátu. Rovněž se uskutečnily veřejné diskuze v Mnichově a Vídni, kde měla zahraniční veřejnost další možnost se k záměru vyjádřit.

V rámci procesu EIA MŽP obdrželo cca 16 000 připomínek ze stran široké veřejnosti, a to převážně z Rakouska. Většina z nich tvořila předem připravený text, bylo identifikováno cca 10 tzv. VZORŮ. Připomínky z velké části uváděly nesouhlas obecně s jadernou energetikou, poukazovaly na problematiku konečného uložení vyhořelého jaderného paliva, alternativní zdroje energie, konkrétněji se věnovaly např. tématům přeshraničních vlivů na území Rakouska a SRN, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a potenciálního nedostatku technologické vody v souvislosti s klimatickými změnami. Souhlasná vyjádření s dílčími připomínkami byla naopak prakticky bez výjimek obdržena od dotčených obcí v okolí posuzovaného záměru a také od krajských samospráv.

Všechny otázky a připomínky k dokumentaci EIA byly vypořádány v posudku EIA, relevantní z nich byly zohledněny v rámci podmínek vydaného závazného stanoviska EIA. To ministerstvo vydalo jako závěr procesu EIA, který byl o 1,5 roku rychlejší, než např. proces EIA k rozšíření jaderné elektrárny Temelín (dokončen v roce 2013).

Záměr je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, resp. její aktualizací z roku 2015, která stanovila podobu energetického mixu, jehož součástí je i výstavba nových jaderných bloků v lokalitách Temelín a Dukovany. Záměr je dále v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, které chrání lokalitu Dukovan pro potenciální výstavbu nového jaderného zdroje. Dále je záměr i v souladu s Politikou ochrany klimatu v ČR, která předpokládá jeho realizaci a provoz jako jeden z předpokladů pro snižování emisí CO2 a ochranu klimatu v ČR.

Všechny podklady i stanovisko EIA jsou veřejně dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist