https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pripravuje-se-verejne-projednani-navrhu-aktualizace-c.1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Připravuje se veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

14. července 2020 | Liberecký kraj
V rámci dlouhodobého procesu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) se připravuje veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území.

ZÚR LK jsou základní územně plánovací dokumentací kraje pořizovanou dle stavebního zákona. ZÚR stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 23. července 2020 na Krajském úřadu Libereckého kraje. V rámci veřejného projednání bude nejprve podán odborný výklad zveřejněných dokumentů a následně bude dán prostor na dotazy.

Zveřejněný Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území a více informací k jejich veřejnému projednání a k možnosti jejich připomínkování dle stavebního zákona je na webu odboru územního plánování a stavebního řádu ZDE: https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist