https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/unikatni-vyzkum-dolozil-co-se-deje-s-rybami-pri-zasazich-do-vodnich-toku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Unikátní výzkum doložil, co se děje s rybami při zásazích do vodních toků

18. února 2019 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724102406
Více než šest stovek ryb zkoumal unikátní výzkumný projekt na horských potocích v Beskydech. Odborníci zjišťovali, co se děje s vrankami pruhoploutvými a pstruhy obecnými, když do koryta potoka vejde těžká technika, jako jsou bagry a nákladní auta. Zkoumali také, jak se změní dno potoka, a vliv na bezobratlé živočichy.

V případech, kdy nebyl proveden odlov, se ukázalo, že při pojezdech těžkou technikou zahyne průměrně zhruba třetina ryb, v jednom případě to bylo dokonce 60 %. Fatální byly dopady na bezobratlé živočichy, kteří jsou pro zkoumané druhy ryb jedním z hlavních zdrojů potravy, jejich mortalita byla téměř 100%. V tomto roce připravuje AOPK ČR metodiku, která pomůže přírodu před negativními vlivy zásahů do vodních toků lépe chránit. Výsledky výzkumu jsou přenositelné na vodní toky pstruhového pásma v celé České republice.

„Vytipovali jsme šest míst, kde probíhaly práce v korytě potoka. Ta jsme srovnávali s dalšími šesti, která zůstala bez zásahů. Ryby jsme slovili, očipovali, znovu je vypustili a sledovali, co se s nimi dál děje. Nečekali jsme, že vliv pojezdů v korytech na ryby bude tak velký, “ popisuje Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

„Zjistili jsme také, že během plošného zásahu v toku kromě jiného výrazně klesá členitost dna, takže mizí peřeje a tůně, usazuje se kal. Vranky přicházejí o vhodné úkryty, pstruzi zase o trdliště, tedy místa pro rozmnožování. Zajímavostí bylo, že vranka, považovaná za rybu, která téměř neplave, je schopna se v okamžiku nebezpečí přesunout až o několik stovek metrů proti proudu, stejně jako pstruh,“ pokračuje Miroslav Kubín.

„Český rybářský svaz se doposud nemohl opřít při vyčíslování škod na rybách při zásazích do vodních toků o žádnou tuzemskou ani zahraniční studii. Výsledky tohoto průzkumu jsou pro nás průlomové – dokazují, že pro ryby jsou práce v korytě potoka mnohdy fatální. Byla zjištěna přesná data a zodpovězeny mnohé naše otázky,“ dodává Daniel Gebauer z Českého rybářského svazu.

Výzkum ukázal, že před technickými zásahy do vodního toku je potřeba záchranný odlov a transfer ryb na náhradní lokalitu. Data budou také využitelná pro případné vyčíslení škod, například při ilegální těžbě štěrkopísků. Připravovaná metodická příručka by měla poskytnout návod, jak dopady technických zásahů před a během zásahu minimalizovat a jakým způsobem uvést koryto potoka do přírodě blízkého stavu, aby se do něj co nejrychleji vrátil život.Poznámky:
[1] Podrobnější info najdete zde: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/412/068117.pdf?seek=1550481897

Výzkum zajišťovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s partnery: Lesy České republiky, s. p., Biskupské lesy – Diecéze Ostravsko-Opavská, Univerzita Palackého v Olomouci, Český rybářský svaz (Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Středočeský územní svaz, Územní svaz města Prahy), firma Swietelsky, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm a LESO-technické a zemědělské služby.

Instituce, které se na výzkumu podílely: Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Olomouc, Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, Graham Kerr Building, University of Glasgow, Skotsko, Institut pro biologii a ochranu přírody na Göthenburgské univerzitě, švédský rybářský svaz v Göthenburgu, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU, Ostrava, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, Biologické centrum AV ČR, v. i. i., České Budějovice

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist