https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rataj-sdilene-zony-prispeji-k-lepsimu-vyuziti-verejnych-prostranstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

STAN: Rataj: Sdílené zóny přispějí k lepšímu využití veřejných prostranství

3. května 2023 | STAN
Poslanec Michael Rataj (STAN) předložil na výboru pozměňovací návrh, jehož účelem je zavést do právního řádu sdílené zóny. Tento dopravně-urbanistický koncept, vycházející z potřeb českých samospráv a inspirující se mnohaletými zkušenostmi ze zahraničí, umožní samosprávám efektivněji využívat veřejná prostranství, aby jejich společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce byly navzájem vyvážené. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučil tento pozměňovací návrh k projednání na plénu Poslanecké sněmovny ve 2. čtení novely zákona o silničním provozu.

Sdílená zóna, někdy označovaná jako zóna setkávání, je jedním ze standardních dopravních režimů a přístupů k projektování ulic, náměstí a veřejných prostranství ve vyspělých zemích Evropy i mimo ni. Po stránce legislativy a technických norem jsou v těchto zemích zajištěny systémové podmínky pro projektování a realizaci sdílené zóny, německy Begegnugszone, v anglicky mluvících zemích jako tzv. Shared Space.

Sdílené zóny nabízí vyšší bezpečnost všech uživatelů veřejného prostranství, zklidnění motorové dopravy, snížení její rychlosti na 25 km/h, zvýšení kvality veřejných prostranství a možností jejich využívání i pro veřejný sektor, podporu udržitelných módů dopravy a celkově udržitelnějšího dopravního chování.

„Česká města nejsou zatím pro tento způsob řešení veřejných prostranství uzpůsobena, proto v ulicích měst probíhá pomyslná válka za práva řidičů, tu zase na ochranu chodců, cyklistů a dalších. Bezpečnost v dopravě je ponechána na dopravním značení v domnění, že se jedná o nejvhodnější způsob řešení. Cyklisté berou jakékoliv omezení jako újmu, řidiči jako útok. Sdílený prostor, ve kterém by jediným omezením byla rychlost, by všechny účastníky přiměl k větší osobní zodpovědnosti,“ vysvětluje poslanec Michael Rataj, který smýšlí o sdílených zónách jako o účinném nástroji zklidnění dopravy.

Zavedení zóny setkávání do českých právních a technických norem podpořili děkan Dopravní fakulty ČVUT prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a ve svém prohlášení jí vyjádřilo podporu i uskupení českých měst CityDeal. Kladné stanovisko ke konceptu vyjádřilo již v roce 2021 Ředitelství služby dopravní policie, které jej označilo za potřebný. Hlavní město Praha má připraveno několik projektů, jejichž bezproblémová realizace je podmíněna legislativním ukotvením zón setkávání, ocení jej ale i další samosprávy, kterým zavedení tohoto nástroje do legislativy umožní efektivněji nakládat s veřejným prostranstvím.

Téma sdíleného prostoru (zón setkávání) bylo projednáno podvýborem pro dopravu, kde jej prezentoval Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., autor koncepčního návrhu Pojďme zavést zónu setkávání v Česku. Tématu byla jednotlivými účastníky z řad členů i pozvaných odborníků vyjádřena nečekaně silná podpora.

25. dubna byla v prostoru CAMP - Centrum architektury a městského plánování uspořádána panelová diskuze na toto téma, kde implementaci sdílené zóny vyjádřili podporu například Mgr. Michal Vozobule (poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilitu) a také zástupci samospráv: Ing. arch. Kateřina Čechová (vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor), Ing. Jindřich Nový (ředitel Kanceláře architekta města Zlín), Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D. (architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary), a Ing. Martin Havelka (specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravy), kteří uvedli konkrétní příklady řešení veřejných prostranství, pro které bude aplikace tohoto nového institutu vhodná a bez jejího výslovného legislativního zakotvení některá místa nebudou řešena optimálně.

V případě schválení návrhu a následné nabytí platnosti a účinnosti novely zákona budou podmínky promítnuty do vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále do ČSN 73 6110 a technických norem. Pozměňovací návrh s označením sněmovní tisk 366 byl následně projednán na jednání Hospodářského výboru dne 27. dubna 2023, kde mu vyjádřili podporu zástupci Ministerstva dopravy ČR. Výborem byl návrh doporučen Poslanecké sněmovně k projednání ve 2. čtení projednávání novely vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silniční provozu, ve znění zákona č. 217/2022 Sb.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist