https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rizeni-o-umisteni-dalkoveho-vedeni-z-temelina-probiha-na-ministerstvu-pro-mistni-rozvoj-jiz-vice-nez-ctyri-a-pul-roku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Řízení o umístění dálkového vedení z Temelína probíhá na Ministerstvu pro místní rozvoj již více než čtyři a půl roku

30. července 2020 | Děti Země
Nový stavební zákon vytvoří jen nové problémy

Na základě žádosti firmy ČEPS, a. s., z ledna 2016 probíhá na Ministerstvu pro místní rozvoj územní řízení o umístění stavby vysokonapěťového dálkové vedení z obce Kočín u JE Temelín do obce Mírovka u Havlíčkova Brodu, aniž je zřejmé, kdy a jak bude rozhodnuto.

Děti Země přitom své námitky, v nichž hlavně upozornily na zbytečnost stavby a na absenci řady podkladů, poslaly již 16. listopadu 2017. Podle nich u velkých staveb ani nový stavební zákon nezajistí významné zkrácení délky povolovacího řízení.

„Jen velmi stěží si dovedu představit, že by se reálně naplnily opakované sliby ministryně a Ropáka 2019 Kláry Dostálové, že by nyní připravovaný nový stavební zákon zkrátil celé povolování nějaké velké stavby na jeden rok, pokud jen toto jedno řízení o umístění tohoto dálkového vedení probíhá na samotném MMR zatím více než čtyři a půl roku. A pokud ano, tak úřednictvo nebude v tak krátkém čase schopné pečlivě prostudovat všechny podklady a ani zohlednit všechny střety různých zájmů, takže aby splnilo zadání politiků na vyšší rychlost, tak bude muset kvalitní rozhodování spíše předstírat,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země jen průběh tohoto územního řízení pro nové dálkové vedení z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina délky více než 120 kilometrů ukazuje, že sliby hnutí ANO o snadném a rychlém získání jednoho velkého povolení pro velké stavby budou znamenat jen další výrazné omezení účasti veřejnosti a další potíže ve státní správě, která má v takových řízeních chránit různé veřejné zájmy, ale bude mít svázané ruce.

„V našich námitkách z listopadu 2017 jednak upozorňujeme, že žádost má řadu nedostatků, takže je nutné ji doplnit, a dále si myslíme, že když se nové jaderné zdroje nebudou v JE Temelín stavět, ale bude to v JE Dukovany, tak je zcela předčasné či spíše zbytečné toto dálkové vedení povolovat a stavět,“ říká dále Patrik.

Děti Země dále připomínají, že v červnu 2020 získala Klára Dostálová titul Ropák 2019, a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona ve spolupráci MMR s Hospodářskou komorou ČR, čímž došlo k neprůhledné privatizaci legislativního procesu.

Návrh zákona totiž mj. snižuje efektivní účast veřejnosti i důslednou ochranu různých veřejných zájmů, neboť jeho hlavním cílem je rychle a snadno vydat povolení.

Ministerstvo životního prostředí pro stavbu tohoto dálkového vedení vydalo podle zákona č. 100/2001 Sb. dne 26. dubna 2011 souhlasné závazné stanovisko EIA, které pak dne 28. dubna 2020 o pět let prodloužilo.


* * * * * * * * * *


Průběh územního řízení o umístění stavby „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, které má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina

22.01.2016 = ČEPS, a. s., podává žádost na MMR o vydání územního rozhodnutí
29.01.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (1)
23.09.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (2)
16.11.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (3)
03.01.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (4)
30.06.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (5)
12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost
05.10.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje zahájení řízení
16.11.2017 = Děti Země posílají své námitky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist