https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministri-zp-evropske-osmadvacitky-jednali-v-amsterdamu-o-snizovani-emisi-z-dopravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministři ŽP evropské osmadvacítky jednali v Amsterdamu o snižování emisí z dopravy

15. dubna 2016 | MŽP ČR
Autor: Jana Taušová, tel: 739 242 379
Ministři životního prostředí zemí Evropské unie jednali na neformálním zasedání společně s ministry dopravy o možnostech inovací vedoucích ke zvýšení ekologické šetrnosti dopravy v souladu s cíli klimatické dohody, která byla podepsána v Paříži loni na podzim. Českou republiku na Radě zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Diskuze ministrů začala jednáním o tzv. čisté mobilitě. "Větší míra využití vozidel s alternativními pohony a palivy může zmírnit negativní dopady automobilové dopravy na životní prostředí a klima, například díky snížení emisí skleníkových plynů, ale i jemných prachových částic, oxidů dusíku nebo karcinogenních aromatických uhlovodíků . Podporu výzkumu a inovací v této oblasti a také rostoucí poptávku po těchto vozidlech vnímám jako důležité kroky k zabezpečení jejich ekonomické konkurenceschopnosti ve srovnání s auty na tradiční paliva jako nafta či benzín," uvádí náměstek Vladislav Smrž.

Česká republika již nyní naplňuje tzv. Národní akční plán čisté mobility platný do roku 2020, který je strategií k podpoře výzkumu a vývoje, budování infrastruktury či odstraňování překážek v oblasti rozvoje čisté mobility. V návaznosti na něj plánuje MŽP v Národním programu Životní prostředí vyhlásit letos na podzim program na podporu vozidel na alternativní pohon.

Dalším významným nástrojem pro snižování dopadů dopravy na zdraví a životní prostředí jsou inovace. Jednání k bodu " Inovace pro budoucnost: udržitelná řešení dopravy" mělo formu interaktivní diskuse a soustředilo se především na definování hlavních aspektů důležitých pro podporu "chytré a čisté" mobility. Vedle tzv. inteligentních transportních systémů se neformální diskuse dotkla rovněž využití vodíku či zpracování biomasy na bio-metan, který by pro své stroje mohli využít například zemědělci. K podpoře inovací slouží přímá podpora ve formě evropských (Horizon, LIFE, strukturální programy) i národních (např. TAČR [1]) fondů, ale i nepřímá podpora v podobě daňového zvýhodnění podniků s vlastním výzkumem a vývojem.

Společným bodem jednání ministrů dopravy a životního prostředí byla námořní a letecká doprava s ohledem na výsledky klimatické konference COP 21 v Paříži. Problematika snižování emisí z námořní a letecké dopravy se již dlouhodobě řeší v mezinárodních organizacích IMO a ICAO [2]. "Nicméně stále chybí komplexní řešení, které by umožnilo efektivně regulovat rychle rostoucí emise z těchto sektorů," doplňuje náměstek Smrž. Česká republika podporuje globální řešení, které však zároveň musí být založeno na rovných podmínkách pro dopravce na stejných trasách. "Pouze prostřednictvím globálních opatření v rámci ICAO a IMO se může podařit efektním způsobem omezit emise skleníkových plynů a současně vytvořit rovné podmínky pro všechny dopravce," uzavírá náměstek Smrž. Tato opatření by měla zahrnovat především vytvoření tržních nástrojů ke snižování emisí z letecké a námořní dopravy, ale také globální systém pro sběr dat a monitoring, provozní a infrastrukturální zlepšení, a v neposlední řadě také využití nových technologií a alternativních paliv.

Náměstek Vladislav Smrž se na okraj neformálního zasedání ministrů ŽP setkal také s evropským komisařem pro energetiku a ochranu klimatu Miguelem Ariasem Cańetem, s e kterým prodiskutoval zejména připravované legislativní návrhy k implementaci Rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 - pro sektory mimo ETS a LULUCF [3], z kterých vyplyne i cíl pro snížení emisí ČR v těchto sektorech, kam spadá např. doprava nebo zemědělství.

Poznámky:
[1] TAČR - Technologická agentura České republiky
[2] IMO - International Maritime Organisation, Mezinárodní námořní organizace; ICAO - International Civil Aviation Organization,Mezinárodní organizace pro civilní letectví
[3] ETS - Emission Trading systém, systém pro obchodování s emisemi; LULUCF - Land Use, Land-Use Change and Forestry, využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví
Jana Taušová, tel: 739 242 379 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist