https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/odpad-zdrojem-2017-odpadni-vody-v-cirkularnim-pojeti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.: ODPAD ZDROJEM 2017: Odpadní vody v cirkulárním pojetí

26. ledna 2017 | Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Autor: Ing. Soňa Jonášová, tel: 721041450
Voda společně se vzduchem tvoří základní podmínky pro život na Zemi. Hospodaření s vodou a zejména riziko nedostatku vody pitné a závlahové, která je nezbytná pro zemědělskou produkci a zajištění udržitelné produkce potravin, se stalo jedním z hlavních témat posledních let. Nedostatek vody souvisí nejen s globálními klimatickými změnami, ale také s nehospodárných zacházením s vodními zdroji. V této souvislosti je často skloňováno zadržování vod v krajině, recyklace vod, znovuvyužívání vod odpadních a taktéž využití energie, která vzniká při jejich čištění. A právě tato témata budou diskutována i na konferenci ODPAD ZDROJEM. Na konferenci, která přináší aktuální informace o oběhovém hospodářství pro zástupce samospráv.

Mezi hlavní témata konference ODPAD ZDROJEM 2017 je v letošním roce začleněna i sekce VODA. V rámci sekce VODA budou prezentovány přednášky tak, aby mohly poskytnout ucelenou představu o problematice odpadních vod, se kterou se potýkají nejen samosprávy, ale i firmy a provozovatelé ČOV. Témata přednášek poskytnou i ucelenou představu o možnostech, jak problematiku řešit a jakým směrem se ubírají současné trendy a vize.

Úvodní přednáška sekce bude patřit panu RNDr. Pavlovi Punčochářovi, CSc., vrchnímu ministerského rady, zástupce sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Popíše koncepci vodohospodářské politiky státu z pohledu ministerstva zemědělství, seznámí účastníky s aktuální legislativou, která se váže k principům oběhového hospodářství a ukáže i řadu zajímavých příkladů z praxe.

Na úvod sekce budou představeny možnosti, které skýtají dotační programy pro obce a způsob, jak získat dostatek informací pro rozhodovací proces, zda se připojit na ČOV v sousední obci, zda budovat novou ČOV, nebo se zaměřit na aktuální dotační výzvu s domovními čistírnami nebo se pustit do rekonstrukce kanalizace. Účastníci se dozví, kde na smysluplné projekty v oblasti oběhového vodního hospodářství získat peníze, jaké dotační tituly zvolit a budou budou představeny i příklady úspěšné realizace z praxe od úvodního kontaktu až po dokončený projekt.

Dále navážeme představením nového výzkumného projektu E-REX, který cílí rovněž na samosprávy. Cílem projektu E-REX je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti provozu čistírny odpadních vod jsou v projektu spolu s akumulačními mechanismy implementovány i obnovitelné zdroje energie. Dosáhnout vysoké provozní účinnosti a minimálních provozních nákladů bude možné i díky aplikací řídicího systému s optimalizačními algoritmy, systémem predikce a analýzou dat, která bude zároveň plnit vizualizační, dohledovou a kontrolní funkci. Toto komplexní řešení nové nebo rekonstruované provozovny čistírny odpadních vod bude přinášet úspory provozních nákladů na straně investora, tedy nejčastěji obce.

Často diskutovaným tématem poslední doby jdou i takzvané Ostrovní domy, tedy objekty stojící poněkud stranou a nezávisle, například bez napojení na kanalizaci. Na příkladu ostrovního domu, budou prezentovány dostupné technologie vedoucí k úsporám vody a energie, k jejich recyklaci a případně decentrální přípravě, což v důsledku umožní úplnou nezávislost domu na sítích. Diskutována bude i vhodnost řešení a kombinace se stávajícícm stavem domu nového či nově rekonstruovaného z toho důvodu, aby byly domy na možnost recyklace vody a energie připraveny a aby se při tom vycházelo z co nejkomplexnějšího přístupu.

Závěrem sekce bude odborná diskuze na témata využívání odpadních vod a to jak na úrovni obce, tak jednotlivých domácností. Vše, samozřejmě, s nádechem oběhového hospodářství.
Ing. Soňa Jonášová, tel: 721041450 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist