https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/prichazi-veletrh-ecomondo-2019
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Italian Exhibition Group SpA: Veletrh Ecomondo 2019

2. července 2019 | Italian Exhibition Group SpA
Autor: Agáta Zábranská, tel: 222 015 312
Rimini, 27. května 2019 – „Beacon Conferences“ budou stěžejními událostmi, které nastaví hlavní směr vědeckého obsahu veletrhu Ecomondo 2019, nejvýznamnějšího evropského veletrhu věnovaného oblasti oběhového hospodářství, který se bude konat ve výstavišti města Rimini od 5. do 8. listopadu 2019, a který organizuje Italian Exhibition Group. Průběh dnů veletrhu a jeho další akce se budou řídit podle programu, který sestavil vědecký výbor vedený profesorem Fabio Fava. „Proces, který vede k oběhovému hospodářství – vysvětluje Fabio Fava – je ve fázi definování a zavedení na různých světadílech, přičemž je nutné zachovat dlouhodobou vizi, kterou může zajistit jedině místo setkání a sdílení jakým je veletrh Ecomondo: výzkumný a inovační obsah, regulace a politická opatření přispívají k obsahu této akce, během které budou představené průmyslové zkušenosti na nejvyšší mezinárodní úrovni, společně s reálnými příležitostmi financování“. PRŮMYSL 4.0: ŘEŠENÍ A FINANČNÍ NÁSTROJE Průmysl 4.0 k optimalizaci řízení a využití odpadu: to je hlavní akce, která se bude konat 6. listopadu. Společně s inovativními řešeními, budou během konference představeny soukromé a veřejné finanční nástroje, které napomáhají urychlit zavedení klíčových technologií, s cílem zvýšit efektivitu, ekonomickou a finanční flexibilitu a udržitelnost celého sektoru. V tomto ohledu je stěžejní analýza životních cyklů výrobků. Díky individuálnímu sledování produktů po celém cyklu zpracování, které umožňují sítě senzorů, které vysílají data ke zpracování a sdílení v cloudu, lze optimalizovat tyto cykly a dosáhnout tak integrovaný přístup k toku materiálů po celém řetězci nakládání a zhodnocení odpadu. VELKÝ ZDROJ JMÉNEM STŘEDOZEMNÍ MOŘE Téhož dne, 6. listopadu, se bude konat další významná akce pod jménem Structuring Italian Blue Growth: BLUEMED meets BIG. Modrá ekonomika Evropské unie neustále roste a v současnosti dosáhla obratu 658 miliard euro a 4 milionů pracovních míst (The EU Blue Economy Report 2019). Tato mezinárodní konference se zaměří na Středozemní moře a účastníkům představí vizi, misi a aktuální stav techniky v tomto regionu, společně s hlavními výzvami, kterým jsou vystaveny námořní ekonomiky této oblasti. Výzkum a inovace jsou klíčové pro vývoj všech sektorů, ať již těch zavedených nebo vznikajících. K zajištění sociálně ekonomické a environmentální udržitelnosti je pak nutno do výzkumu a inovace integrovat aplikace a programy, a hlavně je třeba, aby se touto akcí šířená strategická vize konsolidovala. Na Středozemní moře se soustředí i setkání, které se bude konat 7. listopadu a při kterém bude představena iniciativa BLUEMED R&I s její pilotním projektem Plastic-free for a healthy Mediterranean Sea a závazek 12 zemí této oblasti, které se rozhodly pro vzájemnou koordinaci s cílem řešit společně přeshraniční problém plastového odpadu. To vše s vizí mobilizovat klíčové aktéry hodnotového řetězce každé středomořské země koordinovaným, doplňujícím se, a tedy efektivnějším způsobem. Dne 8. listopadu akce We are Med: sfida per un Mediterraneo sostenibile (We are Med: výzva pro udržitelné Středomoří) uzavře cyklus hlavních akcí věnovaných tzv. „mare nostrum“, neboli latinsky naše moře, a představí program přeshraniční spolupráce INTERREG MED 2014-2020, v rámci kterého regionální a národní veřejné instituce těchto 12 zemí se zaměří na potřebu posílit nástroje správy a řízení v oblastech, které mají strategický význam pro Středomoří (cestovní ruch, námořní dohled, životní prostředí, inovace). Prostor bude ponechán i projektům, které sdílí stejný cíl šířit dosažené výsledky a posílit kapitalizaci těchto výsledků. Ekonomika spojená s vodou a mořem bude hlavním tématem setkání, které se bude konat dne 7. listopadu, a které bude zaměřeno na BLUE oběhové hospodářství pro udržitelný a integrovaný růst založený na znalostech v souladu s prioritami, které vyšly z italské účasti na Summitu Les Deux Rives, který se konal v červnu 2019 v Marseille, a který měl za cíl rozvíjet spolupráci mezi severním a jižním pobřežím západního Středomoří. Evropské programy pro bioekonomiku a oběhové hospodářství budou v popředí 8. listopadu. Prioritou předních biorafinerií je zhodnocení městských odpadních vod a organické části, a dále široké škály vedlejších produktů potravinářství. Nově se ale nabízejí i další „zdroje“, jako CO2, stavební odpad, plastový odpad, odpadní oleje, odpadní elektrické a elektronické zařízení (OEEZ), pro které se právě realizují specifická zařízení pro využití těchto odpadů. Účastnící konference si poslechnou hlavní výsledky evropských projektů z těchto hraničních oblastí oběhového hospodářství. SMĚREM K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ Setkání 6. listopadu s názvem: Circular economy: the 21st-century economic paradigm to redefine growth and development bude celé věnováno oběhovému hospodářství. Se 103 body, oproti 90 Spojeného království a 88 Německa, Itálie je zemí s nejvyšším indexem ekonomické oběhovosti (Zdroj Circular Economy Network). Nové paradigma, které bortí vztah mezi růstem a spotřebou zdrojů, vyžaduje dlouhodobou vizi a značné investice. Konference se zaměří na nástroje, procesy a finanční modely, které usnadní koncepci průmyslového ekosystému v souladu, s paradigmatem oběhového hospodářství. Dne 7. listopadu „circular economy“ bude znovu v popředí s prezentací hlavních cílů, které dosáhla italská platforma pro oběhové hospodářství (ICESP), jež vznikla v roce 2018. ICESP propaguje znalosti o národním oběhovém hospodářství procesem, který šíří italské nejlepší příklady z praxe a italský způsob, jak zavádět a řídit oběhové hospodářství. Dne 7. listopadu bude ponechán prostor pro setkání pod názvem Budoucnost navrhování udržitelných obalů. Směrem ke stálé observatoři pro inovace v oblasti balení. To, co zažívá oblast obalů je skutečnou revolucí, která zasahuje do designu obalů, logistických procesů, nových surovin a úspor energie. Konference se pokusí zmapovat současné praktiky a představit si budoucnost v různých oblastech, s ohledem na legislativní pokyny a na probíhající změny ekosystému na globální scéně. Ve stejném dnu, 7. listopadu, se veletrh Ecomondo bude věnovat jedné z hlavních akcí projektu LIFE, jenž byl založen v roce 1992 Evropskou unií a přes který dosud bylo financováno přes 4 500 projektů v oblasti životního prostředí, přírody a klimatických změn. Prostřednictvím těchto projektů usnadnil program LIFE přijetí inovačních environmentálních řešení a vytvořil nejlepší postupy pro udržitelný rozvoj. Program LIFE bude prezentován společně s příležitostmi financování, které nabízí, a to zejména pro podporu environmentálních řešení s tržní perspektivou. Toto setkání dne 7. listopadu bude opravdovým forem zaměřeným na start-upy a na potřebu vyzvat investory k financování inovačních projektů v oblastech energetiky, klimatu a potravin. Veletrh Ecomondo si klade za cíl představit prostor pro setkání mezi nabídkou a poptávkou, vytvářet příležitosti pro zviditelnění výběru start-upů, usnadnit setkání se skupinou mezinárodních korporátních investorů, kteří jsou přítomni v Rimini. Kompletní a průběžně aktualizovaný program je k dispozici na webu www.ecomondo.com
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist