https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/recept-na-budoucnost-rozvoje-mest-prinesla-prazska-deklarace-schvalena-behem-evropskeho-habitatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu

24. března 2016 | MMR ČR
Autor: Veronika Vároši, tel: 734 360 704
Strategický dokument Pražská deklarace je hlavním výstupem regionální konference OSN Evropský Habitat, která se konala v Praze ve dnech 16. - 18. 3. 2016. Akce, jejíž pořadatelství zaštítilo Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s ministryní Karlou Šlechtovou, se zúčastnilo téměř 4 000 urbanistických expertů a zájemců o budoucnost rozvoje sídel. 96 diskusních fór a akcí, 300 hodin odborných debat, řečníci z více než 50 zemí - to je ohlédnutí za Evropským Habitatem v Praze. Konkrétní výstupy z konference budou hlavními tématy rozvíjenými dále Ministerstvem pro místní rozvoj a představují oficiální regionální příspěvek pro celosvětový Habitat III, který bude hostit v říjnu 2016 Ekvádor.

„Jsem velmi ráda, že se nám celým programem, jeho obsahem i jednáním podařilo dosáhnout konkrétních cílů. Část z toho je implementována právě do Pražské deklarace, část byla výstupem jednání vrcholných orgánů OSN Habitat III, která v Praze pod mým vedením probíhala,“ hodnotí zpětně ministryně Karla Šlechtová výsledky konference.

Návrh Pražské deklarace předkládané k diskusím během Evropského Habitatu měl 2 700 slov. Finální textace byla během konference rozšířena na konečných 3 150 slov a její znění je k dispozici na oficiálních webových stránkách Habitat III. a v češtině také na europeanhabitat.com

Základní principy, na kterých staví Pražská deklarace, jsou:
* inovativní a produktivní města
* zelená, kompaktní, efektivně využívající zdoje a odolná města
* inkluzivní a bezpečná města
* dobrá správa měst

Jako hlavní výzvy v oblasti bydlení a udržitelného rozvoje měst byly označeny:

Městská chudoba – nedostatek dostupného bydlení a bezdomovectví, nedostatečný přístup k základním službám a nedostupnost bezpečné dopravy nepříznivě ovlivňují obyvatele a brzdí hospodářský růst. Důležité jsou investice do bydlení plánované v segregovaných čtvrtích, které by měly řešit izolaci komunit.

Demografické změny – především stárnutí a migrace, k nimž dochází posledních desetiletích, vyžadují řešení, která zajistí odpovídající bydlení a dostupnou infrastrukturu.

Klimatické změny a riziko katastrof – existuje silný vztah mezi klimatickými změnami a územním plánováním. Členské státy by měly, ve spolupráci s místními a regionálními vládami, usilovat o zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu snižováním emisí skleníkových plynů prostřednictvím aktivit v rámci měst. Opatření, na která je potřeba se zaměřit,jsou např. energeticky účinné budovy a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů.

Nekontrolovaná urbanizace – není-li růst měst regulován, může dojít k jejich nekontrolovanému rozrůstání. Členské státy by měly zabránit negativním dopadům na životní prostředí prostřednictvím strategického plánování lidských sídel v polycentrickém a vyváženém územním rozvoji s efektivními a bezpečnými multimodálními dopravními systémy.

Koordinace a rozvoj měst – je nutné posílit spolupráci v oblasti městského plánování a řízení mezi různými úrovněmi správy, komunitami, místními nevládními organizacemi a soukromým sektorem.

Regenerace měst - vyvážený přístup k regeneraci měst by měl zohlednit sociální soudržnost a životní prostředí ve městech; v této souvislosti je nezbytným předpokladem místní plánování na lokální úrovni vytvářející živé společenství a životaschopná města.

Relevantní využití technologií - urbanisté musí přijmout odpovídající technologické inovace, které umožňují efektivnější využívání dostupných dat. To vyžaduje vzdělávání a budování kapacit městských manažerů, politiků, kteří rozhodují, i obyvatel samotných.

Výše uvedené výzvy je potřeba řešit prostřednictvím integrovaného přístupu k udržitelnému rozvoji měst, který obsahuje účinná opatření k řešení hospodářských, ekologických, klimatických, demografických, sociálních a kulturních problémů, s nimiž se městské oblasti potýkají. Důležitá je orientace měst „na lidi“ a zlepšení podmínek pro pohodu, vývoj a realizaci lidských práv všech obyvatel měst.
Veronika Vároši, tel: 734 360 704 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist