Tiskové oddělení MŽP "> Na ochranu lidí a majetku před povodněmi půjde další půl miliarda korun - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-ochranu-lidi-a-majetku-pred-povodnemi-pujde-dalsi-pul-miliarda-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Na ochranu lidí a majetku před povodněmi půjde další půl miliarda korun

26. října 2021 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Ministerstvo životního prostředí rozdělí 500 milionů korun na protipovodňová opatření. Jedná se o jednu z posledních výzev z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Obcím i dalším subjektům nabídne finance například na úpravu koryt vodních toků a přilehlých niv nebo na výstavbu ochranných nádrží, snižujících povodňové riziko.

Klimatickou změnu doprovází extrémy počasí, na jejichž vliv se ČR systematicky připravuje. Mezi největší problémy v důsledku klimatické změny patří povodně a jejich ekonomické a sociální dopady. Stát se systematicky a věnuje protipovodňové ochraně od devadesátých let podporou nejrůznějších protipovodňových opatření v obcích a krajině.

„Konkrétně MŽP na ochranu před s intenzivními přívalovými dešti a vydatnými lokálními srážkami letitě nabízí obcím dotační tituly. Jejich prostřednictvím se věnujeme jak tzv. měkkým opatřením, tedy lokálním varovným a výstražným systémům, ale zejména komplexním přírodě blízkým protipovodňovým opatřením, která výrazně zadržují vodu v krajině a pomáhají tak i v adaptaci naší krajiny na období sucha. Aktuální půlmiliardová výzva to jen potvrzuje,“vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Z čerstvě vypsané dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 půjde 500 milionů z evropských fondů na projekty přírodě blízkého charakteru, které zajistí povodňovou ochranu zastavěného území. Peníze se využijí na úpravy koryt vodních toků, které zajistí zvýšení jejich retenčního potenciálu či lepší rozliv vody v případě povodně do přírodních niv. S dotací mohou obce také realizovat výstavbu, modernizaci či obnovu vodních děl, která slouží protipovodňové ochraně. Mohou tak vzniknout nové ochranné suché a retenční nádrže či poldry, které zadrží zvýšené množství vody. Podporu je možné získat i na budování bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla.

Žádosti o dotace je možné podávat od 25. října 2021 do 31. ledna 2022. Výše podpory se liší dle podporované aktivity, pohybuje se v rozmezí od 30 do 95 procent celkových způsobilých výdajů.

Dotace jsou otevřené široké škále subjektů, od obcí po fyzické osoby. Organizační složky státu si mohou navíc požádat o dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Pro obce a města se tato možnost již také brzy otevře, a to v rámci připravované výzvy financované z Národního plánu obnovy, která by měla být vyhlášena v průběhu letošního listopadu.


Dokumenty k výzvě: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=171
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist