Lukáš Vejnar "> Téměř třetina největších společností kótovaných na evropských burzách se zavázala k dosažení čistých nulových emisí do roku 2050, zjistila studie společnosti Accenture - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/temer-tretina-nejvetsich-spolecnosti-kotovanych-na-evropskych-burzach-se-zavazala-k-dosazeni-cistych-nulovych-emisi-do-roku-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Accenture: Téměř třetina největších společností kótovaných na evropských burzách se zavázala k dosažení čistých nulových emisí do roku 2050, zjistila studie společnosti Accenture

26. října 2021 | Accenture
Autor: Lukáš Vejnar, tel: +420605067979
Podle nové studie společnosti Accenture se firmy v posledních dvou letech častěji zavazovaly k dosažení čistých nulových emisí, přičemž téměř třetina (30 %) největších společností kótovaných na evropských burzách se v poslední době zavázala dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050.

Studie společnosti Accenture s názvem Reaching Net Zero by 2050 (Dosažení čistých nulových emisí do roku 2050) analyzovala údaje více než 1 000 společností napříč hlavními evropskými akciovými indexy a zjistila, že stanovení cílů pomáhá urychlit přechod k čistým nulovým emisím, tj. k situaci, kdy firma sníží emise CO2 a dalších skleníkových plynů na nulu, nebo případně zbylou část kompenzuje tak, aby dosáhla rovnováhy mezi množstvím emisí, které do atmosféry vypustí a množstvím, které z ní naopak odstraní.

„Společnosti, které si za cíl určily dosažení této čisté nuly, snížily za posledních deset let množství emisí v průměru o 10 %. Naopak u firem, které si žádné cíle nestanovily, emise rostly,“ říká Karel Kotoun, Senior Manager v oblasti finančních služeb ve společnosti Accenture.

Nejčastěji si konkrétní cílový rok pro dosažení čistých nulových emisí ve všech třech kategoriích (tzv. GHG Scope 1,2, a 3)* stanovovaly společnosti kótované na britských burzách – bylo to celkem 37 % z nich, zatímco v Německu to bylo 27 % a ve Francii 18 %.

V průměru si evropské společnosti zahrnuté do studie určují jako svůj cílový rok pro čisté nulové emise rok 2043. Mnoho společností z odvětví náročných na uhlíkové emise jako je ropný, plynárenský nebo chemický průmysl, si svůj cíl stanovilo někde okolo roku 2050 nebo přímo na rok 2050. Naopak v odvětví služeb firmy cílí zhruba na rok 2035.

„Evropská podnikatelská komunita se do závodu o dosažení nulových čistých emisí zapojuje více než kdy jindy a počet společností, které si v této oblasti veřejně stanovily cíle, se za poslední dva roky zvýšil,“ uvádí Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture v Evropě. „A jak ukazuje naše studie, stanovení cílů funguje. Nulové emise je třeba řídit jako každou jinou strategickou prioritu podniku: stanovit jasné cíle, které celou organizaci povedou stejným směrem, a sledovat pokrok, aby v případě potřeby bylo možné směr korigovat. Zveřejnění cílů také pomáhá vytvořit potřebnou kolektivní dynamiku, protože problém emisí nemohou firmy vyřešit samy.“

Je třeba jednat rychle, neboť jen 5 % firem je na dobré cestě k dosažení svých cílů

Studie však také zjistila, že pokud budou podniky pokračovat v dosavadním tempu snižování emisí, kterého dosáhly v letech 2010 až 2019, tak čisté nuly v oblastech (Scopes) 1 a 2 dosáhne pouze jedna z 20 (5 %) evropských firem zahrnutých do studie, a pouze 9 % firem je na dobré cestě k dosažení svého cíle určeného na rok 2050. Společnosti, které od roku 2010 dosáhly mírného snížení emisí, tj. 0–5 % ročně, mohou ještě před polovinou století dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí v případě, že do roku 2030 zdvojnásobí tempo snižování emisí a do roku 2040 jej ztrojnásobí.

„Ačkoli je počet nově stanovených cílů nadějný, stále je zřejmé, že firmy nepostupují dostatečně rychle,“ uvedl Peter Lacy, který je v Accenture vedoucím globálních služeb v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. „Do COP26 zbývá jen pár dnů, musí podniky a vlády ve všech částech světa zaměřit své úsilí na konkrétní opatření, aby dokázali čelit výzvě, před níž náš svět stojí, a to dosáhnout čistých nulových emisí do poloviny století a udržet tak globální oteplování na 1,5 °C.“

Zpráva Reaching Net Zero by 2050 navrhuje konkrétní řešení a kroky k dosažení čisté nulové spotřeby ve vybraných odvětvích, včetně automobilového, chemického, stavebního, finančního a dopravního průmyslu a maloobchodu.

Ukazuje také, že sedm průmyslových odvětví – většinou ze sektoru služeb, např. odborné služby a informační a komunikační služby – bude na dobré cestě dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí do roku 2050, pokud ještě v tomto desetiletí své tempo snižování emisí zdvojnásobí a v následujících deseti letech zrychlí o dalších 50 až 70 %. V pěti odvětvích, na která připadá 42 % všech emisí skleníkových plynů vyprodukovaných společnostmi ve výzkumném vzorku – tj. v automobilovém průmyslu, stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu a v dopravě a skladování - bude dosažení stejného cíle vyžadovat ještě radikálnější zrychlení.

„V případě, že nepodnikneme rychlé a rozhodné kroky ještě v tomto desetiletí, nebude možné čistých nulových emisí dosáhnout do roku 2050 – natož dříve. Naše zjištění ukazují, že to možné je, ale pouze v případě, že evropské podniky budou jednat hned,“ řekl Ollagnier. „Řešení se liší v závislosti na odvětví a firmě, každý má jiné výchozí podmínky, příležitosti a výzvy. V některých odvětvích jsou potřebné technologie již k dispozici, ale bude třeba je rychle rozšířit. V jiných odvětvích budou muset být ještě vynalezeny. Dosažení cíle však bude vyžadovat, aby všechny podniky učinily z inovací normu, která bude poháněna technologiemi, spoluprací, novými obchodními modely a podpůrnou regulací.“


Další informace i celou zprávu naleznete zde:
https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/reaching-net-zero-by-2050

* Emise označované jako „Scope 1“ jsou přímé emise skleníkových plynů ze zdrojů, které firma vlastní a ovládá. Emise označované jako „Scope 2“ zahrnují nepřímé emise související s využíváním nakupované energie – tj. elektřiny, páry, tepla a chladu, které vykazující společnost spotřebovává. „Scope 3“ pak zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci společnosti.


O výzkumu
Výzkum vychází z údajů shromážděných společností Retail Economics ohledně cílů v oblasti nulových emisí (zahrnuje emise rozdělené na Scope 1, 2 a 3) u 1 022 největších evropských společností kótovaných na následujících burzách: 269 společností na FTSE, 237 na Euronext Paris, 228 na Deutsche Börse a 288 na ostatních burzách Euronext, včetně 73 italských a 54 španělských společností. U společností ve výzkumném vzorku výzkumníci analyzovali emise z let 2010 až 2019, přičemž se zaměřili na absolutní emise v kategoriích (Scopes) 1 a 2 (s vyloučením Scope 3, aby se zabránilo dvojímu započítávání) a vypočítali složenou roční míru snížení emisí (CARR) za tento desetiletý interval.

Pro každou společnost ze souboru dat byly sestaveny projekce potenciálních možností snižování emisí, aby bylo možné odhadnout, v jakém budoucím pětiletém časovém intervalu společnost pravděpodobně dosáhne čisté nuly. V souladu s existujícími odbornými scénáři snižování emisí podle jednotlivých odvětví byl pro projekce zvolen tvar „S-křivky“. Projekce na úrovni firem byly agregovány na úroveň odvětví a země, aby bylo možné posoudit, v jakém časovém období firmy v daném odvětví a dané zemi pravděpodobně dosáhnou čisté nulové hodnoty. Nakonec byly cíle firem v oblasti snižování emisí porovnány s časovým intervalem, který vyšel z analýzy průběhu emisí.


# # #

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 624 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com nebo https://www.accenture.com/cz-en/about/company/newsroom.
Lukáš Vejnar, tel: 420605067979
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist