https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekt-life-za-vice-nez-7-milionu-euro-pomuze-ohrozenym-druhum-a-ekosystemum-v-jiznich-cechach-i-na-jiznim-slovensku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

26. října 2017 | MŽP ČR
V Českých Budějovicích v těchto dnech oficiálně odstartoval v rámci programu LIFE projekt s nejvyšším rozpočtem v historii tohoto programu v České republice. Až do června 2024 bude Jihočeský kraj spolu se svými partnery z České i Slovenské republiky realizovat projekt s názvem CZ-SK South LIFE za 7 024 703 euro.

Historicky nejlépe hodnocený projekt v ČR uspěl v rámci programové výzvy v roce 2016 v konkurenci celkem 867 žádostí. Stal se tak 11. projektem podpořeným v kategorii „Nature“ v České republice. V roce 2016 byly v této kategorii úspěšné pouze dva další české projekty a žádný slovenský. Jde o projekt s nejdelší dobou realizace a ze všech dosud podpořených projektů v ČR a na Slovensku získal nejvyšší příspěvek na kofinancování od Evropské komise – přes 5 milionů euro. Jeho význam podtrhuje fakt, že je přímo finančně podporován také Ministerstvem životního prostředí České republiky.

„CZ-SK South LIFE bude realizován na území evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť. Často se jedná o přírodní fenomény vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské unie,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje. „Hlavním cílem projektu je rozšíření biotopů tří prioritních evropsky významných druhů i zlepšení stavu 11 prioritních stanovišť na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku.“

Projekt by měl přispět ke zlepšení stavu luk i k obnově lesů, pastvin i hydrologického režimu slanisk a rašelinišť a také k rozšíření biotopů hořečku českého, střevlíka Ménétriésova a páchníka hnědého.

Hořeček český se na celém světě vyskytuje pouze v České republice, Německu, Rakousku a Polsku, přičemž nejhojnější, i když vzácný, je právě v Jihočeském kraji. Podobným příkladem je i poddruh dravého brouka střevlíka Ménétriésova, který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem. Vzácným a v rámci celé evropské unie přísně chráněným druhem brouka je i páchník hnědý, který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem. Péče o tento typický druh pomůže nejen ochraně celé řady jiných druhů, ale významně přispěje i k oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Do projektu CZ-SK South LIFE se zapojí jak majitelé dotčených pozemků, místní obce a školy, tak i široká veřejnost a návštěvníci regionu. V rámci projektu je plánována celá řada zajímavých aktivit - terénní exkurze do lokalit soustavy Natura 2000, např. na Borkovická Blata, výstavba populárních broukovišť, putovní výstavy, výroba a distribuce popularizačních publikací nebo soutěže pro děti.

Autorem původní myšlenky a hlavním koordinátorem projektu je přímo Jihočeský kraj, ale významnou část aktivit budou provádět také ostatní přidružení partneři. Za slovenskou stranu to jsou Štátna ochrana přírody Slovenskej republiky a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Za Českou republiku se s Jihočeským krajem zapojilo do projektu Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích a základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx.

Kontakt pro informace o projektu:
Mgr. Zdeněk Brož, hlavní manažer projektu CZ-SK South LIFE, Tel.: +420 386 720 720, E-mail: broz@kraj-jihocesky.cz
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist