https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/praha-upravi-projekt-dostavby-radlicke-radialy-aby-byl-v-souladu-se-schvalenymi-koncepcnimi-dokumenty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hl. město Praha: Praha upraví projekt dostavby Radlické radiály, aby byl v souladu se schválenými koncepčními dokumenty

1. srpna 2022 | Hl. město Praha
Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o nezbytnosti přepracovat projekt chystaného úseku Radlické radiály Jihozápadní město – Smíchov do podoby, která bude v souladu se schválenými koncepčními a strategickými dokumenty hl. m. Prahy jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství a další. Podobný postup zvolilo hlavní město už při plánování dostavby východní části vnitřního Městského okruhu. Zároveň byly schváleny technické studie, které prověřují možnosti spojení Butovického a Jinonického tunelu a řeší i úpravy v oblasti mimoúrovňové křižovatky Jinonice a v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice.

„Projekt Radlické radiály naše koalice přebírala ve stavu, kdy územní rozhodnutí napadlo okolo 150 účastníků řízení. Není divu, projekt byl ke svému okolí mimořádně necitlivý. Plán Radlické radiály jsme kompletně přepracovali, aby odpovídal potřebám moderního města. Některé velké mimoúrovňové křižovatky byly upraveny, maximum částí jsme dostali pod zem a umožnili jsme díky tomu stavbu bytů na městských pozemcích v okolí. Díky všem těmto změnám nebude Radlická radiála kráterem rozdělujícím město, ale moderní městskou komunikací, stejně jako nová podoba východní části Městského okruhu,“ popsal náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Pro dostavbu chybějící části Radlické radiály v úseku Jihozápadní město – Smíchov podalo hlavní město žádost o vydání územního rozhodnutí už v lednu 2018, tedy ještě v minulém volebním období. Následně však bylo doručeno více než 300 připomínek veřejnosti ke stavbě a také byly podány tzv. námitky systémové podjatosti. Kvůli tomu se tak výrazně prodloužilo územní řízení, které ani po téměř 5 letech není ukončeno.

V reakci na množství podaných připomínek byla vytvořena „Pracovní skupina pro zlepšení stavby Radlické radiály“, mezi jejímiž členy jsou i zástupci občanských iniciativ. Cílem skupiny je zmírnit negativní dopady stavby zejména na oblast Jinonic, ale i na další přilehlé části Prahy 5, a to jak po stránce technického návrhu, tak i začlenění do území. Výsledkem má být nejvhodnější podoba z hlediska urbanistického, dopravního i co do ohleduplnosti vůči místním obyvatelům.

Při pracovních jednáních byla projednána řada námětů na úpravu projektu, na jejichž základě následně vznikla nová technická studie prověřující spojení Jinonického a Butovického tunelu, dále technická studie řešící úpravy v oblasti mimoúrovňové křižovatky Jinonice a také koncept technické studie pro úsek mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice.

Pražští radní dnes všechny tyto dokumenty schválili a jejich závěry vzali na vědomí. Rozhodnutí o zapracování dílčích změn však bude možné přijmout komplexně až po dokončení a projednání všech rozpracovaných materiálů k budoucí podobě stavby. Rada hl. m. Prahy se zároveň shodla i na nutnosti projekt Radlické radiály upravit v souladu s platnými koncepčními a strategickými dokumenty hl. m. Prahy jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství a další.

Technická studie spojení Jinonického a Butovického tunelu řeší stavebně technické dopady případného zakrytí úseku mezi tunely. Technická studie pro oblast mimoúrovňové křižovatky Jinonice rozpracovává kompromisní řešení vycházející z reálných vstupních podmínek respektujících aktuální záměry vlastníků pozemků a zachování stávajícího principu řešení křižovatky. Cílem třetího dokumentu, technické studie pro úsek mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice, je nalézt nejvýhodnější územní a technické řešení funkční dopravní stavby, která bude umístitelná do zájmového území při respektování stávající územní struktury.

„Nová Radlická radiála propojí tunely Butovice a Jinonice do jednoho tak, aby děti v místní základce nedýchaly zplodiny z otevřeného zářezu, a stejně tak upravíme křižovatku u metra Jinonice, kam v budoucnu do nové městské čtvrti protáhneme tramvaj. Máme také k projednání s městskými částmi připravené varianty citlivého řešení pro křižovatku u metra Butovice. Radlickou ulici proměníme v městskou třídu se stromy a připravíme možnost sem jednou přivést také tramvajovou trať. Radlická ulice nebude radiálu podjíždět ošklivým podjezdem, ale křížení komunikací vůbec nepoznáte, radiála bude v místě křížení ještě v tunelu. Zahloubíme i části podél čtvrti Botanika,“ shrnul Adam Scheinherr.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist