Aneta Beránková "> Tornádo 13. 6. 2022 Předběžné zhodnocení terénního šetření v obci Lanžhot - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tornado-13.6.2022-predbezne-zhodnoceni-terenniho-setreni-v-obci-lanzhot
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČHMÚ: Tornádo 13. 6. 2022 Předběžné zhodnocení terénního šetření v obci Lanžhot

16. června 2022 | ČHMÚ
Autor: Aneta Beránková, tel: 244 032 800, 735 794 383
Terénní průzkum dopoledne 14. 6. 2022 v obci Lanžhot probíhal kvůli potvrzení či vyvrácení výskytu tornáda. Při průzkumu na místě se odborníci zaměřovali především na rozsah a typ poškození budov a způsob poničení vegetace. Bylo také potřeba zmapovat identifikované škody v oblasti. Jednak proto, abychom mohli přibližně stanovit délku trasy, kde se tornádo vyskytovalo, a také kvůli odhadu intenzity tornáda pro určení přibližné rychlosti proudění vzduchu.

Přesnější zmapování trasy, vývoje tornáda a hodnocení jednotlivých škod bude součástí finální zprávy, kterou spolu připravují odborníci z ČHMÚ, Meteopress, SHMÚ a ESSL. V textu níže najdete předběžné zhodnocení události.


Předběžné zhodnocení terénního šetření v obci Lanžhot po hlášeném výskytu tornáda 13. 6. 2022

Konvektivní bouře, která krátce po 18. hodině SELČ postoupila od severozápadu nad ORP Břeclav a Hodonín, pokračovala v produkci nebezpečných jevů. I když podle radarových snímků v 18:30 SELČ byla převážná část bouře v oblasti východně od dálnice D2, její jihozápadní okraj produkoval v tu chvíli intenzivní nárazy větru páchající škody v Břeclavi a blízkém okolí. Přímo v Lanžhotě pak bylo podle svědectví tamních lidí a dokumentačních materiálů na sociálních sítích pozorováno tornádo. K terénnímu průzkumu a následnému potvrzení či vyvrácení výskytu tornáda v Lanžhotě se 14. 6. 2022 dopoledne vydal na místo tým meteorologů ve složení Mgr. Petr Münster (ČHMÚ, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště brněnské pobočky) a Miloslav Staněk (Meteopress).
Cílem terénního průzkumu bylo především zjistit rozsah a typ poškození budov a způsob poničení vegetace a také zmapovat identifikované škody v oblasti. Jednak proto, abychom mohli přibližně stanovit délku trasy, kde se tornádo vyskytovalo, a také kvůli odhadu intenzity tornáda pro určení přibližné rychlosti proudění vzduchu. Podle předběžných informací bylo nejvíce zasaženo okolí Zámečku Lanžhot a přilehlá Zámecká ulice a dále jih až jihovýchod směrem k fotbalovému hřišti. Další informace ze sociálních sítí poukazovaly i na škody v severní části obce v ulici Vinohrady. Z oficiálních údajů zjištěných po odklízení škod bylo poškozeno 30 domů, velké množství stromů a také automobily, elektrické vedení apod.

Hodnocení škod a následná kategorizace tornáda probíhá podle nejnovější metodiky, kterou ve spolupráci s dalšími meteorologickými institucemi provádí Evropská laboratoř pro výzkum silných bouří (ESSL). Mezinárodní Fujitova stupnice (z angl. International Fujita scale – IFS) rozděluje škálu u nižších stupňů tornád ještě podrobněji a mezistupňům odpovídají nižší či vyšší odhadované průměrné rychlosti proudění. Protože většina škod byla v den terénního šetření již odklizena, je posouzení dopadů neznámé intenzity tornáda z dokumentačních materiálů pořízených bezprostředně po odeznění jevu objektivnější. Takové materiály se díky vstřícnosti místních obyvatel postupně shromažďují a jsou posuzovány odborníky právě i na mezinárodní úrovni. Z toho důvodu je třeba říci, že hodnocení intenzity tornáda není definitivně uzavřeno. Přezkoumávají se zejména škody v oblasti sportovního areálu, kde pravděpodobně dojde k upřesnění hodnocení pomocí mezistupňů IFS.

První známky škod v obci Lanžhot byly nalezeny na jižní straně zářezu železniční tratě naproti ulici Vinohrady, vinice přiléhající k trati na severu se zdála být beze známek poškození. Poměrně úzký pás objevených škod pokračoval na jihovýchod přes ovocný sad a zahrady ulice Stráže, kde byly převráceny většinou neukotvené předměty jako trampolíny apod., u nižších stromů byly polámané větve, vysoké stromy s velkou záchytnou plochou byly částečně vyvráceny. V ulici Kostická se lokálně objevovaly škody na střešní krytině u domů, které jsou od sebe vzdáleny asi 100 m. Následovaly dvě řady domů na ulici Kostická a Zámecká, které jsou orientovány přibližně kolmo na směr postupu tornáda. Šířka pásu způsobených škod je opět blízká 100 m, a proto zde byly škody na obydlích nejčetnější. Z přímých svědectví vyplývá, že silný vítr se objevil velice rychle (v čase 18:31 SELČ) a odezněl během několika vteřin až desítek vteřin. Podle rozsahu škod na budovách na konci ulice Boženy Němcové začalo docházet zřejmě k zužování víru a tím i k zesílení jeho rotace mezi ulicí B. Němcové a tokem Kyjovky. Poškozené střechy nebo rozbitá okna se totiž objevovaly najednou v pásu jen cca 50 m. Za tokem Kyjovky v zahradní kolonii a v areálu fotbalového hřiště byly identifikovány škody na porostech odpovídající vyšší intenzitě tornáda – minimálně již avizovaný stupeň F1. Poslední známky viditelných poškození se týkaly zejména vysokých stromů mezi hřištěm a rančem na jihovýchodním konci obce. Zde docházelo k rozšiřování pásu škod zanechaných tornádem, což postupně vedlo k jeho zeslabení a rozpadnutí v polích za rančem.
Aneta Beránková, tel: 244 032 800, 735 794 383
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist