https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-misce-vah-musi-vzdy-prevazit-lidske-zdravi-pred-ochranou-produkce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČSSD: Na misce vah musí vždy převážit lidské zdraví před ochranou produkce

10. července 2018 | ČSSD
Přidanou hodnotou evropského přístupu ke schvalování pesticidů je důraz na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež nemá ve světě obdoby. Té je možné dosáhnout plnou implementací nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ke které však podle hodnocení Výzkumné služby Evropského parlamentu bohužel nedochází. Na to upozorňuje ve své zprávě i europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

„Nadužívání nouzového povolení přípravků na ochranu rostlin na období do 120 dnů v případech, kdy je ohrožena rostlinná produkce, může vést k obcházení klasického autorizačního procesu, což by mohlo mít negativní dopady na produkci bezpečných potravin i životní prostředí. Vždy musí převážit lidské zdraví před ekonomickými zájmy", říká Pavel Poc.
„Je správné, že důkazní břemeno leží na žadateli o schválení aktivních látek, avšak veřejné peníze nesmí být používány ve prospěch soukromých zájmů. Je potřeba podniknout další kroky ke snížení pochybností o nezávislosti vědeckých studií, na jejichž základě jsou schvalovány aktivní látky a přípravky na ochranu rostlin. Transparentnost může být zlepšena ve všech fázích procesu schválení na úrovni členských států i EU, což by zvýšilo důvěru v nezávadnost pesticidů používaných v Evropské unii."

Na unijním trhu najdeme produkty na ochranu rostlin, u kterých více jak 15 let nebyla provedena evaluace z hlediska toho, zda odpovídají unijním kritériím. Některá kritéria například u endokrinních disruptorů přitom byla přijata teprve nedávno. „Mnoho důsledků používání pesticidů současná legislativa vůbec neřeší nebo řeší nedostatečně. Neumíme se vypořádat s dlouhodobým vystavením nízkým dávkám pesticidů, nemáme zatím řešení tzv. koktejlového efektu – účinků směsí několika podlimitních reziduí pesticidů na lidské zdraví nebo ekosystém."

Podle zprávy Výboru by Evropská komise i členské státy měly zajistit plné a jednotné uplatňování kritérií při posuzování látek podle jejich nebezpečnosti. Měly by dále bezpodmínečně uplatňovat zásady předběžné opatrnosti v případě vědecké nejistoty ohledně rizik pro zdraví lidí, zvířat a vlivu na životní prostředí. Zvláštní důraz by měl být kladen na ochranu ohrožených skupin včetně těhotných žen, kojenců a dětí.
Podle Pavla Poce: „Pesticidy chemického původu sice poskytují rychlý účinek, jedná se však o krátkozraké řešení, proto bychom měli vyhledávat jejich funkční alternativy".
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist