https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/urady-zamitly-zasahy-dvou-pristavist-na-labi-do-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Úřady zamítly zásahy dvou přístavišť na Labi do přírody

20. července 2023 | Děti Země
Ředitelství vodních cest ČR neprokázalo jejich veřejný zájem

Děti Země uspěly se svými argumenty u Krajského úřadu Středočeského kraje a u Správy CHKO Českého středohoří, že výstavba nových přístavišť pro osobní lodní dopravu a pro soukromou rekreační plavbu v Kostelci nad Labem a v Malých Žernosekách na Labi nesplňuje kritérium o doložení veřejného zájmu.

Úřady proto obě žádosti Ředitelství vodních cest ČR o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů osmi a šesti zvláště chráněných druhů živočichů zamítly.

„ŘVC ČR v obou řízeních během asi dvaceti měsíců nedoložilo, v čem spočívá veřejný zájem umístit obě přístaviště do biotopů cenných druhů živočichů, ačkoliv tvrdilo, že se údajně sníží nehodovost stávající osobní plavby a nezaměstnanost a naopak se zvýší podnikání a rekreace. Ani jedno z těchto tvrzení nebylo podloženo konkrétními údaji, takže šlo jen o spekulace a o floskule,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Přístaviště v Kostelci nad Labem pro deset soukromých lodí za téměř 24 miliónů Kč se mělo stavět v letech 2022 až 2023 a přístaviště v Malých Žernosekách pro osmnáct lodí za asi 55 miliónů Kč již v letech 2021 až 2022. Řízení o Kostelci nad Labem skončilo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 26. června 2023 o zamítnutí odvolání ŘVC ČR proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 27. března 2023 o zamítnutí žádosti.

MŽP v něm uvádí mj. toto:
„Pokud je cílem záměru rozvíjet cestovní ruch, tak podklady... neuvádějí přímou souvislost (korelaci) mezi existencí a funkcí stávajících či nově postavených přístavišť a rozvojem cestovního ruchu (její neexistenci doložila kontrola NKÚ)... Pokud je cílem záměru ještě více snížit nízkou nezaměstnanost ve městě a v jeho okolí, tak podklady... neuvádějí korelaci... Pokud je cílem záměru podpořit soukromé podnikání ve městě a v jeho okolí, tak podklady... neuvádějí korelaci...“

Řízení o Malých Žernosekách je zatím ve fázi vydání rozhodnutí Správy CHKO České středohoří ze dne 27. června 2023 o zamítnutí žádosti, přičemž pokud by ŘVC ČR zaslalo odvolání, tak lze očekávat jeho zamítnutí.

Správa CHKO v něm uvádí mj. toto:
„Uvedené přínosy realizace přístaviště... spočívající ve snížení nezaměstnanosti, růstu HDP a podpoře podnikatelského prostředí... nebyly konkrétně doloženy. Uvedené přínosy pro podporu turismu a cestovního ruchu... nebyly podpořeny objektivně ověřitelnými fakty a nejsou věrohodné... Nebyla prokázána potřebnost... na vybudování veřejného přístaviště pro osobní lodní dopravu v lokalitě Malé Žernoseky, neboť tuto funkci dostatečně zajišťuje stávající přístaviště Velké Žernoseky.“

Všechny tři úřady se také opírají o materiál Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/03 s názvem „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“, v němž se mj. uvádí toto:
„ŘVC při přípravě projektů a MD při jejich schvalování nevytvořily předpoklady pro objektivní vyhodnocení jejich výsledků a přínosů, tedy i účelnosti a efektivnosti peněžních prostředků vynaložených na jejich přípravu a realizaci.“


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 8 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Kostelec nad Labem“ za 23,7 mil. Kč (11/2021 až 6/2023, tj. téměř 20 měsíců)


01.11.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Krajský úřad Středočeského kraje žádost
02.12.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
05.04.2022 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 1 žádosti ŘVC ČR vyhovuje a výjimku k zásahu povoluje
20.04.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
09.05.2022 = Děti Země zasílají doplnění svého odvolání o důvody

25.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k odvolacímu spisu
14.09.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Dětí Země uznává a rozhodnutí KÚ ruší
01.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
28.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
25.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2

27.03.2023 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 2 žádost ŘVC ČR zamítá a výjimku k zásahu nepovoluje
14.04.2023 = ŘVC ČR zasílá „formální“ odvolání
04.05.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1 k „formálnímu“ odvolání ŘVC ČR
05.05.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění svého „formálního“ odvolání o důvody
05.06.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2 k doplněnému odvolání ŘVC ČR
26.06.2023 = Ministerstvo životního prostředí odvolání ŘVC ČR zamítá a rozhodnutí KÚ potvrzuje

Účelem záměru za 23,7 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 100 m pro 10 soukromých rekreačních plavidel a přístaviště délky 84 m pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz https://mapy.cz/s/mutugevaha), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 10 automobilů.


II. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 6 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Malé Žernoseky“ (zatím 9/2021 až 6/2023, tj. asi 21,5 měsíců)


09.09.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Správu CHKO České středohoří žádost
06.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
17.06.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
01.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
04.11.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3

30.11.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
16.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4
14.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
28.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
03.04.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5
27.06.2023 = Správa CHKO rozhodnutím žádost ŘVC ČR zamítá a výjimku k zásahu nepovoluje

Účelem záměru za 55,2 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 90 m pro 18 soukromých rekreačních plavidel a molo pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz mapa zde https://mapy.cz/s/cegofosega), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 7 automobilů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist