Filip Šebek "> Na Ukrajině byl s podporou ČRA zahájen projekt, který pomůže lesnickým institucím - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-ukrajine-byl-s-podporou-cra-zahajen-projekt-ktery-pomuze-lesnickym-institucim
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Na Ukrajině byl s podporou ČRA zahájen projekt, který pomůže lesnickým institucím

21. května 2024 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V souvislosti s ruskou agresí vydala Ukrajina v loňském roce více než 37 % HDP na obranu. Je tedy logické, že ostatní sektory jsou vystaveny existenčním problémům a téměř nemají prostor na rozvojové a koncepční aktivity. Sektor lesnictví není výjimkou a lesní hospodářství na Ukrajině prochází v současné době významným přerodem, navíc v podmínkách války. V dubnu letošního roku byl proto zahájen dvouletý projekt s názvem Posílení kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu lesů pro harmonizaci se standardy EU.

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní a komplexní monitoring lesů na Ukrajině a tím přispět ke zlepšení poskytovaných lesnických údajů například pro souhrnné zprávy hodnotící naplňování strategií Evropské unie nebo Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) v souladu se strategií podpory lesů a lesnictví na Ukrajině. Realizátorem projektu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

Projekt se zaměřuje jak na oblast sběru lesnických dat v terénu, tak i na získávání odvozených výstupů z dat dálkového průzkumu Země (DPZ) a jejich zpracování v nástrojích geografického informačního systému (GIS). Pro první oblast podpory je projekt orientován na dokončení vývoje standardizovaného softwarového nástroje pro sběr terénních dat sloužící následně pro tvorbu lesních hospodářských plánů, který se jmenuje UKRTAX. Zde Česká republika navazuje na podporu lesnictví na Ukrajině z let 2004 až 2006 a potom 2008 až 2011, kdy byly realizovány první rozvojové projekty v oblasti přenosu pokročilých metodických a technologických znalostí v oblasti inventarizace lesních ekosystémů. Taxační nástroj UKRTAX bude vyvinut na míru ukrajinským požadavkům a standardům.

„Dále bude dodáno vybavení pro vybudování centrální databáze informací o lesích, do které budou data, nejenom z programu UKRTAX importována. Databáze umožní vyhodnocení získaných dat a jejich zpřístupnění pro lesnický sektor. Druhou klíčovou oblastí zaměření projektu bude podpora využívání metod DPZ a procesního zpracování zejména satelitních dat COPERNICUS a LANDSAT. Právě metody DPZ jsou již nyní klíčovým nástrojem pro získávání dat nejen o lesním sektoru v EU i mimo ni,“ říká Marek Mlčoušek, koordinátor projektu z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Příjemci na Ukrajině jsou čtyři instituce. Je to Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny, Ukrajinské státní lesnické projektové a výrobní sdružení (zkrácený název – „Ukrderžlisprojekt“), Ukrajinský výzkumný ústav lesnictví a lesnických meliorací G. M. Vysockého a Národní univerzita věd o životním prostředí Ukrajiny. Tito partneři projektu budou přímo zapojení do jeho řešení. U hlavního příjemce Ukrderžlisprojektu (obdoba ÚHÚL na UA), který je doposud negativně ovlivněn dočasnou ruskou okupací hlavního administrativního centra v Irpiňi, vzniknou tři specializovaná pracoviště dálkového průzkumu Země/GIS, která budou schopna poskytovat podporu projektu Národní inventarizace lesů (NIL) na základě konceptu softwaru Collect Earth od FAO (propojení DPZ a terénu dle NIL), dále tvorby mapových výstupů jako porostní mapa, rozdílové mapy stavu lesa a lesní půdy atd.

Zároveň dojde k podpoře zabezpečení sběru terénních dat formou dodávky řady terénního vybavení a realizací několika výukových pobytů a školení jejichž hlavním cílem bude předávání zkušeností českých expertů. „Informace shromážděné v souvislosti s projektem budou vloženy do budované centrální databáze o lesích, ze které bude možnost získávat souhrnné informace pro reporty. Formou časově neomezené multilicence (pro cca 100 uživatelů) bude předán kompletní a dopracovaný taxační SW UKRTAX, pokrývající celou technologickou linku taxace. Díky použití této technologie bude do konce roku 2025 lesnicky popsáno nejméně 80 000 ha lesa a do roku 2028 předpokládáme popis minimálně 1,5 mil. ha lesa včetně uložení dat ve funkční centrální databázi o lesích UA,“ dodává Marek Mlčoušek.

Na univerzitě bude zřízena specializovaná učebna pro minimálně 25 studentů a budou vytvořeny tři výukové moduly zaměřené na metodiky využití dat DPZ a jejich zpracování v GIS pro lesnický sektor na Ukrajině. Ve spolupráci s odbornými zástupci fakulty budou vyvinuty metodické postupy odvození mapových výstupů z dat DPZ jako jsou např. klasifikace dřevin, trendy zdravotního stavu lesů, mapa válečných škody na lesích Ukrajiny (rozloha, úbytek porostní zásoby) a další. Tyto výstupy budou zpracovány pro území o velikosti nejméně 300 000 ha.

Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny, která je garantem poskytovaných informací o lesním hospodářství jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, bude využívat výstupy projektu pro účely tvorby souhrnných zpráv jako „Roční zpráva Státní lesnické agentury pro UA“, zpráva FAO/FRA (Globální hodnocení lesních zdrojů 2028-2030) a zapojení informací o lesním hospodářští Ukrajiny do Lesnického informačního systém pro Evropu (FISE), případně další. Realizace projektu, zahájeného v dubnu letošního roku, by měla trvat do března roku 2026. Celkový rozpočet projektu je 18,6 mil Kč z prostředků poskytnutých prostřednictvím České rozvojové agentury.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist