https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novela-zakona-o-drahach-muze-vest-ke-kaceni-stovek-tisic-zdravych-stromu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

16. prosince 2019 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Poslanecká sněmovna zítra opět projedná novelu zákona o drahách. Senát navrhuje z jejího znění vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné. Toto zákonné ustanovení by v praxi znamenalo rozsáhlé kácení stovek tisíc zdravých stromů v okolí železnic, tramvajových tratí i například podél lanovky na Petřín.

Možnost pádu stromu na trať vyvolává oprávněné obavy, nejen mezi cestujícími, ale také u strojvedoucích. Železniční síť by měla fungovat s co nejmenšími obtížemi, hladce a rychle. Především proto, že se jedná o jeden z nejekologičtějších a nejspolehlivějších přepravních prostředků. I s ohledem na tyto argumenty současná praxe umožňuje nutné kácení u tratí provádět bez omezení. Je to orgán ochrany přírody, kdo případně musí zdůvodnit zachování stromu a drážní úřad s tím musí souhlasit. Poslanci a poslankyně ale v novele drážního zákona navrhli tuto formulaci v § 10 změnit. Nově by bylo v zákoně stanoveno, že všechny stromy v okolí dráhy jsou nebezpečné. Z toho vyplývá povinnost je odstranit.

Data o srážkách vlaků se stromy eviduje Drážní inspekce. Její statistiky za několik posledních let uvádějí desítky srážek vlaků se stromy ročně, při nichž došlo ke zraněním jen ve výjimečných případech [1]. V porovnání rozsahu těchto škod s jinými konflikty, ve kterých naše životní prostředí a doprava interagují, se však tyto škody jeví jako zanedbatelné. Jen v roce 2018 byly při střetech automobilů se zvířaty usmrceny 3 osoby, dalších 19 osob bylo zraněno těžce a 150 osob lehce. Celkový počet těchto dopravních nehod se v loňském roce zastavil na čísle 12 871 [2].

Změny v § 10 se však výraznou měrou dotknou majitelů lesních pozemků. Budou nuceni vykácet mnohdy několik desítek metrů široký pás lesa často v předmýtním věku. To znamená, že dřevo z pokácených stromů prodají za mnohem nižší cenu, než se kterou kalkulovali (nehledě na výrazný pokles cen dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou). Jednoduše proto, že strom pokácí dříve, než dosáhne tržně nejžádanějších parametrů. Ale to není vše. Lesní zákon majitelům těchto pozemků přikazuje vytěženou plochu znovu zalesnit. Vznikne z toho začarovaný kruh. Majitelé lesa budou nuceni vynakládat značné finanční prostředky na výsadbu a ochranu malých stromků. Ovšem pokácet je budou muset ve chvíli, kdy by se jen špička stromku při svém teoretickém pádu mohla dotknout kolejnice. To zaručuje značnou dlouhodobou finanční ztrátu všem majitelům lesních pozemků podél železnice.

V době rozsáhlého hynutí smrkových porostů, které posledních několik let postupuje naší krajinou, bychom měli být rádi za každičký vitální strom. Novela zákona o drahách však chce k desítkám milionů vytěžených kubíků kalamitního dřeva přidat i další statisíce zdravých stromů.

Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA, řekl:
“Stromy mají být pokáceny pouze na základě místa svého růstu. Tato kolektivní vina je chybná po formální i faktické stránce. S rozsáhlým kácením stromů podél železničních tratí se svezou i stromy ve městech podél tramvajových, trolejbusových a lanovkových tratí. Pokud budeme chtít řešit nehody na silnicích způsobené srážkami se zvířaty obdobnou logikou, k jakým krokům budeme muset přistoupit? Vystřílením všech zvířat? Stavbou plotů podél všech silnic? Nebo snad vybudovaním podzemní silniční sítě?”


Kontakty:
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina, Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] údaje Drážní inspekce ke srážkám vlaků se stromy:
rok - počet událostí - usmrcené osoby - zraněné osoby - hmotná škoda
2019 - 77 - 0 - 3 - 8 826 658,00 Kč
2018 - 83 - 0 - 2 - 10 223 208,00 Kč
2017 - 87 - 0 - 1 - 7 274 280,00 Kč
2016 - 53 - 0 - 0 - 5 825 139,00 Kč
2015 - 74 - 0 - 2 - 5 418 731,00 Kč
2014 - 66 - 0 - 1 - 8 797 833,00 Kč
[2] více na: https://www.czrso.cz/clanek/pocet-srazek-se-zveri-se-za-5-let-temer-zdvojnasobil/?id=1745

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jarek Schindler

16.12.2019 23:09
Podle nadpisu bych řekl, že HD konečně nešíří poplašné zprávy a nelže. Bohužel. Pár řádků a jedem po starých kolejích. Ano, ta novela může vest ke kácení. Co to bude ale ve skutečnosti znamenat v praxi??? Co si asi představí člověk když slyší o několika desítkách metrů. Porosty snad u nás mají výšku několik desítek metrů? Samozřejmě i těch dvacet metrů je vlastně několik desítek metrů. Jen těch několik desítek zní podstatně poplašněji. Ano, železniční síť by měla fungovat s co nejmenšími obtížemi, hladce a rychle a to nejen proto, že se jedná o jeden z nejekologičtějších a nejspolehlivějších přepravních prostředků. Bohužel, dál je to lež. Pokud by , jak píšete pane Miklíku, současná praxe umožňovala nutné kácení u tratí provádět bez omezení, nemusel by se k tomu snad vyjadřovat orgán ochrany přírody. Takže bohužel žádosti, průtahy, byrokracie a vaše lži o tom co umožňuje současná praxe. Dalším nesmyslem je potom porovnávat železnici se silnicí a srážkami se zvěří. Jen namátkou. Zatímco vlakových spojů spíše ubývá, provoz na silnicích je podstatně větší, a stále roste. O lákání zvěře ke komunikacím prostřednictvím plodonosných dřevin či v zimním období posypových solí ani nemluvě. Atd. Jsou to prostě dvě neporovnatelné věci. Co ovšem jde porovnávat je vaše argumentace k všemožnému. Poplašné zprávy, v lepším případě polopravdy. Co tak vykupovat od soukromníků či státu tyto plochy a na nich si potom dělat ty vaše pokusy. Perfektní plochy pro bezlesí udržované pojezdem techniky. Nízký pastevní les atd. Tady můžete potom krásně jásat nad přírodními procesy a zvyšující se biodiverzitou..
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

17.12.2019 11:03 Reaguje na Jarek Schindler
Současná praxe umožňuje kácení u tratí na ohlášku místně příslušnému obecnímu úřadu, správní řízení o kácení to SŽDC umožňuje, sám jsem to opakovaně absolvoval (jakožto správní orgán ve věci povolení o kácení), obtěžujte se laskavě číst zákony a prováděcí předpisy, než někoho začnete veřejně obviňovat ze lží.
Maucta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.12.2019 20:36 Reaguje na Jakub Graňák
Tak nevím pane Graňák jestli je povinnost ohlašovat kácení a čekání ve správním řízení na kulaté razítko tím, ,jak píše pan Miklík, umožněním kácení bez omezení. To snad nemyslíte jako státní úředník, vážně. Ono je vůbec zarážející propojování různých státních eko-úřadů ( AOPČR, ČiŽP atd), s různými „neziskovými“ ekoorganizacemi. Jeden mluví za druhého. Ale k věci. Píšete,že dle vašeho názoru se ukrývá snaha SŽDC ušetřit za posudky zdravotního stavu stromů..Ty posudky, to je také to kácení bez omezení? No a pan Miklík tvrdí, že Je to orgán ochrany přírody, kdo případně musí zdůvodnit zachování stromu .Dráha určí rizikové stromy k těžbě a orgán ochrany přírody zdůvodní jejich zachování. Paráda. Měl byste jásat pane Graňák. Nejenže ubude byrokracie ale i vám ubude práce. A bát se toho, že dojde k plošnému kácení stovek tisíc stromů. Pouze další poplašná zpráva. Proboha, vždyť na to v první řadě nejsou kapacity. To jen eko ztratí možnost dělat obstrukce. A můj názor. Pokud by nebyly obstrukce s povolováním kácení rizikových stromů nemusela být novela zákona.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

18.12.2019 15:59 Reaguje na Jarek Schindler
Popíšu vám přesně postup:

1. SŽDC pošle oznámení, že bude kácet

2. Já na to kouknu a vezmu na vědomí. Mám na to lhůtu 15 dnů, zpravidla to však řeším obratem. Mám i možnost do toho hodit vidle a říct, že s tím nesouhlasím, což neudělám z níže uvedeného důvodu.

3. Pokud nesouhlasím, je poslední instancí Drážní úřad, který je v této věci oprávněn vydat závazné stanovisko. Pokud tam nebude sedět nějaký masochista, který by negoval rozhodnutí vlastní organizace o potřebě kácení tak je rozhodnuto o tom, že se bude kácet.

Pochopil? Ať už budu vyskakovat jak chci, tak nemám reálnou možnost kácení zastavit.
Jen pro vaši informaci, celý proces trvá 15 dní a můžou kácet a představte si že bez kulatého razítka(oni pouze ohlásí záměr kácet, podobně jako plynaři, správy povodí...).
To jakým způsobem se do toho montují AOPK a pod. nejsem schopen posoudit, já s nimi v této věci nejednám.

Pro vaši informaci úředníci místních samospráv nejsou státní úředníci. Státní úředníci jsou právě ti různí AOPK, ČiŽP nebo SZIF.

Ač venkovan řeším tuto problematiku ve statutárním městě, kde má každý strom vzhledem k vysoké zasíťovanosti a tudíž nemožnosti náhradní výsadby, skutečně velkou cenu, přesto jsem nikdy do toho nehodil dráhám vidle a to především z toho důvodu, že měli potřebu kácení vždy důkladně vyargumentovánu právě těmi posudky zdravotního stavu stromů.
To kácení bez omezení, to má být nějaká mantra? V téhle zemi kde není omezení (i když mnohdy velmi špatně vymáhané), tam nastupuje zhovadilá povaha českého člověka za všeho vytřískat co se dá bez ohledu na následky. A přesně toto se taky v souvislosti s touto novelou bude dít, nikdo se nebude obtěžovat zjišťováním skutečného stavu a z krajiny zmizí další tolik potřebná mimolesní zeleň.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

18.12.2019 19:01 Reaguje na Jakub Graňák
Navíc, když nad celou věcí přemýšlím z hlediska toho, že to předkládá poslanec za ANO, tak se přímo nabízí úvaha, zda podstatou věci není malá domů pro lesnickou divizi Agrofertu (lesy budou brzy vlivem kůrovcové kalamity vytěženy). Jistě se pak najde ve státním rozpočtu nějaká ta miliarda na tento "bohulibý" účel. Přesně tak jak to v tomto státě obyčejně bývá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.12.2019 22:24 Reaguje na Jakub Graňák
Nějaká mantra? V článku máte jasně napsáno :“současná praxe umožňuje nutné kácení u tratí provádět bez omezení“ Stačí číst a přemýšlet. No a pak se třeba jinde dočtete toto: „I přes řadu pokut a rozsáhlou laickou i odbornou kritiku pokračuje Správa železniční dopravní cesty v rozsáhlém a zbytečném kácení podél tratí. V Ústí však poprvé v historii narazila – Agentura ochrany přírody a krajiny po obdržení oznámení o kácení zahájila se SŽDC řízení ve věci pozastavení, omezení či zákazu kácení dřevin.Je ostudou, že se SŽDC daří na základě takto plošných oznámení každoročně legálně kácet tisíce stromů. Jsme rádi, že AOPK po více než roce našeho snažení konečně přestala automaticky akceptovat oznámení SŽDC. Nezbývá než doufat, že se stejnou cestou vydají i další orgány ochrany přírody, kterým jsme kdykoliv ochotni poskytnout odborné podklady pro zákaz kácení.“ (článek z roku 2017) Samozřejmě,tak jako vše ostatní je to vždy na člověku. Jinak buďte klidný. Lesy určitě nebudou brzy vlivem kůrovcové kalamity vytěženy.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.12.2019 16:12 Reaguje na Jarek Schindler
No a to je právě ono, už teď mohou kácet bez omezení rizikové stromy (k tomu aby zjistili které stromy jsou rizikové jim slouží ty posudky zdr. stavu). Pouze na ohlášku - to slouží k tomu abych já pak nemusel sáhodlouze zjišťovat kdo nám to kolem trati na území obce pokácel stromy. Jak jsem psal výše, příjde mi dopis kde stojí: "Budeme kácet rizikové stromy - vaše SŽDC" to je celé. Proč tedy sepisovat nový zákon který říká: "Kácejte si co se vám zamane" ať už to má nebo nemá smysl, vždyť je to bianko šek.
Co se týče AOPK, je to snad podřízená organizace min. životního prostředí, tak ať si je tam srovnají
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.12.2019 16:27 Reaguje na Jarek Schindler
A ještě si dovolím vsuvku k těm desítkám metrů, které vás tak rozohnily ve vašem původním přízpěvku.

Ad.1 kolejiště má dvě strany, tudíž když použiju vašich 20 m a vynásobím to 2x (za levou a pravou stranu kolejiště) tak mám 40 m.

Ad.2 nevím jak je tomu ve vašich zeměpisných šířkách, ale v moravskoslezském kraji dorůstají např duby jako poměrně běžný druh kolem tratí standartně 30 m výšky, smrky taktéž 30m, tudíž pokud je porost vzrostlých stromů kolem trati na obou stranách a připočtu k tomu šířku náspu tak se dostávám na 70m. To je řekl bych už dobrých pár desítek metrů (hektar na 125 m délky trati).
Takže když už mě tu chcete mistrovat ze čtení a přemýšlení, zkuste začít u sebe.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.12.2019 19:20 Reaguje na Jakub Graňák
Tak nevím pane Graňák jestli dokážete pochopit, že i když to přímo u vás normálně, bezproblémově jde, jsou oblasti,kde to , tak jak tvrdíte, prostě nejde. Opravdu vám nestačí příklad který jsem uvedl a ve kterém se jasně říká: "Nezbývá než doufat, že se stejnou cestou vydají i další orgány ochrany přírody, kterým jsme kdykoliv ochotni poskytnout odborné podklady pro zákaz kácení". Takže nevím co je to vaše ono, už teď mohou kácet bez omezení rizikové stromy . Jak je vidět z příkladu který jsem uvedl, tak to nemuselo být tak jednoduché. Tedy tak jednoduché jak tvrdíte. Je to ale přesně tak jak jsem napsal. Vše záleží na lidech. Pokud ale pro pochopení potřebujete další příklady toho, jak to nemuselo jít a co vše se dá rozporovat, stačí říci. Příkladu se najde bezpočet. Třeba dodatečný posudek jestli se náhodou na lípě určené ke kácení nevyskytuje nějaký chráněný živočich.

Jinak reaguji pouze na to co je napsáno v článku. No a tam je napsáno: „Budou nuceni vykácet mnohdy několik desítek metrů široký pás lesa často v PŘEDMÝTNÍM věku. To znamená, že dřevo z pokácených stromů prodají za mnohem nižší cenu, než se kterou kalkulovali Jednoduše proto, že strom pokácí dříve, než dosáhne tržně nejžádanějších parametrů.“ Nezdá se vám ta starost o peněženky majitelů hodně falešná? No a smrk v předmětním věku? Těch vašich 30 metrů těžko dosáhne. Navíc kolik tam máte tratí (stovek km) s lesem po obou stranách? Co mě ale těší, je skutečnost, že s názorem,,že tyto plochy lesa kolem tratí by byly vhodné například pro nízký les přišli s denním zpožděním i lesní experti HD.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.12.2019 12:17 Reaguje na Jarek Schindler
No tak zrovna u nás těch kilometrů obehnaných z obou stran lesem skutečně nějaká ta stovka kilometrů bude. Pro příklad trať Krnov - Bruntál - Olomouc, trať Krnov - Jeseník - Olomouc. Napadá mě dokonce jeden až bizarní příklad: na koridoru do Břeclavi (v okolí Rohatce)se kolem trati nachází rezervace s porosty autochtonních borovic, řada z nich jen pár metrů od trati. Jsou to většinou již skutečně věkovité kusy.
A netýká se to jen zapojených porostů, ale také solitérů.

Mě především vadí ta formulace týkající se teoretické možnosti - ta totiž skutečně otevírá možnosti ke zvůli. Teoreticky totiž může padnout každý strom, když tak bude moci postupovat SŽDC proč by potom tedy nemohl kdokoli jiný? Teoretická možnost pádu stromu např. na sousedově zahradě tu totiž je

Shodou okolností podobná prořezávka v letošním roce proběhla i v místě mého bydliště. Vykáceli i keře jako šípek, nebo trnky pod náspem, kde skutečně nehrozilo ani to teoretické nebezpečí. Ty keře poskytovaly útočiště a potravu množství ptactva a hmyzu. Na jednu stranu tady řešíme úbytek ptactva a hmyzu, a na druhé straně jim bereme i ta poslední útočiště, která v kulturní krajině mají.
Vydím v tom celém především nekoncepčnost a neschopnost domýšlet věci v širších souvislostech, jak už se to v tomto státě stává v podstatě pravidlem.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.12.2019 06:37 Reaguje na Jakub Graňák
Tak Krnov, Bruntál, Olomouc je to kousek za Zátorem. Kousíček pod Valšovem a ano Mariánské údolí. Krnov, Jeseník, Olomouc je to ještě lepší. Několik kilometrů mezi Horní Lipovou a Ramzovou. Kousek kolem Brané a potom již nic. V Litovelském Pomoraví se asi již nic kácet nemusí, tam je to v rámci rychlostního koridoru asi široké již dost. Problém je spíš v tom co píšete na závěr. Ono nic nejde zakonzervovat na věčné časy a i keřové pásy se musejí obnovovat. Dřív ,z pochopitelných důvodů , byly například kolem tratí protipožární pásy a ještě dřív se příroda obnovovala přirozeně požáry. No a dnes ji obnovuje pila. Pláč nad posledními útočišťmi v naši kulturní krajině? Je to hodně špatné pokud nějaké pásky zeleně kolem komunikací jsme schopni nazývat posledními. Tady je tedy problém někde jinde. A problém těžby? Pokud by se u nás u všeho nedělaly byrokratické překážky, nemusely by být takové zákony. Jeden příklad v článcích z poslední doby. Děti země a obchvat Přerova. Jeden strom a čtvrt hektaru křovin versus tisíce kouřících aut ucpavajících Přerov.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

27.12.2019 10:59 Reaguje na Jarek Schindler
No vydíte, tak ještě spočítejte ty další tratě(jistě jste si povšiml, že jsem je uvedl pouze jako příklad) v MSK a dostanete se přesně k tomu co vám sděluji výše. A propos z Lipové až skoro do Rudy vede trať lesem. další příklad Milotice - Vrbno, to mě tady zkoušíte ze zeměpisu?
Víte, k tomu zmlazování, mám to jen přes potok do Polska, kde zůstaly meze a krajinné prvky tak jak byly po staletí, a ejhle zmlazují se samy, vřele doporučuji návštěvu.
S tím , že je tady problém jinde lze souhlasit, nemyslím si však, že tím to lze tak jednoduše obhájit. To keřové patro tam ničemu nevadilo, naopak přinášelo benefit.
Ty byrokratické překážky mají oporu v čem?... V zákoně, že ano? Jak už jsem uvedl výše ty nové zákony slouží úplně jinému účelu než je ten deklarovaný, viz. stavební zákon... tak dlouho novelizovali, aby došlo ke zrychlení, až jsme tam kde jsme (někde v Africe). Ty děti země (a to mi věřte, že je nemám kdovíjak v lásce) prostě jen využívají zákonem dané možnosti.
Zkuste si práci někoho kdo, tím legislativním hnojem musí pracovat.
S oblibou uvádím příklad: Současný zákon o ochraně přírody a krajiny má něco přes 300 stran v jednom svazku, myslíte, že se věc zpřehlední s novým zákonem (prý 2020), který bude mít dva svazky o 300 stranách?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

17.12.2019 15:48
Za celou touto šarádou se dle mého názoru ukrývá snaha SŽDC ušetřit za posudky zdravotního stavu stromů. Takhle budou moci vyrubat všechno kolem trati, ať už zdravotní stav porostů bude jakýkoli.
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist