https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spolky-zadaji-doplnit-spis-v-rizeni-o-umisteni-dalsiho-prutahu-trebici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Spolky žádají doplnit spis v řízení o umístění dalšího průtahu Třebíčí

20. února 2024 | Děti Země
Proces EIA upozorňuje na nedořešené vlivy silnice na životní prostředí


Spolky Děti Země a Obchvat Třebíče zaslaly 16. února 2024 krajskému úřadu v Jihlavě své připomínky k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR z listopadu 2022 o vydání územního rozhodnutí pro nový průtah Třebíčí.

V nich upozorňují, že podle závazného stanoviska EIA z 15. ledna 2024 je nutné spis doplnit o chybějící podklady, neboť střety silnice s řadou zájmů v území a její rizika nejsou vyřešeny.

„Ze závazného stanoviska EIA bylo zjištěno, že obsahuje nejméně deset podmínek na přednostní odstranění střetů nové silnice se svým okolím, které je nutné vyřešit ještě před jejím umístěním ve městě v blízkosti obytné zástavby a území s rekreační a odpočinkovou funkcí u vodních toků,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik jednu ze zásadních připomínek obou spolků v jejich vyjádření.

Oba spolky totiž po analýze závazného stanoviska EIA identifikovaly řadu nevyjasněných problémů, které nový průtah městem může způsobit například na řeku Jihlavu a další toky, na funkčnost protipovodňových opatření, na stav ovzduší, na hlukovou situaci nebo na možnou nestabilitu a kvalitu těsnosti staré skládky odpadů BOPO.

„Je proto žádoucí, aby se doprojektovala potřebná zmírňující opatření ke snížení negativních vlivů nového průtahu. Doporučujeme proto po jižní straně Koželužské ulice postavit protihlukové stěny nebo ochranný tubus.

Hluboké zářezy průtahu v úseku od Libušina údolí po Lorenzovy sady by zase bylo vhodné na ochranu krajinného rázu a na zajištění migrace živočichů zakrýt,“ uvádí Patrik návrhy Dětí Země na řešení vad prosazované silnice.

Podle názoru obou spolků by Třebíč měla mít skutečný obchvat mimo obytnou zástavbu a cenné lesnaté zázemí s výskyty zvláště chráněných druhů živočichů, nikoliv další a ekonomicky neefektivní průtah. Ten přitom již více než šest let prosazuje vedení města pod nelogickým názvem „obchvat“, takže brání rozumné diskusi.

Spolky proto plánuji své výhrady k průtahu předložit Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu dopravy.

Podle údajů ŘSD ČR ze září 2023 pro Centrální komisi Ministerstva dopravy má výstavba 2pruhové přeložky silnice I/23 v Třebíči délky téměř 6 km probíhat od dubna 2026 do prosince 2029. Celkové investiční náklady, včetně souvisejících, jsou odhadnuty až na 5,6 miliardy Kč (bez DPH).

„Nový průtah Třebíčí vychází téměř třikrát více, než je běžné, takže je zřejmé, proč vláda ve svém usnesení v říjnu 2017 alibisticky rozhodla, že se nové silnice do Dukovan postaví za každou cenu. Pak je ale zvláštní, pokud by se mělo šetřit na zmírňujících a kompenzačních opatření ve prospěch krajiny a obyvatel,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení
07.08.2023 = krajský úřad v Jihlavě územní řízení přerušuje do skončení procesu EIA
15.01.2024 = krajský úřad v Jihlavě vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 23 podmínkami
17.01.2024 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje pokračování řízení s možností do 15 dní zaslat vyjádření
16.02.2024 = spolky Děti Země a Obchvat Třebíče a lidé zasílají vyjádření k územnímu řízení

Vizualizace nového průtahu Třebíčí (ŘSD ČR, 25.09.2020, 10:34 minut)
https://www.youtube.com/watch?v=uWbkkA2EfFk


II. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = spolky Děti Země, Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a lidé zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
15.01.2024 = krajský úřad v Jihlavě vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 23 podmínkami

Proces EIA záměru „I/23 Třebíč, obchvat“
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1224?
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist