https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekt-connectgreen-ochrana-prirody-a-uzemni-planovaci-budou-spolupracovat-ve-snaze-o-zachovani-prirody-v-karpatskem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Projekt ConnectGREEN: ochrana přírody a územní plánovači budou spolupracovat ve snaze o zachování přírody v karpatském regionu

14. února 2019 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724102406
První národní setkání k projektu ConnectGREEN proběhne 19. února ve Vsetíně. Bude tu představen návrh Metodiky na identifikaci migračních koridorů v Karpatech. Hlavním cílem projektu je zachování a zlepšení propojení přírodních habitatů (zejména lokalit Natura 2000 a dalších chráněných oblastí) v karpatském regionu.

Dunajsko-karpatský region je jedním z posledních útočišť velkých šelem v Evropě: žije tu vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý, kteří jsou chráněni evropskou legislativou. Zároveň v této oblasti vznikají velké infrastrukturní projekty, které vedou k fragmentaci krajiny. Ta je pak pro velké šelmy obtížně prostupná. Protože tato zvířata při hledání potravy či partnera často přecházejí hranice jednotlivých států, vyžaduje tato problematika ucelené mezinárodní řešení. Pří jeho hledání byl měl pomoci mezinárodní projekt ConnectGREEN.


Projekt ConnectGREEN bude v následujících třech letech probíhat pod rumunským vedením Dunajsko-karpatského programu Světového fondu na ochranu přírody (WWF-DCP). Z České republiky se do něj zapojila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, spolupracovat budou s dalšími partnery ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Rumunska a Srbska.

Spolupracovat na něm budou organizace přímo zapojené do plánování rozsáhlých infrastrukturních projektů, jakož i do ochrany přírody: národní a regionální správní orgány, výzkumná centra a vysoké školy, dálniční společnosti i ekologické organizace. To zajistí integrovaný přístup k plánování územního rozvoje v oblasti Karpat, který bude zároveň šetrný k přírodě.

„Rozvoj infrastruktury – výstavba silnic a železnic – má velký dopad na ekosystémy, na kterých jsme životně závislí. Musíme najít taková řešení, která tento rozvoj umožní, ale zároveň nebudou ekosystémy nenávratně ničit. To je obzvláště důležité v éře klimatické změny, ve které se nacházíme. Právě v karpatském regionu čelíme významné ztrátě biodiverzity a zvyšující se fragmentaci habitatu,“ uvádí Andreas Beckman, vedoucí Dunajsko-karpatského programu WWF.

Udržení či obnovení ekologických koridorů pomůže zajistit životaschopnou populaci velkých šelem v Karpatech a zachovat tak jednu z nejrozsáhlejších, vysoce biologicky rozmanitých oblastí s funkčními ekosystémy v Evropě. Nový jednotný přístup zároveň zrychlí proces územního plánování a realizaci výstavby infrastruktury, které bývají kvůli jejich nesouladu s bezpečnostními a environmentálními standardy odkládány a zdržovány.

„ConnectGREEN představuje velmi důležitý projekt, ve kterém bude úzce spolupracovat oblast ochrany přírody a územního plánování na hledání praktických řešení pro zachování přírodního bohatství v rámci rychlého a masivního ekonomického rozvoje“, vysvětuje koordinátor projektu Christian Remus Papp. Zároveň představil jeho hlavní úkoly: vývoj inovativních řešení a jednotných metodik pro identifikaci ekologických koridorů a jejich kritických míst napříč karpatským regionem; zapojení klíčových stakeholderů (správců chráněných oblastí, ochránců přírody, zpracovatelů územních plánů, místních autorit aj.) do tohoto procesu a celkovou minimalizaci konfliktů mezi územním plánováním a ochranou přírody.

Ekologické koridory budou určeny pomocí jednotné karpatské metodologie. Opatření, která mají za cíl zmírnit jejich ohrožení, budou navrhována ve čtyřech pilotních oblastech – jednou z nich je právě území Západních Karpat. Jedná se o přeshraniční území o celkové rozloze 846 180 ha, přičemž 59 % plochy se nachází na českém území a 41 % plochy na území slovenském. Zahrnuje celkem 5 velkoplošných chráněných území: CHKO Beskydy, CHKO Poodří, CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy a NP Malá Fatra. Zejména slovenská část je důležitým útočištěm velkých šelem, ze kterého zvířata postupně kolonizují sousední oblasti.

V současné době probíhá podobně tematicky zaměřený projekt TRANSGREEN (s termínem ukončení 30. 6. 2019), který se zabývá prostupností krajiny pro živočichy v karpatských zemích z pohledu dopravní infrastruktury. V pilotní oblasti Západních Karpat probíhají dílčí aktivity jako je např. monitoring využívanosti nadchodů a podchodů pro živočichy či monitoring mortality zvířat na vybraných komunikacích. Jedním z hlavních výstupů projektu bude manuál pro řešení výstavby k přírodě šetrné dopravní infrastruktury.

Projekt ConnectGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region – specifický cíl 2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory.

Doba trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31.5 2021

Oficiální stránky projektu ConnectGREEN naleznete zde.

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist