Dáša Palátková "> Schválení Zásad péče potvrdilo dlouhodobě nastavený vztah vzájemné důvěry mezi Svazkem Krkonoše a Správou KRNAP - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/schvaleni-zasad-pece-potvrdilo-dlouhodobe-nastaveny-vztah-vzajemne-duvery-mezi-svazkem-krkonose-a-spravou-krnap
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Svazek měst a obcí Krkonoše: Schválení Zásad péče potvrdilo dlouhodobě nastavený vztah vzájemné důvěry mezi Svazkem Krkonoše a Správou KRNAP

29. května 2023 | Svazek měst a obcí Krkonoše
Autor: Dáša Palátková, tel: 605 711 719
Na 25. zasedání Rady KRNAP vznikla dohoda mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023–2038.

Zásady péče jsou třetí, po managementové zonaci a klidových územích poslední nový nástroj péče a ochrany, jehož existenci ve všech národních parcích předpokládá tzv. národně-parková novela zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017. Tento strategický dokument nahrazuje dřívější Plány péče a pro Správu KRNAP je závazný. Nyní v souladu se zákonem Zásady péče vyhlásí Ministerstvo životního prostředí formou protokolu.

Návrh Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo připravila Správa KRNAP jako orgán ochrany přírody ve spolupráci s pracovní skupinou Rady KRNAP, resp. dobrovolného svazku obcí Krkonoše – svaz měst a obcí již v roce 2019. Po řadě jednání byl v roce 2020 konsensuální text postoupen Ministerstvu životního prostředí. Na základě připomínek a požadavků MŽP byl návrh Správou KRNAP částečně upraven, verzi textu pro konečné posouzení obdrželo MŽP 14. prosince 2021. MŽP návrh posoudilo, dále upravilo a 31. října 2022 zaslalo Správě KRNAP souhlas s vydáním oznámení o možnosti se s návrhem seznámit. Správa KRNAP vydala oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Zásad péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 3. února 2023. V 60denní zákonné lhůtě Správa KRNAP obdržela celkem 103 připomínek od 11 subjektů, které vyhodnotila (56 plně nebo částečně akceptovala, 23 neakceptovala, 20 vysvětlila a 4 vzala na vědomí).

„Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se na přípravě návrhu Zásad péče podíleli. Ať už kolegyním a kolegům ze Správy KRNAP a MŽP, členům pracovní skupiny Rady KRNAP/SMOK i autorům připomínek. A také vzpomenout hlavního editora návrhu Zásad péče, jedinečného ochranáře, vědce a člověka Jiřího Flouska, který nás předčasně opustil 14. listopadu 2022,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.


„Za výsledek schválení Zásad péče jsem rád,“ vyhodnotil Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše. „Jedná se o poslední dokument novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který měl vzniknout a musí být.
Finální dopracování materiálu vznikajícího tři roky nebyl vůbec jednoduchý proces. Výsledek považuji potvrzení vzájemného uchování důvěry. Svazek Krkonoše se Správou KRNAP dlouhodobě spolupracuje, o všem si veřejně a na rovinu povídá a nepodráží se.

Rád bych shrnul, že po letech, kdy jsme v roce 2019 řadu dní začali o obsahu Zásad péče debatovat, ladili jsme formulace, a v letošním roce na finalizaci opět hodně intenzivně spolupracovali, proběhlo finále jako významný akt dne 11. května. Zásady péče byly, v podobě, které jsme se s KRNAP dohodli a ministerstvo životního prostředí ji akceptovalo,
jako výsledek dohody v území, přijaty.

Chtěl bych velmi ocenit postoj vedení a pracovníků Správy KRNAP a poděkovat za to, že jsme si potvrdili, co jsme v roce 2019 vydiskutovali. Každá strana musela v něčem ustoupit. Za obce Svazku Krkonoše jsme v týmu, pod taktovkou pracovní skupiny v sestavě starostů Matyáš, Engliš, Grégr, Richtr, p. Hynek a administrátorka E. Šulcová na obsahu a připomínkách hodně odpracovali a se Správou KRNAP dohodli potřebné náležitosti. Za jednotlivé obce, jichž je Svazek reprezentant, jsme vytvořili společný návrh cca čtyř desítek připomínek, které jsme vydiskutovali. Byl to tříletý proces, ve kterém jsme se snažili o dohodu mezi KRNAP a obcemi obzvláště v cestovním ruchu a jeho vlivu na ochranu přírody.

Kdyby Zásady péče nebyly schváleny, zřejmě bychom museli čekat, jak v té věci rozhodne ministerstvo životního prostředí. A podle našich zkušeností by rozhodlo víc ve prospěch ochrany životního prostředí než ve prospěch obcí.
Shrnuji, že se jedná o dohodu v území, která více než symbolicky potvrzuje to, o co se dlouhodobě snažíme, abychom vzájemně fungovali na základě oboustranné důvěry. A ta se potvrdila. Je to velká věc, i když se to nezasvěceným nemusí tak zdát,“ uzavřel Jan Sobotka.

Protokol o vyhodnocení došlých připomínek a upravený návrh Zásad péče s promítnutím akceptovaných připomínek je k dispozici na webu Správy KRNAP a portálu veřejné správy (https://www.krnap.cz/sprava/sprava-krnap/uredni-deska/).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist