https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/reakce-mzp-na-rozhodnuti-ukzuz-k-plosne-likvidaci-hrabosu-rodenticidem-stutox-ii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZUZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II

8. srpna 2019 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil aplikaci přípravku SUTOX přímo do nor, což by bylo v tomto kalamitním případě vhodnější řešení oproti plošné aplikaci. Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že již aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která bude případná porušení tohoto zákona důsledně šetřit a následně případně postihovat.

"Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve. Po pozření takto otrávených hrabošů pak může docházet i k sekundárním otravám, a to zejména u dravců, sov, ale také čápů, volavek a řady dalších, kteří jsou přirozenými predátory hlodavců," upozorňuje Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany na Ministerstvu životního prostředí.

Všechna tato rizika jsou o to závažnější, že plošná aplikace jedu směřuje do období, kdy již od srpna dochází k shromažďování ptáků před tahem a jejich přesunům právě na místa zvýšeného výskytu hlodavců.

"Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické, a Ministerstvo životního prostředí zvýšení jejich počtu podporuje různými dotacemi a záchrannými programy. Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět," doplňuje ředitele Šímu tisková mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Na rizika plošné aplikace upozorňuje MŽP ve svém stanovisku, o které Ministerstvo zemědělství v souvislosti s aplikací přípravku Stutox II požádalo. Na odpověď však MZe nijak nečekalo a ÚKZUZ bez konzultace s Ministerstvem životního prostředí povolení vydal.

Ministerstvo životního prostředí musí tak v souvislosti s povolením plošné aplikace rodenticidu upozornit, že povolení vydaná ze strany ÚKZUZ podle zákona o rostlinolékařské péči nijak nenahrazují nezbytná povolení či jiné správní akty, která musí zemědělci při aplikaci SUTOXu dodržovat.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je používání biocidů zakázáno na území národních parků, první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti a v přírodní rezervaci, chemizace je zakázána též v národní přírodní rezervaci.

Dopady aplikace přípravku je pak nutné velmi důsledně zvažovat i ve vazbě na územní ochranu přírody a krajiny, a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000. V případě použití jedů, a tak i možného významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, je nutné příslušný orgán ochrany přírody požádat o stanovisko, zda je nutné aplikaci biocidu v konkrétním území podrobit hodnocení autorizované osoby.

Z hlediska ochrany volně žijících živočichů pak platí jak povinnost fyzických a právnických osob omezit nadměrný úhyn živočichů, tak ochrana ptáků a zvláště chráněných druhů živočichů.

Česká inspekce životního prostředí proto bude věnovat zvýšenou pozornost kontrole dodržování těchto povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny, při jejichž porušení může uložit sankce až do výše 100 tis. Kč v případě fyzických osob a 2 mil. Kč v případě právnických osob.

Povolení ÚKZUZ najdete zde: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/uredni-desky/ustredi-ukzuz/ukzuz_uredni-desky_ustredi-ukzuz.html

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist