Filip Šebek "> V Bosně a Hercegovině pomáhá ČRA společně s UNDP za finanční podpory Delegace EU funkčnímu nastavení státní správy v oblasti zemědělství - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-bosne-a-hercegovine-pomaha-cra-spolecne-s-undp-za-financni-podpory-delegace-eu-funkcnimu-nastaveni-statni-spravy-v-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Bosně a Hercegovině pomáhá ČRA společně s UNDP za finanční podpory Delegace EU funkčnímu nastavení státní správy v oblasti zemědělství

Už v březnu 2020 začala Česká rozvojová agentura v Bosně a Hercegovině spolupracovat s UNDP na projektu delegované spolupráce financovaném Evropskou unií s názvem EU4AGRI. Úkolem ČRA je především technická podpora prostřednictvím funkčního nastavení státní správy v oblasti zemědělství. Prostřednictvím českých expertů předává ČRA v rámci projektu místní vládě možná řešení, jak státní správu v oblasti zemědělství připravit na případný vstup do EU.

Bosna a Hercegovina se už deset let snaží schválit nový zákon o víně, harmonizovaný s legislativou Evropské unie. Nejprve v březnu 2020 rozhodl ministr zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny Staša Košarac o založení pracovní skupiny, která se bude touto problematikou zabývat, o rok později se pak v Mostaru s podporou projektu EU4AGRI uskutečnily dvě dvoudenní setkání. Zvláštní příspěvek na jednání pracovní skupiny přednesl zástupce producentů hroznů a vína z ČR Miloš Michlovský, který poukázal na nejdůležitější potíže, s nimiž se potýkali producenti vína v ČR při vstupu do EU.

Kromě toho byly zdůrazněny výhody, které pro výrobce přineslo přijetí a uplatňování norem a právních předpisů EU v odvětví vína. Tato prezentace byla důležitým impulsem pro konstruktivní přístup pracovní skupiny při projednávání a formulování návrhu zákona o víně Bosny a Hercegoviny. „V květnu 2021 bylo zorganizováno nové setkání v Trebinji, na kterém se pracovalo na formulování návrhu zákona a harmonizaci ustanovení předběžného návrhu zákona. Bylo dosaženo vysokého stupně harmonizace ustanovení, přičemž ustanovení návrhu zákona, které nebyly harmonizovány, je ponecháno na rozhodnutí na ministerské úrovni. V roce 2021 byli také zorganizovány odborné workshopy v Teslići, Vlašići a v Bělehradě na téma technické podpory založení vinařských a vinných registrů,“ říká koordinátorka projektu Lenka Huberová z České rozvojové agentury.

Podle zprávy Ministerstva zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny byla v rámci těchto workshopů dohodnuta metodika práce na vývoji technických a funkčních specifikací pro pořízení softwaru pro registr vinic a vinařů. Workshop v Bělehradě poukázal na problémy při vypracování registrů na konkrétních příkladech v této oblasti a rozšířil perspektivy účastníků, zejména pokud jde o funkční specifikaci a vizualizace vinic a georeferencování. „Lze očekávat, že přijetí zákona o víně bude i letos v plánu práce ministerstva a bude „vysoko na žebříčku priorit“, stejně jako v loňském roce,“ řekl bosenským médiím ministr Staša Košarac.

„V rámci zemědělského poradenství čeští experti ve spolupráci s bosenskými kolegy zvýšily povědomí o meteostanicích a jejich využití a také o certifikačním systému poradců v rámci EU. Začátkem roku 2022 se připravuje školení na téma integrované produkce. Vzhledem k legislativě EU a harmonizaci zemědělských norem s legislatiou Eu se podpora projektu EU4Agri v rámci technické podpory soutředí na schválení návrhu Zákona o víně a o založení vinařského registru,“ dodává Lenka Huberová. V dubnu letošního roku se také připravuje studijní cesta bosenských úředníků ze státní správy do České republiky, kde jim bude prakticky předveden český stávající vinařský registr a systém zemědělského poradentství.

Projekt EU4AGRI s rozpočtem 5 milionů Eur financuje Evropská unie a je implementován bosenskou pobočkou Rozvojového programu OSN (UNDP) a Českou rozvojovou agenturou. Projekt EU4AGRI je naplánován až do roku 2024 a předpokládá se v jeho rámci vytvoření 400 pracovních příležitostí (z toho minimálně 50 pro ženy a mladé).

V rámci druhého realizovaného projektu EU4Agri Recovery proběhla v srpnu 2021 studijní cesta deseti bosenských vinařů do ČR. Kromě jiného se zde seznámili s efektivním využitím odpadu při zpracování vinné révy, především pak s metodou tvorby vermikompostu (způsob rozkladu organického odpadu na použitelnou hmotu s využitím žížal), který jim bude dodáván z ČR.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist