https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rok-2019-v-resortu-zemedelstvi-mimoradna-opatreni-na-reseni-kurovcove-kalamity-a-investice-do-reseni-sucha
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

2. ledna 2019 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, tedy takzvaná zelená nafta. To jsou některé z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství (MZe) vstupuje do roku 2019.

„Pro nadcházející rok jsme připravili mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Zároveň jsme zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli proti kůrovci účinněji zasáhnout. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už totiž nedostačují. Hledáme i odbyt pro kalamitní dřevo a jednáme s ostatními rezorty o dalších možnostech pomoci,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství rozčlení území ČR na oblasti podle stupně napadení lesních porostů a reálných možností na jejich záchranu. Vlastníci pak dostanou výjimku, aby v nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová opatření, která nejsou efektivní. Jedním z nich může být například možnost odložit těžby suchých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl. To majitelům uvolní síly, aby mohli soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní porost zachránit. Udělení výjimky bude možné po novele lesního zákona, která by mohla začít platit v prvních měsících roku 2019.

Více na:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro.html

Od Nového roku 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška, která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty. Návrh normy, která pomůže rychlejší obnově lesů postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a ochránců přírody sdružených do Platformy založené ministrem Miroslavem Tomanem.

„Shodli jsme se na úpravách vyhlášky. Její návrh obsahuje několik účinných nástrojů pro adaptaci našich lesů na měnící se přírodní podmínky. Za nejdůležitější považuji omezení pěstování smrkových monokultur na nevhodných stanovištích a zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesů. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že opatření budou vlastníky lesů něco stát a tyto zvýšené náklady jim musíme kompenzovat,“ řekl ministr Toman.

Vyhláška mj. rozšiřuje výčet vhodných tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, tedy především listnáčů. To umožní vlastníkům lesů pěstovat druhově pestřejší porosty, které mohou lépe odolávat účinkům klimatických změn. Jsou také více motivováni příspěvky na hospodaření v lesích. Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin dostanou podle typu stanoviště dvakrát až třikrát vyšší příspěvek než na základní dřeviny. Praxe ukazuje, že jde o velmi efektivní způsob.

Více na:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministerstvo-zemedelstvi-podpori-v.html

V souvislosti se suchem se v příštím roce zvýší podpora výstavby malých vodních nádrží ve vlastnictví měst a obcí, což je jedno z mnoha opatření na zvýšení zadržení vody v krajině. Velká finanční podpora bude směřovat i do výstavby vodovodů a kanalizací v obcích do
1 000 obyvatel. V současné době (do 15. ledna 2019) probíhá II. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Celková alokace této Výzvy je 800 mil. Kč. MZe také požádalo o zvednutí hladiny Novomlýnských nádrží, nyní se dělá studie proveditelnosti. Hladina střední a dolní nádrže by se mohla v roce 2019 zvedat o 35 centimetrů. Objem zadržené vody by se tak zvýšil o devět milionů metrů krychlových, které mají posloužit zemědělským závlahám a také lužním lesům v oboře Soutok.

V druhé polovině ledna, od 16. do 25. 1., budou v rámci kompenzací za letošní sucho (celkem jsou na odškodnění za sucho v roce 2018 alokovány zhruba 2 miliardy korun) přijímány žádosti na tržní plodiny. Odškodnění se má zemědělcům začít vyplácet přibližně na přelomu února a března. Česká republika je jednou z prvních zemí, která poskytuje takto plošně zaměřenou pomoc.

Více na:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_v-lednu-mohou-zemedelci-zadat-o-dotace.html

MZe bude v roce 2019 hospodařit s historicky nejvyšším rozpočtem. Původní návrh rozpočtu od Ministerstva financí byl v červnu 53,4 miliardy korun, navíc se podařilo vyjednat 4 miliardy, tedy celkem 57,4 miliardy korun, včetně prostředků z EU. Ve srovnání s rozpočtem roku 2018 jde o navýšení o 7,2 miliardy korun.
Vojtěch Bílý tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist