Marek Hadrbolec "> NESEHNUTÍ chce rovnost na talíři pro všechny. Organizace kritizuje rozhodnutí MŠMT vyškrtnout stravu na základě světonázoru z chystané metodiky o dietním stravování na školách - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nesehnuti-chce-rovnost-na-taliri-pro-vsechny.organizace-kritizuje-rozhodnuti-msmt-vyskrtnout-stravu-na-zaklade-svetonazoru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ: NESEHNUTÍ chce rovnost na talíři pro všechny. Organizace kritizuje rozhodnutí MŠMT vyškrtnout stravu na základě světonázoru z chystané metodiky o dietním stravování na školách

30. srpna 2023 | NESEHNUTÍ
Autor: Marek Hadrbolec, tel: 777 524 944
Do části školních jídelen dorazí už v říjnu nová metodika k poskytování dietního stravování. Zatímco návrh dokumentu myslel také na děti stravující se na základě svého světonázoru, například na vegetariány*ky, ve finální verzi není kvůli zásahu MŠMT o této početné skupině strávníků jediná zmínka. Ministerstvo tento krok hájí tvrzením, že jídelny mohou i tak nadále vařit bezmasá jídla, reálná data ale ukazují, že je většina těchto mladých lidí ze školního stravování nyní v podstatě vyloučena.

V České republice je 5 až 10 % rodin, které nejí maso[1]. Kvůli rozhodnutí MŠMT se děti z těchto rodin ani po uvedení nové metodiky ve školní jídelně velmi pravděpodobně nenají. A to ani jídla, které jim předem uvaří rodiče - jídelny řídící se připravovaným dokumentem jim totiž oběd z domova bez potvrzení od lékaře ani neohřejí.

„Ministerstvo se hájí tím, že možnost alespoň si ohřát vlastní jídlo je na domluvě rodičů a školy. Dietní stravu nebo alespoň ohřev donesených pokrmů ale podle aktuálních dat nabízí jen 30 % jídelen[2]. Ve spoustě případů je rodičům i tato nejzákladnější možnost zamítnuta. Bez podpory v metodice tak rodiny nadále nebudou mít šanci tuto situaci jakkoliv řešit a jejich děti budou z obědů ve školní jídelně vyloučeny,” popisuje koordinátorka kampaně Pestré jídelny Anna Neumannová.

Rodin s bezmasým jídelníčkem je přitom srovnatelné množství jako rodin s dietními potřebami (10 % laktózová intolerance, 1% celiakie). „Není spravedlivé ani efektivní, aby metodika řešila problém jen části populace se stravovacími omezeními a nikoli všech. Tím spíše když je postup pro zpřístupnění vegetariánské nebo veganské stravy stejný jako u stravy dietní - alespoň povinnost umožnění ohřevu vlastního jídla,” dodává Neumannová. Dle judikatury jde navíc o porušení ústavním pořádkem garantované svobody vyznání a o zásah do práv takto dotčených dětí[3].

Jistotu školního oběda nemají vegetariáni*ky ani v pětině školních jídelen, které mladým strávníkům a strávnicím nabízí více než jednu variantu oběda denně[4]. Pouze část z nich má totiž na jídelníčku vždy bezmasou verzi oběda.

„Vágní vyjádření[5] MŠMT k nové metodice dobře ilustruje liknavý přístup restortu ke školnímu stravování. Ministerstvo přehlíží současnou nevyhovující situaci a přenáší odpovědnost za hledání řešení na jídelny a rodiče namísto toho, aby samo pracovalo na komplexním řešení, které by zastaralé školní stravování přeneslo do současnosti,” uzavírá Neumannová.

NESEHNUTÍ s heslem Chceme rovnost na talíři požaduje, aby se nová metodika věnovala nejen dietnímu stravování, ale také stravě na základě odlišného světonázoru a náboženství. NESEHNUTÍ proto za podpory široké veřejnosti a dalších organizací vyzývá MŠMT k logickému kroku, jímž je navrácení této problematiky do chystané metodiky.

V kampani Pestré jídelny usiluje NESEHNUTÍ o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem. Více informací o kampani najdete na www.pestrejidelny.cz.


Kontakty:
Anna Neumannová, Koordinátorka kampaně Pestré jídelny NESEHNUTÍ, annan@nesehnuti.cz, +420 777 859 252

Poznámky a odkazy:
[1] Bezmasou stravu preferuje desetina mladých, IPSOS 2019 https://www.ipsos.com/cs-cz/bezmasou-stravu-preferuje-desetina-mladych
[2] Zápis SZÚ z 1. pracovního setkání Odborné skupiny pro školní stravování, Téma: Strava a gastronomie, dietní strava v rámci školního stravování ze dne 27. 3. 2023 „Zdenka Trestrová a Ivana Lukašíková seznámili přítomné s průběžnými daty o dietním stravování, které v současné době pracovníci hygienické služby sbírají v rámci své dozorové činnosti. (...) Tento soubor ZŠS připravuje v součtu denně 159 tisíc porcí pro dětské strávníky, z tohoto počtu je 684 porcí dietních (0,5 %). Diety připravuje 134 ZŠS (13 %) ze sledovaného souboru, 49 ZŠS stravu dováží od jiného subjektu (0,05 %) a cca 17 % ZŠS ohřívá stravu donesenou rodiči z domova. Celkem tak zajišťuje jakýmkoli způsobem dietní stravu cca 30 % sledovaných ZŠS.”
[3] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2011, sp. zn. 2 Aps 3/2010: „Není přitom porušením ústavním pořádkem garantované svobody vyznání, pokud je žákovi umožněno, aby si stravu, která je v souladu s náboženským vyznáním nebo světonázorem jeho a jeho zákonných zástupců, přinesl s sebou do školy, v době oběda si ji nechal ve školní jídelně ohřát a následně ji zkonzumoval.”) nebo stanovisko Veřejného ochránce práv z 8. 11. 2017, sp.zn. 5906/2017/VOP/HB: „Ředitelé MŠ jsou (...) povinni v součinnosti se zákonnými zástupci dětí alespoň v nejnižší možné míře vyhovět požadavkům těchto strávníků tak, aby se děti mohly ve školce stravovat. Dle mého názoru tuto nejnižší možnou míru součinnosti představuje umožnění konzumace doma připravené stravy v prostorách školní jídelny.”
[4] ČŠI Tematická zpráva – Kvalita školního stravování, 2017 Str. 7 https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/TZ-Kvalita-skolniho-stravovani.pdf?fbclid=IwAR0gV979xHX-DUDdvvtFLUpAEM8KXtnaHYvpH_VPqFYmTVOyeO0v2PX_8mw
[5] Příspěvek MŠMT na téma školního stravování a chystané metodiky https://www.facebook.com/msmtcr/posts/pfbid02gEVawcUZLZkFdgUCnCyo3eYPtPGmVNceLKaAMaK9FDcvWvve1v7LBgUsW9hg9M7al
Marek Hadrbolec, tel: 777 524 944
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist