Tiskové oddělení MŽP "> ŠKODA AUTO podepsala s Ministerstvem životního prostředí Memorandum o porozumění - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/skoda-auto-podepsala-s-ministerstvem-zivotniho-prostredi-memorandum-o-porozumeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: ŠKODA AUTO podepsala s Ministerstvem životního prostředí Memorandum o porozumění

26. září 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Další krok ke snížení zátěže životního prostředí, zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby a rozvoji nízkoemisní a bezemisní mobility dnes učinily Ministerstvo životního prostředí ČR a společnost ŠKODA AUTO. Za účasti místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a předsedy představenstva ŠKODA AUTO Klause Zellmera se obě strany prostřednictvím Memoranda o porozumění zavázaly ke spolupráci s cílem postupného snižování emisí skleníkových plynů a vytváření prostředí pro zajištění dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné výroby nízkoemisních a bezemisních vozidel. Dokument podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a členové představenstva automobilky ŠKODA AUTO Martin Jahn a Dr. Michael Oeljeklaus.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Prosperující automobilový průmysl je základem české ekonomiky. Je proto skvělé vidět, že soukromý sektor a vláda úzce spolupracují ve snaze společně prosadit ekologickou transformaci v České republice. Svět dopravy rychle směřuje k bezemisní budoucnosti a dnešní dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a společností ŠKODA AUTO ukazuje, že Česko je připraveno využít nových příležitostí, které s sebou přechod na elektromobilitu přináší.“

ŠKODA AUTO se v memorandu zavazuje k postupnému snižování emisí skleníkových plynů ve výrobě s cílem dosažení klimatické neutrality ve všech svých závodech v České republice v souladu s Pařížskou dohodou a cíli EU. Bude realizovat opatření v oblasti dekarbonizace a snižování negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí na území České republiky v souladu se svou strategií NEXT LEVEL ŠKODA STRATEGIE 2030, reflektující environmentální ohleduplnost, sociální stabilitu a ekonomickou udržitelnost. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klaus Zellmer k tomu uvádí: „Abychom v České republice během tohoto desetiletí úspěšně zvládli transformaci našeho průmyslu, potřebujeme pro ni kontinuální podporu Evropské unie. V příštích pěti letech investujeme celkem 5,6 miliard eur do elektromobility a dalších 700 milionů eur do digitalizace. Součástí strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je i elektrická modelové ofenzíva.“

Ministerstvo životního prostředí bude navrhovat a prosazovat takové legislativní úpravy, které umožní požadované snížení emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů výroby osobních vozidel. Podpoří dekarbonizaci průmyslové výroby v České republice z evropských i národních zdrojů a ve spolupráci s dalšími resorty se bude zasazovat o rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury pro nízkoemisní a bezemisní vozidla. „Nehledě na technologie MŽP dlouhodobě podporuje minimalizaci emisí v dopravě. Nejnovější naší aktivitou v tomto je od června běžící další výzva pro pořízení elektromobilů, aut na vodík i dobíjecích stanic pro veřejný sektor. Ruku v ruce s tím se soustředíme na rozvoj obnovitelných zdrojů energie z Modernizačního fondu. Důkazem toho jsou dvě aktuální výzvy v celkové alokaci ve výši 4 miliard korun na podporu OZE pro obce, pro které to může mít win-win efekt. S naší dotační podporou pořízený nový elektromobil jim může zároveň sloužit jako ideální místo pro ukládání energie, zejména v letních slunečních měsících. Chceme, aby naše kroky směrem k veřejnému sektoru, průmyslu a občanům měly násobný efekt,“ zdůraznila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Součástí memoranda je i důraz na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti čisté mobility. Mladoboleslavská automobilka pokračuje v podpoře vybraných technických škol a učilišť tak, aby došlo k rozšíření a zkvalitnění výuky zaměřené na moderní výrobu osobních vozidel. V rámci úsporných opatření se zaměří na udržitelné nakládání s vodou a elektrickou energií. V neposlední řadě bude usilovat o rozvoj kompletního bateriového řetězce na území České republiky. „Smysluplná elektromobilita není jen o výrobě elektrifikovaných vozů, ale o celém ekosystému navazujících služeb. Proto podporujeme a pomáháme koordinovat výstavbu dobíjecí infrastruktury a v následujícím období se zaměříme na další zvyšování dobíjecích výkonů. Jen tak můžeme naplnit ambiciózní cíle Zelené dohody pro Evropu,“ říká Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu a doplňuje ho Dr. Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky: „Naším jasně definovaným cílem je provozovat naše tři české výrobní závody s neutrálními emisemi CO₂ do roku 2030. V Indii této mety dosáhneme již do roku 2025. Pracujeme na tom, aby v druhé polovině aktuální dekády pocházela veškerá elektrická energie pro závod v Mladé Boleslavi díky investici 112 milionů eur z obnovitelných zdrojů. Závod ve Vrchlabí je bilančně CO2 neutrální již od konce roku 2020. Díky dalším opatřením se nám rovněž podařilo v závodě v Kvasinách mezi lety 2010 a 2021 snížit spotřebu vody o více než 40 % a pracujeme na projektu využití vody z městských čistíren odpadních vod.“

V oblasti výroby je ŠKODA AUTO silným zastáncem trvalé udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. ŠKODA AUTO tak využívá elektřinu z obnovitelných zdrojů a například v Mladé Boleslavi přímo vyrábí baterie, což zásadně snižuje nároky na přepravu. Kromě toho jsou zde pro transportní účely využívány také dva nákladní vozy s elektrickým pohonem. Od roku 2030 mají být vozidla v českých a indických závodech vyráběna s nulovými emisemi.

Pro další informace:
Tomáš Kotera, Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace, T +420 326 811 773, Tomas.kotera@skoda-auto.cz
Pavel Jína, Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika, T +420 326 811 776, pavel.jina@skoda-auto.cz
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist