https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministri-zivotniho-prostredi-eu-v-bruselu-jednali-o-obchodovani-s-emisemi-obehovem-hospodarstvi-a-ekoznacce-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministři životního prostředí EU v Bruselu jednali o obchodování s emisemi, oběhovém hospodářství a ekoznačce EU

19. prosince 2016 | MŽP ČR
Autor: Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379
Ministři životního prostředí evropské osmadvacítky dnes jednali o revizi evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), ochraně lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami nebo oběhovém hospodářství. Na jednání, kde Českou republiku zastupoval náměstek ministra Vladislav Smrž, se rovněž diskutovalo o hodnocení REFIT [1] pro nařízení k ekoznačce EU, jehož výsledky by měla zveřejnit Evropská komise.

Slovenské předsednictví v Radě EU na jednání představilo pokrok v projednávání revize systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, kterého bylo dosaženo od zveřejnění návrhu v létě 2015 a především během posledních šesti měsíců, kdy bylo Slovensko v čele Rady EU. „Za Českou republiku musím říct, že nás velmi mrzí, že se i přes usilovnou snahu předsednictví zatím nepodařilo dosáhnout shody na přijetí tzv. obecného přístupu Rady, který by zahrnoval pozici členských států před jednáním s Evropským parlamentem. Cílem návrhu na reformu EU ETS je přispět k dosažení závazků EU v oblasti ochrany klimatu, tedy snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti roku 1990, přičemž v rámci EU ETS má dojít ke snížení o 43 % oproti roku 2005. K těmto závazkům se členské země EU zavázaly v říjnu 2014,“ shrnuje náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na setkání ministrů zastupoval.

V oblasti odpadů a přechodu na oběhové hospodářství je z pohledu České republiky důležité zaměřit se na zásadní redukci skládkování komunálních odpadů, které je na nejnižším stupni hierarchie nakládání s odpady. „Skládkování je v 21. století nemorální a nezodpovědné. Skládky jsou časované bomby, potenciálním únikem látek a kontaminací vod či půdy ohrožují životní prostředí i zdraví lidí. Je na čase změnit tento přístup k nakládání s odpady. MŽP proto připravilo novou odpadovou legislativu, kterou v lednu předloží Legislativní radě vlády a která má díky zákazu skládkování od r. 2024, ale i dalšími opatřeními odklonit odpady ze skládek,“ vysvětluje náměstek Smrž.

Ministři životního prostředí dále přijali závěry o ochraně lidského zdraví a životního prostředí pomocí šetrného nakládání s chemickými látkami. Náměstek Smrž považuje pro budoucí směřování EU v oblasti chemikálií za klíčové výsledky probíhajícího hodnocení legislativy k chemickým látkám a REFIT nařízení REACH [2]. Náměstek Smrž zdůraznil také potřebu celosvětově zajistit šetrný způsob nakládání s chemickými látkami i po roce 2020, a to pomocí správného nastavení tzv. procesu „Beyond 2020“ [3]. „Do tohoto procesu je Česká republika aktivně zapojena. Na národní úrovni pak již byl zahájen proces ratifikace Minamatské úmluvy o rtuti, která jakmile začne platit, rovněž výrazně přispěje k mezinárodnímu úsilí o správné nakládání s nebezpečnými látkami,“ upřesnil náměstek Smrž.

Z podnětu České republiky ministři evropské osmadvacítky rovněž diskutovali o ekoznačce EU [4], kterou ČR považuje za úspěšný program a podporuje jeho pokračování a další rozvoj. „Ekoznačka EU je unikátní tím, že zohledňuje celý životní cyklus výrobků, a také svým rozsahem. Ekoznačku EU je možné užívat po celém světě, i když se primárně používá v Evropské unii,“ zdůraznil Vladislav Smrž. ČR vyzvala Evropskou komisi, aby zveřejnila dlouho očekávané výsledky hodnocení REFIT pro nařízení k Ekoznačce EU a zároveň informovala o svých dalších záměrech s ekoznačkou.

Poznámky:
[1] „Regulatory Fitness and Performance“ – zkratka programu Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů EU
[2] „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ – "registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek"
[3] Tento proces je zaštítěn iniciativou za bezpečné nakládání s chemikáliemi Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). Jeho výstupem mají být doporučení pro tuto iniciativu. Více zde.
[4] Ekoznačka EU funguje již od roku 1992 a přispívá ke snižování dopadů spotřeby a výroby na životní prostředí. Pomáhá měnit chování spotřebitelů tím, že jasně identifikuje produkty prokazatelně šetrné k životnímu prostředí i zdraví.
Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist