https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/o-povoleni-spalovny-v-chotikove-opet-rozhodne-krajsky-soud
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: O povolení spalovny v Chotíkově opět rozhodne krajský soud

28. prosince 2020 | Děti Země
Děti Země uspěly s kasační stížností ze srpna 2018

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 22. prosince 2020 vyhověl kasační stížnosti Dětí Země ze srpna 2018 a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, který potvrdil pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně.

Nejvyšší správní soud totiž uznal dvě námitky Dětí Země z celkových pěti, takže se zákonnost vydání stavebního povolení bude znovu zkoumat. Tento spor sice od března 2018 stále probíhá, nicméně ve spalovně se komunální odpad spaluje již od srpna 2016.

„Uspěli jsme s porušením dvou procesních práv, neboť krajský soud nám odmítl zaslat stanovisko Plzeňské teplárenské k naší žalobě, ačkoliv jsme ho o to žádali, takže jsme se k němu nemohli vyjádřit, a dále musí soud znovu a přesvědčivě zdůvodnit, jak bylo možné v prosinci 2017 vydat pravomocné stavební povolení, ačkoliv chybělo pravomocné územní rozhodnutí, které krajský soud zrušil v prosinci 2016 a nové tehdy ještě nebylo vydáno,“ shrnuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik podstatu dvou uznaných námitek.

Nejvyšší správní soud naopak zamítl námitku Dětí Země o absenci přezkumu zákonnosti závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť ve stavebním řízení nebylo doloženo, jak se dotýká ochrany životního prostředí.

Dále byla zamítnuta námitka o absenci přezkumu zákonnosti závazného stanoviska MěÚ Nýřany na ochranu krajinného rázu, neboť o závazné stanovisko nejde, jelikož je to pouhé vyjádření.

Nakonec Nejvyšší správní soud zamítl i námitky proti nezákonnosti procesu hodnocení vlivů na životní prostředí v roce 2012 a proti vydání závazných stanovisek EIA v roce 2016, neboť vše proběhlo podle zákona.

Děti Země dosud proti čtyřem pravomocným územním rozhodnutím podaly čtyři žaloby, z nichž krajský soud sice tři uznal, ale tu poslední v dubnu 2019 zamítnul.

Podobně je na tom i spor o pravomocné stavební povolení, neboť krajský soud opět tři žaloby uznal a tu poslední v květnu 2018 zamítl. Avšak spor stále probíhá.

Spalovna od července 2010 do února 2012 prošla hodnocením vlivů na životní prostředí. V březnu 2012 začalo územní řízení a v listopadu 2012 i stavební řízení.

Spalovna za asi 2,1 miliardy korun se stavěla od srpna 2013 do poloviny července 2016 a od poloviny srpna 2016 do března 2019 probíhal zkušební provoz. Spalovna pak dne 19. března 2019 získala kolaudační souhlas, neboť od února měla dodatečné stavební povolení.

„Plzeňská teplárenská ovšem během tohoto povolovacího procesu dvakrát porušila zákon, takže dostala dvě pokuty v celkové výši 230 tisíc korun, přičemž jedna byla za výstavbu spalovny bez pravomocného stavebního povolení a druhá za změnu několika objektů a jejich dostavbu rovněž bez povolení,“ uzavírá ještě Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Proces EIA pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
02) 05.11.2010 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává závěry zjišťovacího řízení, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí
03) 29.08.2011 = oznámení o vypracování dokumentace EIA
04) 22.12.2011 = oznámení o vypracování posudku EIA
05) 25.01.2012 = veřejné projednání posudku EIA v Chotíkově
06) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


II. Územní řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 01.06.2012 = MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
03) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
04) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
06) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
07) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
08) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
09) 14.11.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 12.04.2019 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích potvrzuje a žalobu Dětí Země zamítá
11) 30.05.2019 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
12) 11.10.2019 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítá a rozsudek Krajského soudu v Plzni potvrzuje


III. Stavební řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově


01) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
02) 18.01.2013 = MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
03) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
04) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
06) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
07) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
08) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
09) 18.12.2017 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 31.05.2018 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Praze potvrzuje a žalobu Dětí Země zamítá
11) 06.08.2018 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
12) 22.12.2020 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a rozsudek Krajského soudu v Plzni ruší


IV. Vydání kolaudačního souhlasu pro spalovnu v Chotíkově


01) 14.02.2019 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání kolaudačního souhlasu
02) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany provádí kontrolu spalovny a jejího provozu
03) 19.03.2019 = MěÚ Nýřany vydává kolaudační souhlas
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist