https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministr-zemedelstvi-aplikacni-dokument-lesnicke-koncepce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Ministr zemědělství: Aplikační dokument lesnické koncepce

25. ledna 2021 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, tedy aplikační dokument, dnes vzala na vědomí vláda. Materiál připravený Ministerstvem zemědělství obsahuje mimo jiné související gesce a termíny. Na tvorbě aplikačního dokumentu se, podobně jako při tvorbě Koncepce, podílelo 32 subjektů. Většina z nich se bude podílet i na uskutečnění opatření vyplývajících z dokumentu.

„Dokument se soustředí na krátkodobý časový horizont do roku 2026, a proto odráží především aktuální výzvy v sektoru lesního hospodářství. Je to zvládnutí negativních dopadů změny klimatu na lesní porosty, které se projevují zejména kůrovcovou kalamitou, adaptace lesů a lesního hospodářství na změnu klimatu a také obnovení konkurenceschopnosti lesního hospodářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Mezi opatřeními, kterým se Aplikační dokument věnuje, je
* obnova lesů po kalamitě a regenerace lesních půd,
* adaptace lesů na změnu klimatu a zvýšení jejich ekologické stability (přizpůsobení dřevinné skladby měnícím se přírodním poměrům, úprava pravidel přenosu reprodukčního materiálu, zavedení hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou),
* zvyšování biologické rozmanitosti lesů (podpora pestré druhové skladby, ponechávání lesních těžebních zbytků a části dřeva k zetlení v lesních porostech, ponechávání stromů na dožití a ochranu habitatových stromů),
* podpora opatření k ukládání uhlíku v lesních půdách a porostech,
* zlepšení zadržování vody v lese,
* dosažení vyváženého stavu zvěře a lesních ekosystémů: zachování všech druhů zvěře a jejich početních stavů, které nadměrně nepoškozují lesní ekosystémy a zároveň stav lesa, který je ekologicky vyvážený ke všem složkám ekosystému včetně fauny,
* snížení počtu povinností a omezení pro vlastníky lesů,
* minimalizace administrativní náročnosti lesnických podpor a tvorba inovativních podpůrných nástrojů v době po překonání kůrovcové kalamity (např. platby za lesní ekosystémové služby), či
* zpracování národní strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním hospodářství.

„Jako zástupce akademické sféry pozitivně hodnotím, že na cestě k stabilnějším a pestřejším lesům budoucnosti, se v aplikačním dokumentu pamatuje i na vzdělávání, poradenství, výzkum a inovace, a rovněž to, že řada aktivit aplikačního dokumentu je postavena na využití vědeckých výsledků,“ uvedl Róbert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Aplikační dokument poslouží jako opora pro přípravu právních předpisů, dotačních programů, organizačních opatření či výzkumných úkolů, stanoví také společné úkoly zainteresovaných resortů a odborných institucí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist