https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pokuta-5-milionu-pro-bioplynovou-stanici-novy-karlov
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČIŽP: Pokuta 5 milionů pro bioplynovou stanici Nový Karlov

9. ledna 2009 | ČIŽP
Autor: Oldřich Janeba, tel: 731 405 085
Ministerstvo životního prostředí dnes potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun bioplynové stanici Velký Karlov, provozované společností ZEVO s.r.o, za absenci integrovaného povolení, které je nutné k provozování tohoto druhu zařízení.

Při kontrole v období od 1. února 2008 do 23. července 2008 byla stanice prokazatelně provozována bez tohoto povolení. Vzhledem k tomu, že tento protiprávní stav trvá již od roku 2006, byla pokuta stanovena při vyšší hranici sazby.

Nedostatečná EIA

V průběhu odvolacího zařízení proti tomuto rozhodnutí byla navíc zjištěna nová, významná přitěžující okolnost, týkající se způsobu spáchání správního deliktu. Provozovatel ZEVO spol. s.r.o realizovala svůj záměr, zpracovávat v zařízení „vedlejší živočišné produkty“ bez povinného posuzování vlivů na životní prostředí, v takzvaném procesu EIA.
Při kontrole 8. července 2008 byla nadále zjištěno, že Hala hygienizace, která je stavebně nutná pro příjem vedlejších živočišných produktů, je konstrukčně nedořešena, do prostoru haly není přiváděn nuceně čerstvý vzduch a nově realizovaný odtah znečištěné vzdušniny je naprosto nedostatečný, což má vliv na pachovou zátěž.

Provozovatel bioplynové stanice se proti pokutě brání tvrzením, že integrované povolení nepotřeboval, neboť v zařízení po celou dobu zpracovával méně jak 10 tun vedlejších živočišných produktů za den, na což se integrované povolení nevztahuje. ČIŽP tuto skutečnost na základě zjištěných skutečností, nepovažuje za věrohodnou a a trvá na svém rozhodnutí.

Stížnosti, petice a výzvy

V období od 1. února do 23. července byl provoz zařízení předmětem častých stížností veřejnosti. Dne 16.7. obdržela Česká inspekce životního prostředí petici 137 občanů Velkého Karlova, kteří si stěžovali na nesnesitelný zápach z provozu bioplynové stanice a bezohledný provoz cisteren vyvážející digestát a to zejména v nočních hodinách, o víkendech a o svátcích.

Dne 18. srpna byla doručena České inspekci životního prostředí Otevřená výzva k zastavení bioplynové stanice Velký Karlov výrazně zatěžující životní prostředí, ve které zástupci obcí Božice, Hevlín, Krkovice, Hrabětice, Hrádek a Šanov, vyzývají ministra životního prostředí ČR a ředitelku ČIŽP k zastavení provozu zařízení.

Při další kontrole ČIŽP 8. července byly zjištěny závady z hlediska ochrany vod. Jednalo se o nedostatečné zajištění zpevněných ploch, umožňující únik závadných látek.

Účastník řízení ZEVO s.r.o. nepřijal odpovídající organizační, technická, či jiná opatření k zajištění plnění požadavků , plynoucích ze zákona o integrované prevenci. Jako přitěžující okolnost vzala ČIŽP v úvahu skutečnost, že provozovatel přes opakované pravomocně uložené sankce nadále zařízení protiprávně provozoval a to i přes to, že měl k dispozici dostatečně dlouho dobu pro to, aby učinil adekvátní opatření a protiprávnímu jednání zabránil. Před plněním právních povinností upřednostnil samotný provoz zařízení.

Pokuty pro bioplynovou stanici už v minulosti

Částka 5 milionů korun je sice doposud nejvyšší a v současnosti poslední pokutou, kterou ČIŽP společnosti ZEVO uložila, ale rozhodně není jediná. V roce 2008 dostala společnost ZEVO spol. s.r.o ještě pokutu 2 miliony za provoz stanice bez integrovaného povolení. V roce 2007 pokutovala tuto společnost celkem pětkrát v celkové výši 910 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, ž společnost ZEVO s.r.o je vlastnicky propojena s dalším podnikatelským subjektem Agrodružstvem Jevišovice, předkládáme i pokuty tomuto zařízení.

Rozhodnutím ČIŽP byla 3.1. 2007 uložena pokuta AGRODRUŽSTVU JEVIŠOVICE ve výši 450 tisíc za poškození přírody ve zvláštně chráněném území. O měsíc později, přesně 5.2. 2007, byla společnosti ZEVO uložena pokuta 50 tisíc za nesprávný provoz středního spalovacího zdroje. Dne 10.9. 2007 dostalo AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE další pokutu, za ohrožení jakosti podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. V tomto případě se jednalo o 100 tisíc korun. Předposlední pokuta z roku 2007 pro ZEVO je z 27.9. 2007 ve výši 300 tisíc korun za absenci platného integrovaného povolení. Zatím poslední pokutu ve výši 10 tisíc dostalo AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE 19.11. 2007 za neohlášení do integrovaného registru znečištění.

Pokuty pro Velký Karlov rozdává i veterinární správa

Pokuty provozovateli bioplynové stanice Velký Karlov ZEVO spol. s.r.o nevydává pouze Česká inspekce životního prostředí, ale i Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj. Společnosti ZEVO byla uložena pokuta 15 tisíc korun za přechodné uskladnění vedlejších živočišných produktů a Agrodružstvu Jevišovice, stejného majitele, byla od dubna do února tohoto roku vystavena pokuta 400 tisíc korun za přechodné uskladnění vedlejších živočišných produktů v různých lokalitách Jihomoravského kraje.

Správně provozovaná „bioplynka“ je jednoznačně pozitivní zařízení

Technologie výroby bioplynu je známá již celá desetiletí a spočívá v procesu takzvané anaerobní fermentace, to znamená kvašení biologického odpadu bez přístupu vzduchu. Za přítomnosti mikroorganismů dochází k rozkladu organické hmoty, při kterém se uvolňuje bioplyn. Ten se pak dále používá k produkci elektrické energie a tepla.
Vedlejším produktem anaerobní fermentace je takzvaný digestát, čili zbytková, biologicky rozložitelná hmota, kterou lze využít jako kvalitní hnojivo na zemědělské pozemky nebo surovinu pro výrobu kompostu.

„Celý systém bioplynové stanice je nesmírně jednoduchý. Máte kupičku hnoje, ze které vhodnou technologií vyrobíte plyn na vytápění a kvalitní hnojivo,“ shrnuje principy bioplynové stanice ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová.

Pro účely výroby bioplynu lze použít kaly z čistíren odpadních vod, produkty ze zemědělské výroby, popřípadě jiné biologicky rozložitelné odpady.
„Bioplynka rozhodně nesmí být zdrojem zápachu pro své okolí. Toto platí nejenom pro samotnou provozovnu, ale i pro digestát, který se posléze rozváží na pole. Tomuto požadavku musí být plně podřízeny parametry stanice i její technologické uspořádání,“ upozorňuje Tylová.

Podle České inspekce životního prostředí je důležité klást zvýšenou pozornost na technologickou kázeň, aby nedocházelo k negativním vlivům na životní prostředí. „Už na začátku se musí velmi přesně vydefinovat podmínky fermentace, stejně jako doba, po kterou jsou v reaktoru zdrženy suroviny a důležitá je i teplota v reaktoru. Podcenit se nesmí ani přesný poměr v dávkování vstupních surovin a uskladnění digestátu,“ říká Milena Drašťáková z České inspekce životního prostředí.

Technologie, která dokáže převést biologický odpad na teplo a energii, je vhodným příkladem toho, jak ekologicky šetrné zařízení může špatným provozováním škodit životnímu prostředí. Setkat se s tím lze právě u bioplynové stanice Velký Karlov.


Kontakt: Oldřich Janeba, 731 405 085, janeba@cizp.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist