https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/opzp-nabizi-800-milionu-pro-projekty-na-trideni-a-nakladani-s-odpadem-navazuje-na-uspesnou-vyzvu-z-lonskeho-roku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a SFŽP ČR: OPŽP nabízí 800 milionů pro projekty na třídění a nakládání s odpadem, navazuje na úspěšnou výzvu z loňského roku

1. srpna 2017 | MŽP ČR a SFŽP ČR
Autor: Dominka Pospíšilová, tel: 602 656 403, 267 122 534
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.

O finanční podporu z 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) mohou požádat zejména kraje, města, obce, ale i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí potrvá od 1. září až do 1. prosince 2017.

Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou v rámci programu OPŽP 2014-2020 je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů, podpora výstavby a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nebo zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně využití fosforu. Financována bude i výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

"Podporou dalšího zpracovávání odpadů chceme efektivně snižovat množství odpadů, které končí na skládkách. V České republice se materiálově využívá jen třetina odpadu, což je málo," říká ministr životního prostředí Richard Brabec a upozorňuje, že podle navrhované evropské legislativy budeme mít povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu.

"S Evropskou komisí jsme se na konci loňského roku dohodli na podpoře nových forem zpracování odpadu, patří sem například inovativní a u nás ještě nerozšířená technologie pyrolýzy nebo zplyňování odpadu. Novinkou je také využití fosforu z čistírenských kalů, to jsou všechno technologické novinky, které nám sníží množství odpadů na skládkách," doplňuje ministra Brabce ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Alokace této výzvy činí 800 milionů korun, které budou poměrově rozděleny na dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů, např. na sběrné dvory, třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí.

Výzvy zaměřené na odpadové hospodářství se pravidelně těší velkému zájmu a počet došlých žádostí obvykle převyšuje vyhrazenou alokaci. "Jsem rád, že ze strany obcí ale i soukromých subjektů je o třídění zájem. Loni jsme pro obdobné projekty vyčlenili téměř 2 miliardy korun a i přes dodatečné zvýšení alokace se na bezmála třetinu žadatelů nedostalo," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

"Je zřejmé, že si obce i města uvědomují, že odpad je zdrojem a jako takový bychom ho měli dále využívat. Šetříme tím životní prostředí a primární zdroje a vytváříme i nová pracovní místa," vysvětluje ministr Brabec.

SFŽP nabízí na kofinancování zvýhodněné půjčky

U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. "Příkladem mohou být právě třídicí linky," dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu. Přehledná tabulka s informacemi, jak velkou podporu lze na jednotlivé typové projekty získat, je pro žadatele k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. S přípravou žádostí pomůže zájemcům i návod na stanovení veřejné podpory.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 byly vyhlášeny již 3 výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Státní fond životního prostředí ČR v nich obdržel 1 369 žádostí s požadavkem na 4,74 miliardy korun a z toho schválil 915 projektů za 3,06 miliardy korun.

Dokumenty k 69. výzvě: http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva/dokumenty
Dominka Pospíšilová, tel: 602 656 403, 267 122 534 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist