https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/sedlaci-jsou-znepokojeni-novelou-stavebniho-zakona-omezujici-rozvoj-rodinnych-farem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: Sedláci jsou znepokojeni novelou stavebního zákona omezující rozvoj rodinných farem

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vítá snahy ke zrychlení povolovacích řízení u staveb, nicméně se obává, že tento krok je bohužel pouze populistickou zástěrkou pro zcela jiný záměr novely stavebního zákona. Současný návrh řešení totiž nutně povede k centralizaci rozhodovacích pravomocí a sváže ruce městům a obcím. V neposlední řadě ale také znemožní rozvoj rodinných farem na českém venkově.

Sedláci odmítají založení nejvyššího stavebního úřadu, který svou centralizační podstatou omezí reálný vliv samospráv na tvorbu rozvojových dokumentů, které se přímo týkají jejich území a ovlivní tamní obyvatele i krajinu. V takovém případě je pak i otázkou, zda skutečně v praxi dojde k plánovanému zjednodušení a zkrácení délky stavebního řízení.

Jako jeden ze zásadních problémů vidí zástupci ASZ ČR pokračování úplného zákazu staveb s doplňkovou funkcí bydlení v nezastavěném území, a to včetně staveb pro zemědělství, které je již bohužel dva roky v platnosti. Tento nesmyslný trend, který znemožnil výstavbu rodinných farem na vlastních pozemcích mimo intravilán obce, nemá v Evropě obdoby. Naopak ve všech evropských státech je naprostou samozřejmostí, že sedlák, který hospodaří v krajině, v ní také žije. Tedy, že rodina, která podniká na své farmě, na ní rovněž bydlí, a má tak možnost být v neustálém kontaktu se zemědělským provozem, s chovanými zvířaty a pečovat tak o své okolí, což je ve výsledku pozitivním přínosem pro životní prostředí a celou společnost.

V návrhu novely přitom není nijak přijatelně odůvodněno, proč by mělo být funkčně propojené bydlení se zemědělským areálem zákonem zakázáno, a jaký negativní vliv by doplňková funkce bydlení mohla mít. Od toho má přece stát kompetentní stavební úřady, kterým by měla zůstat možnost posuzovat konkrétní stavební projekty. Nebo snad stát nevěří svým úředníkům? Není v tomto státě něco špatně?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist