https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministr-brabec-stanovisko-eia-ma-uz-vsech-9-prioritnich-dopravnich-staveb-dnes-jej-ziskal-usek-d35-opatovice-ostrov
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministr Brabec: Stanovisko EIA má už všech 9 prioritních dopravních staveb. Dnes jej získal úsek D35 Opatovice - Ostrov

10. února 2017 | MŽP ČR
Autor: Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379
Již všech 9 prioritních dopravních staveb má závazné stanovisko EIA. Jako poslední jej dnes získal úsek dálnice D35 Opatovice - Ostrov. Ministr Brabec tak plní slib daný loni v červnu, že MŽP ve lhůtě dvou měsíců od dodání kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správy železniční dopravní cesty vydá závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemuselo opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože stanovisko EIA získaly před mnoha lety dle zákona o EIA z roku 1992, mnohdy ještě před vstupem ČR do EU.

"Dnes jsme vydali poslední z 9 závazných stanovisek k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb. Plním tím slib z loňského června, že stanoviska ke každé z 9 staveb vydáme ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, potažmo Správy železniční dopravní cesty. Dokonce bych pro zajímavost uvedl, že stanoviska jsme vydávali v průměru za 7 týdnů, tedy ještě v kratší lhůtě, než jsme slíbili. Díky těmto 9 vydaným stanoviskům se může začít stavět 116 km dálnic a 20 km železnic, které uleví od dopravy, emisí a hluku 35 městům či obcím," shrnuje ministr Richard Brabec.

Na cestě k vydání stavebního povolení je tak ode dneška i stavba úseku dálnice D35 Opatovice - Ostrov. 27kilometrový úsek D35 je součástí transevropské dopravní sítě dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 12. 2013.

"Vybudování 27kilometrového úseku dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem přinese velkou úlevu od dopravy obcím zejména podél stávající silnice I/35 jako např. Holice. Částečně se uleví i lidem v Hradci Králové, kterým nebude projíždět tolik aut. Sníží se i emise a hluková zátěž, kterým jsou v současnosti lidé v okolí silnice I/35 vystavováni." dodává ministr Brabec.

Vydané závazné stanovisko obsahuje 14závazných opatření, která přispějí k dalšímu snížení vlivů předmětného úseku dálnice D35 na životní prostředí a veřejné zdraví. Jedná se zejména o kontrolní monitoring hluku a hydrogeologický monitoring zdrojů podzemní vody, dále opatření k ochraně fauny a opatření k minimalizaci vlivů na ptačí oblast Komárov a evropsky významnou lokalitu Uhersko. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v roce 2015. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého přes 20 let. Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 prioritních projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády [2].

Text závazného stanoviska k záměru D35: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP004X

Seznam prioritních dopravních staveb s již vydaným závazným stanoviskem EIA
- D49 Hulín - Fryšták
- D1 0136 Říkovice - Přerov
- D11 1106 Hradec Králové - Smiřice
- Modernizace trati Sudoměřice - Votice
- D55 Otrokovice, obchvat JV část
- D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)
- D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
- D48 Frýdek-Místek, obchvat
- D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

Statistika průběhu vydávání stanovisek EIA k prioritním dopravním stavbám
Počet prioritních projektů 9
Počet měst a obcí, kterým stavby výrazně uleví od dopravy více než 35
Průměrný počet dnů potřebných k vydání stanoviska 52
Počet dnů od vydání prvního do vydání posledního stanoviska 80
Celková délka všech staveb v km 136
Celkový počet stanovených podmínek 179


Poznámky:
[1] Více informací zde http://mzp.cz/cz/news_160629_EIA
[2] Více na http://mzp.cz/cz/news_250816_vlada_narizeni_EIA

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist