https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novinky-ve-vlakovem-jizdnim-radu-pro-rok-2019-v-jihomoravskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2019 v Jihomoravském kraji

23. listopadu 2018 | České dráhy
V neděli 9. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2019. Regionální doprava na jižní Moravě bude v příštím roce provozována na 723 kilometrech železničních tratí. Na území Jihomoravského kraje je síť regionálních vlaků dopravně integrována v systému IDS JMK. Rozsah dopravy bude výrazně ovlivněn celoroční výlukou ve stanici Brno hl.n., která je zapracována do jízdního řádu.

Stěžejní změnou, týkající se hned několika páteřních tratí v Jihomoravském kraji, je nadcházející výluka ve stanici Brno hl.n., která bude trvat po celou dobu platnosti jízdní řádu. Hlavní nádraží ale nebude uzavřeno, dojde „pouze“ k poměrně významnému omezení provozu, neboť nebudou možné jízdy vlaků v úsecích:

Brno hl.n. – Modřice (směr Břeclav, týká se linek Ex3, R13, S3),
Brno hl.n. – Brno-Chrlice (směr Křenovice horní nádraží, týká se jižní části linky S2),
Brno hl.n. – Brno-Černovice – Brno-Slatina (směr Veselí nad Moravou, Olomouc, Přerov, týká se linek R8, R12 a regionálních linek S6, R56).

Vlaky na dotčených tratích (resp. linkách) zpravidla pojedou do jiných brněnských nádraží, v některých případech bude zavedena náhradní doprava. Dopravní opatření zapracovaná do jízdního řádu lze shrnout následovně:

Linka Ex3, tj. railjety Praha – Brno – Vídeň – Graz a vlaky EC Praha – Budapešť, pojedou přes Brno dolní nádraží, zastaví i v Brně-Židenicích.
Linka R8, tj. rychlíky Bohumín – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole, zastaví i v Brně-Židenicích, kde bude možný přestup na vlak ve / ze směru Brno hl.n.
Linka R9, tj. rychlíky Praha – Havlíčkův Brod – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole.
Linka R12, tj. rychlíky Šumperk – Olomouc – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole, zastaví i v Brně-Židenicích, kde bude možný přestup na vlak ve / ze směru Brno hl.n.
Linka R13, tj. rychlíky a spěšné vlaky Olomouc – Hodonín – Brno, pojedou z / do Brna dolního nádraží.
Jižní větev linky S2, tj. osobní vlaky Brno – Křenovice horní nádraží, budou nahrazeny autobusy v úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice, v některých případech až po Sokolnice-Telnice.
Linka S3, tj. osobní vlaky Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Vranovice – Břeclav, pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví. Kvůli omezené kapacitě dráhy však dojde ke snížení rozsahu dopravy.
Pro linky S6 a R56, tj. osobní a spěšné vlaky od / do Veselí nad Moravou bohužel neexistuje univerzální opatření. Část vlaků i nadále pojede až do / z Brna hl.n., část vlaků bude vedena jen do / z Brna-Židenic, přičemž pro cestu do / z Brna hl.n. bude nutné využít jiný vlak a v Brně-Židenicích přestoupit, a vybrané vlaky pojedou jen do / z Brna-Slatiny.

Výluka se naopak nedotkne linek:

R11, tj. rychlíků Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno,
R19, tj. rychlíků Praha – Česká Třebová – Brno,
severní části linky S2, tj. vlaků Březová nad Svitavou – Letovice – Blansko – Brno,
S4, tj. osobních vlaků Jihlava – Třebíč – Náměšť – Zastávka – Brno,
S41, tj. osobních vlaků Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Moravský Krumlov – Moravské Bránice – Brno.

Veškerá náhradní doprava bude zajištěna formou upravených nebo účelově zavedených linek brněnské MHD či regionálních autobusových linek IDS JMK. Platnost jízdních dokladů ČD v nich bude zajištěna, k některým však bude zapotřebí bezplatný kupón. Na území Brna budou sloužit jako náhrada za vlak následující linky MHD:

TRAM P6 Brno hl.n. – Brno-Královo Pole,
BUS Brno hl.n. – Brno dolní nádraží,
BUS E63 Brno hl.n. – Brno-Chrlice,
BUS E77 Brno hl.n. – Brno-Slatina, pro vybrané vlaky linky S6.

Mezi hlavním nádražím a Židenicemi bude zabezpečen 15minutový interval regionálních vlaků, a to téměř po celý občanský den vč. víkendů. Cestující např. z linek R8, R12, S6 či R56 tak budou moci vždy využít vlak až do / už z Brna hl.n., ovšem s přestupem v Brně-Židenicích. Tuto intervalovou dopravu zabezpečí především vlaky linky S2 (severní větev). V obdobích dne, kdy je na lince S2 delší interval, budou zaváděny vlaky Brno hl.n. – Brno-Židenice – Brno-Královo Pole tak, aby mezi hlavním nádražím a Židenicemi byl stále zachován přibližně 15minutový interval.

Konkrétní informace o změnách regionálních jízdních řádů

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice (S4)

Jízdní řád bude bez významnějších změn. Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu prakticky žádný vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou / Moravské Bránice – Oslavany (S41)

Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu prakticky žádný vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n. Níže uvedené změny nemají s výlukou žádnou souvislost.

V nepracovní dny dochází ke změnám v období jízdy u prvních ranních vlaků ve směru do Brna:

vlaky s příjezdem do Brna hl.n. v 4:55 a 6:01 (Os 4421, 4423) pojedou nově denně,
vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 5:31 a 6:31 (Os 4401, 4403) pojedou nově pouze v pracovní dny.

O sobotách dochází k navýšení rozsahu dopravy v úsecích Moravské Bránice – Bohutice a Moravské Bránice – Ivančice. Nově zde budou jezdit vlaky i během sobotního odpoledne a večera v intervalu 60 minut v obou směrech, zatímco dnes je objednáván 120minutový interval.

Trať 246 Znojmo – Břeclav

Na trati dochází ke změnám minutových poloh vlaků, a to s ohledem na provedenou modernizaci v úseku Valtice – Mikulov, kde mj. vznikla nová stanice Sedlec u Mikulova, která bude využívána pro křižování vlaků. Investicí SŽDC a následnou úpravou dopravního modelu dochází ke zkrácení jízdních dob mezi Znojmem a Břeclaví na průměrných cca 77 minut, přičemž v současné době činí cestovní doba v některých případech až 91 minut. Úprava dopravního modelu zároveň umožní minimalizovat nasazení zastaralých a nepopulárních vozů Btx763 a Bdtx766.

K mírnému navýšení rozsahu dopravy dojde v úseku Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. O nedělích pojede poslední vlak z Břeclavi (Os 4526, z Břeclavi ve 21:40) až do Znojma, v pondělí pak první vlak ze Znojma odjede už ve 4:05 (Os 4501, v Břeclavi v 5:24).

Po roční přestávce způsobené výlukou se na trať opět vrátí Expres Pálava–Podyjí, tedy cykloturistický vlak propojující Brno, Břeclav, Mikulov na Moravě, Znojmo a Šatov. Vypravován bude v nepracovní dny v období od 19. dubna do 29. září 2019.

Trať 248 Znojmo – Retz

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

Trať 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav – Kúty

Na trati dochází k významným systémovým změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n.

Úsek (Žďár n. S. –) Níhov – Tišnov – Brno (linka S3)

Osobní vlaky od Žďáru nad Sázavou a Tišnova ve směru Brno – Vranovice – Břeclav (ze Žďáru nad S. v X:34, z Tišnova X:28, X:58, z Kuřimi X:10, X:40), vynechají stanici Brno hl.n. a pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví pro nástup a výstup. K dalším změnám v trasování těchto vlaků oproti současnému stavu nedochází, pouze se mírně mění minutové polohy vlaků. Zůstává i přímé propojení s Vranovicemi a Břeclaví.

Posilové osobní vlaky, jejichž vedením vzniká 15minutový interval (z Tišnova zpravidla v X:15, X:43, z Kuřimi v X:28, X:56) pojedou pouze v úseku Tišnov – Brno-Lesná.

Rychlíky od Havlíčkova Brodu (linka R9) ukončí jízdu v Brně-Králově Poli.

Pro cestu do centra města bude možné využít:

z Brna-Králova Pole tramvaje linek P6 (eventuálně 6 a 1).
z Brna dolního nádraží autobus linky 61

Kromě linky P6 platí jízdní doklady ČD také v tramvajích linky 6 v úseku Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí a v lince 1 na úseku Semilasso – Nové sady. V lince 61 platí jízdní doklady ČD v úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží.

Víkendový noční vlak ve směru Tišnov pojede i nadále z Brna hl.n. (Os 4940), a to v 0:35.

V úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice – Brno-Královo Pole budou zavedeny nové vlaky, jejichž primárním účelem je zajištění cca 15minutového intervalu v úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice, viz výše. Do Králova Pole pojedou tyto vlaky vesměs z technologických důvodů.

Úsek Břeclav – Brno (linka S3)

Osobní vlaky od Břeclavi a Vranovic ve směru Tišnov – Žďár nad Sázavou (z Břeclavi zpravidla X:10, X:41, z Vranovic X:16, X:46, z Hrušovan u Brna X:27, X:57) vynechají stanice Brno hl.n. a Brno-Horní-Heršpice a pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví pro nástup a výstup. K dalším změnám v trasování těchto vlaků oproti současnému stavu nedochází, pouze se mírně mění minutové polohy vlaků. Zůstává i přímé propojení s Tišnovem a Žďárem nad Sázavou.

Posilové osobní vlaky, jejichž vedením dnes ve špičkách pracovních dnů vzniká v úseku Brno – Hrušovany u Brna (příp. Vranovice) 15minutový interval, jsou z důvodu omezené kapacity dráhy zrušeny. Na úseku Brno – Hrušovany u Brna (příp. Vranovice) tak bude i během špiček pouze 30min interval vlaků regionální dopravy.

Pozn. pro úplnost: rychlíky a spěšné vlaky od Hodonína (R13) pojedou také do Brna dolního nádraží.

Pro cestu do centra města bude možné využít z Brna dolního nádraží autobus linky 61. Jízdní doklady ČD platí na úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží.

Víkendový noční vlak ve směru Břeclav a Hodonín pojede i nadále z Brna hl. n. (Os 4639), a to v 0:38, přičemž zastaví v Brně-Židenicích a Brně dolním nádraží.

V opačném směru bude situace analogická.

Úsek Břeclav – Kúty

Jízdní řád bez významnějších změn.

Trať 251 Tišnov – Nedvědice

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

Trať 254 Šakvice – Hustopeče u Brna

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

Trať 255 Zaječí – Hodonín

Jízdní řád bez významnějších změn. U některých spojů dochází pouze k mírným úpravám minutových poloh.

Trať 260 Brno – Blansko – Letovice (S2)

Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu zásadní vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n. U některých spojů dochází k úpravám časových poloh. Největší novinkou tak je podstatné navýšení rozsahu dopravy na úseku Brno – Blansko. O víkendech zde budou vlaky jezdit každých 30 minut v obou směrech prakticky po celý den, zatímco dnes je objednáván 60minitový interval. V pracovní dny mimo prázdniny pak pojede nový vlak Brno hl.n. 7:16 – Blansko 7:44. Všechny spěšné vlaky budou zastavovat v Brně-Židenicích. V Bílovicích nad Svitavou budou naopak všechny spěšné vlaky projíždět.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

Jízdní řád bez významnějších změn.

Trať 300 Brno – Vyškov na Moravě – Nezamyslice

Úsek Brno – Vyškov na Moravě (linka S2)

V tomto úseku dochází k významným systémovým změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n.

V úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice nepojedou po celou dobu platnosti jízdního řádu žádné vlaky. Vlaková doprava tak zůstane v provozu pouze v úseku Brno-Chrlice – Křenovice horní nádraží, a to pouze v 60minutovém intervalu. První ranní vlak pojede i nadále z Vyškova na Moravě (ukončí jízdu ve stanici Brno-Chrlice), poslední večerní pojede do Vyškova.

Z hlavního nádraží ve směru Chrlice bude možné využít autobus linky E63, na který bude v Brně-Chrlicích navazovat vlak.

Navíc budou ze Sokolnic na hlavní nádraží prodlouženy regionální autobusové linky 610, 611, 612 a z Brna-Chrlic autobusová linka 509. I v těchto linkách je na úseku Sokolnice, žel.st. – Hlavní nádraží, resp. Chrlice, nádraží – Hlavní nádraží zajištěna platnost jízdních dokladů ČD.

V opačném směru bude situace analogická.

Úsek Vyškov na Moravě – Nezamyslice

Jízdní řád bez významnějších změn.

Trať 330 Břeclav – Moravský Písek

Jízdní řád bez významnějších změn.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou (S6, R56)

Na trati dochází k významným změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n. Přijatá opatření nejsou zde bohužel univerzálně platná a liší se vlak od vlaku, což je dáno naší snahou:

vést alespoň některé vlaky do stanice Brno hl.n.,
minimalizovat náhradní dopravu, neboť v průběhu roku lze očekávat problémy i na pozemních komunikacích.

Ve výsledku tak byly přijaty tři typy opatření:

Některé vlaky pojedou i nadále do / z Brna hl.n. (přes Brno-Židenice). V ranní špičce jsou to nynější příjezdy na hlavní nádraží ve 4:50 (Os 4140), 5:20 (Os 4142), 5:50 (Os 4102), 6:33 (Sp 1618 nově Sp 1418) a 7:33 (Sp 1720). V odpoledních hodinách (cca od 12 hodin) to pak jsou systematicky osobní vlaky z / do Uherského Hradiště a Veselí nad Moravou.
Některé vlaky pojedou pouze do / z Brna-Židenic. V ranní špičce se jedná o nynější příjezdy na hlavní nádraží v 6:20 (Os 4144), 6:50 (Os 4104), 7:20 (Os 4106), 8:20 (Os 4108) a 8:34 (Sp 1722). Opatření se také týká většiny spěšných vlaků v průběhu celého dne a dopoledních osobních vlaků. V Brně-Židenicích bude pro cestu na hlavní nádraží nutný přestup do jiného vlaku. Pro tyto účely jsou v Brně-Židenicích vytvořeny přípoje. Při nepravidelnostech v dopravě nebudou cestující nijak zásadně poškozeni, neboť mezi Brnem-Židenicemi a Brnem hl.n. budou téměř po celý den vč. víkendů jezdit vlaky v 15minutovém intervalu.
Některé vlaky pojedou pouze do / z Brna-Slatiny. Jedná se o posilové vlaky odpolední špičky končící v Nemoticích (nynější odjezdy z Brna hl.n. zpravidla v X:48), pro něž už není v Brně-Židenicích kapacita dráhy. Z hlavního nádraží bude do Brna-Slatiny k dotčeným vlakům jezdit linka E77.

K navýšení rozsahu dopravy dochází v úseku Veselí and Moravou – Kyjov. V pracovní dny bude zaveden nový pár vlaků Veselí nad Moravou 15:22 – Kyjov 15:51 a Kyjov 16:09 – Veselí nad Moravou 16:37. Během pátků a sobot pak bude možné využít večerní vlak s odjezdem z Veselí nad Moravou ve 22:43 a příjezdem do Kyjova ve 23:09. V opačném směru bude možné jet z Kyjova do Veselí ve 21:38 i v neděli (Os 4125) a ve 23:40 v pátek.

Trať 342 Bzenec – Moravský Písek

Jízdní řád bez významnějších změn.

Trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce

Na trati dochází k úpravám jízdního řádu v ranních hodinách (cca mezi 6. a – 8. hodinou) tak, aby i během ranní špičky přijížděly vlaky do přestupního uzlu Veselí nad Moravou krátce před celou hodinou a krátce po celé hodině odjížděly. Úpravu doprovází mírná redukce dopravy, neboť je zrušen jeden pár posilových vlaků v úseku Veselí nad Moravou – Strážnice (Os 2734 Veselí 6:37 – Strážnice 6:46 a Os 2733 Strážnice 6:49 – Veselí nad Moravou 6:59).

Nasazení moderních / modernizovaných vozidel na jednotlivých tratích

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice (cca 90 % osobních vlaků – 5 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky (přes 90 % osobních vlaků – nízkopodlažní jednotky 814.0 Regionova)
Trať 244 Brno – Miroslav / Moravské Bránice – Ivančice (téměř 100 % osobních vlaků – 5 souprav motorových vozů řady 842 s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
Trať 246 Znojmo – Břeclav (4 modernizované motorové vozy řad 854 a 842, v pracovní dny na cca 95% spojů a o víkendu celodenně s rekonstruovanými přívěsnými a řídícími vozy Bdtn757, Bdt754 a Bfbrdtn794)
Trať 250 Tišnov – Brno – Vranovice (2 páry osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova), Tišnov – Brno (8 párů vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295), Brno – Břeclav – Hodonín – Olomouc (spěšné vlaky a většina rychlíků – nové nízkopodlažní elektrické jednotky ř. 660 a 660.1 InterPanter), Břeclav – Kúty (3 páry vlaků vedených moderní soupravou ZSSK)
Trať 251 Tišnov – Nedvědice (téměř 100 % osobních vlaků – 3 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova)
Trať 260 Brno – Rájec-Jestřebí (5 párů osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova); Brno – Rájec-Jestřebí (1 pár osobních vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295); Brno – Letovice / Březová nad Svitavou (cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky řady 640 a 650 RegioPanter)
Trať 262 Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice (100 % osobních vlaků – 2 dvoudílné jednotky řady 814.0 Regionova)
Trať 300 Brno – Křenovice horní n. (cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky řady 640 a 650 RegioPanter)
Trať 330 Břeclav – Moravský Písek (80 % osobních a spěšných vlaků – 4 soupravy s řídicím vozem řady Bfhpvee295)
Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou (cca 75 % osobních a spěšných vlaků – 6 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 4 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce (téměř 100 % osobních vlaků – 3 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova)
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist