https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/strategicky-plan-asociace-apeluje-dopisem-na-vsechny-koalicni-poslance
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: Strategický plán: Asociace apeluje dopisem na všechny koaliční poslance

Současný návrh Strategického plánu ČR (SP) je v řadě věcí ve významném rozporu s předvolebními sliby i s koaličním programem současné vlády. Považujeme za velmi problematické, že se politikům do návrhu SP doposud nepodařilo prosadit prakticky nic, co by odpovídalo jejich koaličnímu programu, a co by odvrátilo finanční poškození drtivé většiny zemědělských subjektů v ČR. Asociace soukromého zemědělství ČR proto dnes rozeslala všem koaličním poslancům dopis, jehož znění naleznete níže.


Vážené poslankyně, vážení poslanci, představitelé koaličních stran,

obracím se na vás jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci Strategického plánu ČR, který má být v rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU 2023+ v nejbližší době odeslán Evropské komisi. Opakovaně jsme se v této věci obraceli již na vedení vašich politických stran, nyní si dovoluji oslovit také všechny nově zvolené poslance vládnoucí koalice, protože hrozí vážné nebezpečí pro většinu českých zemědělců.

(Naše předchozí vyjádření k tématu naleznete také zde: https://www.asz.cz/clanek/8481/dopis-asz-cr-zastupcum-vladni-koalice-strategicky-plan-cr/)

Současný návrh Strategického plánu ČR (SP) je v řadě věcí ve významném rozporu s vašimi předvolebními sliby i s koaličním programem. Budoucnost českého zemědělství je závislá na dobře připraveném Strategickém plánu pro následující roky, jinak bude naše zemědělství nadále stagnovat ve svém rozvoji, protože nedojde k potřebným strukturálním změnám. Považujeme za velmi problematické, že se vám do návrhu SP doposud nepodařilo prosadit prakticky nic, co by odpovídalo vašemu politickému programu, a co by odvrátilo finanční poškození drtivé většiny zemědělských subjektů v ČR.

Žádáme vás proto, abyste se v rámci svých politických subjektů zasadili o změnu Strategického plánu pro zemědělství tak, aby byly podmínky v dalších minimálně pěti letech spravedlivě nastaveny pro všechny zemědělské subjekty. ASZ ČR představilo sedm nejdůležitějších bodů, které je dle našeho názoru nutné ve SP přepracovat (podrobněji viz příloha):

* Zabránit snížení přímých plateb pro všechny zemědělce o 1000 Kč/ha;
* Zavést redistributivní platbu ve výši 30 % na prvních 150 ha pro všechny zemědělce;
* Zavést zastropování přímých plateb na 100 000 EUR s předchozí postupnou degresivitou od 60 000 EUR a bez odpočtu mzdových nákladů;
* Nesnižovat platby do přírodně znevýhodněných oblastí ANC (LFA) a na ekologické zemědělství ani při případné nižší míře kofinancování;
* Většinu investičních podpor (např. nad 5 mil. Kč) realizovat prostřednictvím PGRLF formou (částečné) úhrady úroků u komerčních úvěrů a také možností dotací formou snížení jistiny u těchto komerčních úvěrů;
* Zásadně upravit a snížit dotace na Dobré životní podmínky a vakcinace prasat a drůbeže;
* Na platbu pro mladé začínající zemědělce ponechat v I. pilíři 2 % z povinného limitu a vyplácet platbu ve výši 6 600 Kč/ha na prvních 90 ha po dobu 5 let.

Jde o výběr z našich zásadních připomínek, o kterých Ministerstvo zemědělství ví již dlouhou řadu měsíců, ale nehodlalo je vzít v potaz. Naše návrhy plně odpovídají ekonomickým analýzám dle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

ASZ ČR jako zástupce nejširšího spektra zemědělských subjektů v ČR považuje situaci za velmi vážnou. Pokud chcete udělat reálné změny v oblasti zemědělství, venkova a životního prostředí, je potřeba je udělat právě teď do Strategického plánu. Pokud by byl SP přijat v současné podobě, v průběhu vašeho mandátu již nebude možné cokoliv měnit. Nicméně věříme, že stále zbývá dostatečný čas jednat. Devět členských států zatím Strategické plány do Bruselu neodeslalo a například Slovensko má vyjednaný odklad do konce ledna.

Odmítáme účelovou argumentaci Agrární komory, která straší ohrožením soběstačnosti a poškozením malých zemědělců v případě, že nebude Strategický plán odeslán v podobě, jak jej připravilo Ministerstvo zemědělství za minulé vlády. Je tomu totiž právě naopak. Nedejte proto, prosím, na nátlak agrobaronů a Agrární komory, která standardně hrozí demonstracemi vždy, když se objeví snaha cokoliv zásadního v zemědělství změnit. Rozhodně nezastupují všechny zemědělce. Pokud se neuskuteční příslušné kroky a do Bruselu se pošle stávající návrh zemědělské dotační politiky, hrozí poškození drtivé většiny českých zemědělců a nedodržení předvolebních slibů. Máte k tomu plnou podporu (nejen) naší členské základny, která se zároveň upíná k tomu, že po volbách, v nichž se svými rodinami v drtivé většině podpořili jednu z pěti koaličních stran, dojde ke skutečné změně i v rámci zemědělského sektoru.

V případě vašeho zájmu jsem samozřejmě k dispozici pro další jednání, kde mohu předložit detailní informace a argumenty a odborné konzultace s našimi zástupci ve vedení nebo v regionech v rámci ČR.

Děkuji vám velice za pozornost
Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, 5. 1. 2021

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist