https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pirati-navrhuji-zruseni-povinnosti-primichavat-biopaliva-do-pohonnych-hmot
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Pirátská strana: Piráti navrhují zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

24. ledna 2019 | Pirátská strana
Pirátští poslanci Radek Holomčík a Dana Balcarová připravili návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která ruší povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Cílem návrhu je zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin jako jsou např. řepka či kukuřice a vytvořit tlak na vládu, aby řešila budoucnost snižování emisí a závislost na fosilních palivech. Mezinárodní závazek ČR o snižování emisí v dopravě je návrhem nedotčen.

Podpora biopaliv v té podobě, která dnes vychází ze zákona o ochraně ovzduší a zákona o spotřebních daních přináší celou řadu problémů ve vztahu ke krajině, ochraně půdy i rozvoji venkova. Hlavním důvodem je podle Pirátů nesmyslné lpění na biopalivech první generace a nedostatečná podpora alternativ. Celý systém je v současné podobě neudržitelný, protože povinné přimíchávání a škody, které způsobují biopaliva první generace jak na lokální, tak globální úrovni, nejsou kompenzovatelné.

„Absurdní nám přijde to, že celý systém podpory obnovitelných zdrojů v dopravě je u nás postaven jednak na pálení potravin a druhak na palmovém oleji, který je získáván za cenu totální devastace plic naší planety – deštných pralesů,” říká Radek Holomčík, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR.

Návrh se netýká povinnosti dodavatelů pohonných hmot zajistit do roku 2020 snížení emisí v dopravě o 6 procent. Návrh jim uvolňuje ruce ve způsobu, jakým ekologičtější dopravy dosáhnou. „Doprava je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, v současnosti to zažíváme v Ostravě, Děčíně či Zlíně, ale i v mnoha dalších městech. Chceme otevřít cestu k dalším typům čisté dopravy - pokročilým biopalivům, elektromobilitě, vodíku, i zemnímu plynu,” upřesňuje jeden z cílů návrhu předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dana Balcarová.

Evropská směrnice RED II, která stanovuje cíle politiky obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 mění současný přístup jak k biopalivům první generace, tak i k dalším alternativám. Abychom její cíle naplnili, je třeba začít investovat do rozvoje pokročilejších variant obnovitelných zdrojů již nyní.

„Závazky ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů jsou pro Piráty zásadní. V tomto ohledu se chceme soustředit na odklon od spalování uhlí v elektrárnách i lokálních topeništích, hledání úspor, zvýšení energetické účinnost a podporu obnovitelných zdrojů energie,” dodává Dana Balcarová.

Jako vhodné alternativní způsoby řešení Piráti vidí zejména podporu rozvoje technologií pro výrobu pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin. Další prostor je i v podpoře a komplexním řešení v oblasti pestrého dopravního mixu, tedy používání šetrných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě, efektivní využívání kapacit automobilové dopravy, podpoře elektromobility a vodíkových dopravních prostředků (zejména u nákladní automobilové dopravy) a v neposlední řadě podpoře decentralizace energetických zdrojů. Snižovat emise skleníkových plynů lze také skrze tzv. uhlíkové farmaření, kdy se používá technologie tzv. sekvestrace (zadržování) CO2 v půdě, a to skrze správnou zemědělskou praxi.

„Rozvoj smysluplných technologií obnovitelných zdrojů energie přináší velký potenciál i pro českou akademickou a komerční sféru. Investice do rozvoje těchto technologií proto nevnímám jenom jako investice do lepšího životního prostředí, což by samo o sobě stačilo, ale také jako investice do konkurenceschopnějšího hospodářství naší země,” dodává Holomčík.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist