https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/trinec-chce-byt-chytre-mesto-pristoupil-k-dohode-o-rozvoji-konceptu-smart-city-a-smart-region-v-moravskoslezskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Třinec chce být „chytré město“. Přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu Smart city a Smart region v Moravskoslezském kraji

8. dubna 2016 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382
Zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Moravskoslezského kraje, Ostravy a Třince dnes podepsali dohodu o přistoupení Třince ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) [1]. Tato deklarace, kterou zástupci zmíněných resortů podepsali spolu s Ostravou a Moravskoslezským krajem loni 22. července, je zaměřena na zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v tomto regionu.

„Smart Cities [2] je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro MŽP představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Proto vítáme zájem města Třince, který je v oblasti Smart city velmi aktivní. Vzhledem ke své velikosti může Třinec navíc inspirovat i další města v kraji,“ komentuje podpis memoranda náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a dodává, že memorandum o spolupráci na konceptu chytrého města s MŽP podepsalo na konci února i město Písek.

Cílem projektu chytrého regionu (Smart region) a chytrého města (Smart city) je zlepšit celkovou kvalitu života a životního prostředí jak v regionech ČR, tak i Evropy a podpora udržitelného rozvoje, obojí s pomocí konceptu chytrého města/regionu. „Ostrava je členem Paktu starostů a primátorů, který sdružuje evropská města s aktivitami směřujícími k omezení emisí CO2 do ovzduší. Toto členství významně souvisí s tím, že Ostrava chce být chytrým městem - Smart City. Naše město řeší problémy jednoduše a komunikuje o nich se svými občany, přičemž využívá moderní techniky a technologie. Být oním chytrým městem znamená řešení problémů a rozvoje města i s ohledem na vzdálenější budoucnost, abychom nezatěžovali životní prostředí, nezvyšovali nároky na rozpočet města a současně pracovali na tom, aby Ostrava byla co nejlepším místem pro život,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Koncept chytrého města a chytrého regionu má tedy přispět zejména ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ten stále patří mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR a Evropě a jeho obyvatele tak dlouhodobě trápí zhoršená kvalita života. Na území kraje jsou plošně překračovány imisní limity pro jemné prachové částice PM10 a PM2,5 a karcinogenní benzo(a)pyren [3], jejichž významným zdrojem je vedle emisí z lokálních topenišť i silniční doprava.

„Jsem rád, že Moravskoslezský kraj stál v roce 2015 u samotného zrodu deklarace o spolupráci na přípravě konceptu Smart regionu a Smart city mezi krajem, městem Ostravou, ministerstvy životního prostředí a průmyslu a obchodu. Věřím, že v budoucnu bude náš kraj prvním opravdu „chytrým“ regionem v Česku,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. „Mnoho šetrných aktivit realizujeme již dnes, ať už jde o snižování množství prachových částic v ovzduší díky kotlíkovým dotacím, rozšíření flotily služebních aut na alternativní pohony, energeticky úsporná opatření v budovách, které jsou ve vlastnictví kraje nebo zavedení elektronického nákupního systému pro korporaci 226 krajských příspěvkových organizací, čímž ročně ušetříme desítky milionů korun,“ dodává hejtman Miroslav Novák.

Konkrétní příspěvek města Třinec k naplňování cílů dnes podepsaného memoranda by měl spočívat zejména v oblasti dopravy, např. v podpoře využití vozidel s alternativním pohonem (elektrobusy) ve veřejné hromadné dopravě, včetně budování potřebné dobíjecí infrastruktury, vybudování a využití inteligentních systémů řízení dopravy, vzdělávání a osvětě v oblasti udržitelné dopravy, dále v podpoře cyklomobility i budování zelených ploch ve městě. Důležité bude rovněž sdílení dat a informací a zajištění expertního zapojení relevantních partnerů města Třinec do projektu.

„O své město chceme pečovat nejen citem, ale i rozumem. Pro každou ze čtyř oblastí našeho konceptu – správu města, mobilitu, životní prostředí a informační technologie – máme zpracovaný souhrn provázaných investic a projektů. Chytré město pro nás znamená zavedení elektronických služeb a aplikací, sbírání, vyhodnocování zveřejňování dat o městě. Budeme podporovat investice do obnovitelných zdrojů, zelené infrastruktury a čistého ovzduší, elektromobilitu a další alternativní způsoby dopravy. To vše musí být podpořeno zavedením moderních systémů technologií,“ popsala třinecký koncept Smart city starostka města Věra Palkovská.

Poznámky:
[1] Materiál s názvem „Přistoupení ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji“ navazuje na dokument „Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji“ (dále jen deklarace). Deklarace byla uzavřena 22. 7. 2015 mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. K přistoupení k deklaraci dochází na základě zájmu města Třinec veřejně se přihlásit ke konceptu Smart city/Smart region a spolupracovat na jeho rozvíjení se stávajícími signatáři dohody.
[2] Iniciativa EK Smart Cities and Communities
Vedle mezinárodních organizací (např. OECD Green Cities Programme) začlenila i EU koncept Smart Cities, který podporuje v rámci Strategického plánu energetických technologií (SET – Plan) prostřednictvím iniciativy Smart Cities and Communities. Ta je zaměřena na podporu měst a regionů s cílem snížit emise CO₂ do roku 2030 o 40 % v souladu se strategií 40–27–27. Snižování emisí je zaměřeno zejména na oblast dopravy, energetickou účinnost budov a využití nových technologií vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti a energetickým úsporám. Iniciativa má několik základních kroků, ke kterým patří: základní inventura emisí CO₂, vypracování akčního plánu udržitelné energetiky, příprava konkrétních projektů, monitoring plnění závazků. Od členských států se očekává, že využijí konceptu Smart Cities k zapracování jeho odpovídajících priorit a témat do svých národních programů a připraví tak prostor pro financování jednotlivých opatření. Vedle financování z národních zdrojů jsou opatření v rámci iniciativy Smart Cities and Communities financována např. také z evropského programu Horizon 2020, v jehož rámci byly vyhlášeny již dvě výzvy konkrétně na podporu projektů z oblasti Smart Cities (uzávěrka druhé výzvy pro podávání projektů byla 5. května 2015).
V ČR je koncepce Smart Cities rozpracována v podobě Metodiky Konceptu inteligentních měst (projekt v rámci programu BETA Technologické agentury ČR), která má být návodem, jak k řešení inteligentního města přistupovat.
[3] Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji:
1. Kotlíkové dotace pro občany ve všech krajích ČR
2. Výzvy z OPŽP 2007–2013 s 90% mírou dotace – průmyslové zdroje znečištění
3. Výzva OPŽP 2007–2013 – podpora alternativní dopravy
4. Nová zelená úsporám s dalším zvýhodněním 10 % pro MSK
5. Podpora ozdravných pobytů dětí
6. Dobrovolné dohody v MSK s průmyslovými podniky
7. Česko-polská spolupráce v oblasti ochrany ovzduší
8. Pracovní skupina MŽP pro řešení nevyhovující situace v MSK
9. Spolupráce se statutárním městem Ostrava
10. Podpora MŽP při zavádění nízkoemisních zón
11. Koncept chytrého regionu (Smart region) a chytrého města (Smart city) s prioritou zlepšit celkovou kvalitu života a životní prostředí v Moravskoslezském kraji

Příklad „chytrého města“ - Vídeň
Rámcová strategie Vídně do roku 2050
• Snížení emisí CO2 z aktuálních 3,1 tuny na obyvatele na 1 tunu, tj. o 80 % (1990-2050)
• Energie: 50 % energie bude v roce 2050 vyráběno z obnovitelných zdrojů. Spotřeba primární energie klesne z 3 tis. na 2 tis. wattů na obyvatele.
• Mobilita: Snížení motorizované osobní dopravy ze současných 28 % na 15 % do roku 2030. Do roku 2050 budou všechna auta v zóně města s alternativním pohonem.
• Budovy: Snížení spotřeby energie na vytápění, chlazení a teplou vodu ročně o 1 % na obyvatele
• Inovace: Inovační trojúhelník Vídeň-Brno-Bratislava je jedním z nejperspektivnějších regionů Evropy. Podíl technologických produktů na vývozu vzroste ze současných 60 % na 80 %. Vídeň je jedním z pěti nejlepších výzkumných center na světě.
• Životní prostředí: Bude zachován podíl 50 % zelených ploch.

Kontakt pro média:
Jana Taušová, zástupkyně tiskové mluvčí MŽP, Tel.: +420 739 242 379, E-mail: tiskove@mzp.cz
Petra Špornová, tisková mluvčí KÚ Moravskoslezského kraje, Tel.: +420 604 221 634, E-mail: petra.spornova@msk.cz
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostrava, Tel.: +420 737 225 300, E-mail: avojkovska@ostrava.cz
Šárka Szlaurová, tisková mluvčí Městského úřadu Třinec, Tel.: +420 774 749 824, E-mail: sarka.szlaurova@trinecko.cz
Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist