https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-vydalo-treti-zavazne-stanovisko-eia-k-prioritni-dopravni-stavbe-novy-usek-d11-tak-muze-vstoupit-do-procesu-vedouciho-k
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: MŽP vydalo třetí závazné stanovisko EIA k prioritní dopravní stavbě. Nový úsek D11 tak může vstoupit do procesu vedoucího k získání stavebního povolení

8. prosince 2016 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i výstavba dálnice D11 v úseku - 1106 Hradec Králové - Smiřice. MŽP postupně ve zrychleném režimu vydává závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992.

Dnes bylo vydáno třetí závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí ke třetí dopravní stavbě s mimořádným významem pro Českou republiku, která je na seznamu tzv. prioritních staveb (více zde http://mzp.cz/cz/news_250816_vlada_narizeni_EIA).

Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska na základě dohody s Evropskou komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů stavby tak, jak je nyní vyprojektována v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), na životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a podzemní vody atd.).

Novostavba dálnice D11 - stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice je součástí hlavního silničního tahu Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - státní hranice ČR/PL. Nová trasa bude mít významný přínos v oblasti snížení produkce emisí a hlukového zatížení obyvatel žijících podél stávajících silnic v posuzovaném území. Dojde k významnému snížení intenzity dopravy v intravilánech sídel a k jejich celkovému zklidnění.

Vydané závazné stanovisko EIA obsahuje celkem 12 závazných podmínek, které povedou k dalšímu snížení vlivů budoucí dálnice D11 na životní prostředí a lidské zdraví. Stanovena byla opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví (kontrolní měření hlukové zátěže), ochrany vod, flóry a fauny. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

"Další závazná stanoviska vydá Ministerstvo životního prostředí ještě v průběhu prosince. Termín vydání ostatních stanovisek bude záležet na datu předložení kompletních podkladů ze strany ŘSD. Nadále platí, že závazná stanoviska budou vydávána ve slíbené dvouměsíční lhůtě od dodání kompletních podkladů," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v loňském roce. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let. Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Více k historii EIA v ČR zde: http://mzp.cz/cz/news_160629_EIA

Text závazného stanoviska k záměru: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6001X.

Poznámka:
[1] Více informací:http://mzp.cz/cz/news_160629_EIA
Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist