Aleš Miklík "> Strategický plán SZP správně podporuje ekologické zemědělství, to samé však potřebují i ekoschémata nebo obnova mezí a mokřadů - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/strategicky-plan-szp-spravne-podporuje-ekologicke-zemedelstvi-to-same-vsak-potrebuji-i-ekoschemata-nebo-obnova-mezi-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Strategický plán SZP správně podporuje ekologické zemědělství, to samé však potřebují i ekoschémata nebo obnova mezí a mokřadů

12. ledna 2022 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
11. ledna 2022 rozhodla koaliční rada o některých důležitých prvcích Strategického plánu Společné zemědělské politiky. [1]

Hnutí DUHA považuje za správné zdůraznění role ekologického zemědělství a závazek jej v rámci zemědělských dotací více podpořit. Bude však důležité, jak se podpora projeví v konkrétních návrzích a jak ho ministerstvo podpoří i mimo nástroje SZP (např. podpora výzkumu či odbytu biopotravin skrze veřejné a školní stravování).

Ekologická organizace však upozorňuje na to, že řešení problémů zemědělské krajiny, jako je zcela nedostatečná připravenost krajiny na dopady klimatické změny, pokles biodiverzity či znečištění vod, vyžaduje posílit podmínky pro udržitelné hospodaření pro všechny zemědělce a zaměřit se mnohem více i na obnovu krajinných prvků a dalších mimoprodukčních ploch. Tyto ekologické ambice však závěry koaliční rady neobsahují. Bez nich přitom nebude možné naplnit některé z vládních cílů. [2]

Hnutí DUHA postrádá zejména závazek k výraznému posílení tzv. ekoschémat, [3] na jejichž nedostatečnost dlouhodobě upozorňuje. Například celých 6 miliard korun (1180 Kč/ha) v rámci celofaremního ekoschématu poputuje zemědělcům hospodařícím na trvalých travních porostech pouze za jedno posečení či spasení louky či pastviny a zároveň je jim umožněno rozorat travní porost za náhradu, což ohrožuje bilanci uhlíku v půdě. Při avizovaném přesunu druhého z ekoschémat (podpory trvalých travních porostů) do druhého pilíře se navíc pro ekoschémata uvolňuje dalších 11 miliard korun. Ty je potřeba logicky využít k výraznému posílení již tak nedostatečného současného návrhu celofaremního ekoschématu, která mají vést k přechodu k přírodě šetrnému hospodaření.

Hnutí DUHA také upozorňuje na výrazné riziko snížení environmentálních ambic současného návrhu, pokud by přesun podpory trvalých travních porostů byl financován krácením jiných environmentálních opatření, jako jsou biopásy, agrolesnictví či ekologické zemědělství, ve druhém pilíři. Peníze je proto potřeba najít v jiných opatřeních.

Hnutí DUHA spolu s dalšími ekologickými organizacemi dlouhodobě upozorňuje na to, že návrh Strategického plánu nezohledňuje dostatečně zájmy ochrany přírody a krajiny a cíle Zelené dohody pro Evropu. Není schopen připravit českou krajinu a půdu na dopady klimatické změny a zastavit úbytek hmyzu či ptáků. [4]

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl:
„Výraznější podpora ekologického zemědělství je velmi vítaná a jsme rádi, že si ministr Zdeněk Nekula uvědomuje jeho významnou roli pro udržitelné hospodaření s naší půdou. Nesmíme však zapomínat na minimálně stejně důležitou obnovu krajinné pestrosti skrze obnovu mezí, remízků, mokřadů a dalších míst pro biodiverzitu. Bez nich se neobejdeme také při adaptaci na zhoršující se dopady klimatické změny a předcházení erozi a degradaci půdy. Od koaliční rady postrádáme závazek zajistit udržitelné hospodaření na veškeré ploše skrze posílení dotačních podmínek stejně jako závazek k posílení již v současné době nedostatečného návrhu tzv. ekoschémat. Budeme si muset zároveň počkat na konkrétní návrhy, se kterými ministerstvo přijde.”


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_na-prvni-hektary-ziskaji-zemedelci-vyssi.html
[2] https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf
Např.: “Podpoříme [...] snižování využívání umělých hnojiv a pesticidů [...]. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory)
Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.
Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu. Z evropských i národních dotačních programů budeme podporovat zejména systém menších a středně rozsáhlých opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny. Podpoříme tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče o cenné biotopy, výsadby zeleně [...].
Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu.”
[3] https://tohlezeru.hnutiduha.cz/zemedelske-infolisty
[4] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-pisi-ministrum-tomanovi-brabcovi-nepromarnete-dalsi-roky-nastavte
https://hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist