Aleš Miklík "> V EU chybí data o pesticidech a Česká republika blokuje nápravu. Ministr Nekula musí napravit chybu předchozí vlády - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-eu-chybi-data-o-pesticidech-a-ceska-republika-blokuje-napravu.ministr-nekula-musi-napravit-chybu-predchozi-vlady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: V EU chybí data o pesticidech a Česká republika blokuje nápravu. Ministr Nekula musí napravit chybu předchozí vlády

1. března 2022 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
V rámci Evropské unie chybí detailní a porovnatelná data o používání pesticidů. To znemožňuje nejen měření cíle Zelené dohody pro Evropu ke snížení užívání pesticidů, ale komplikuje i ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Evropská komise navrhla sběr dat zlepšit, Česká republika s několika dalšími státy však změnu blokuje. Hnutí DUHA proto vyzvalo ministra Nekulu k nápravě.

Jedním z klíčových cílů Zelené dohody pro Evropu je omezení používání pesticidů a rizik z nich vyplývajících o 50 % do roku 2030. Jak poukázal Eurostat či Evropský účetní dvůr, do současné doby však neexistují data, která by umožňovala smysluplně srovnávat používání pesticidů mezi státy. [1] Hrozí proto, že cíl Zelené dohody pro Evropu, který je zásadní pro ochranu biodiverzity i spotřebitelů, zůstane zcela bezzubý, jelikož nebude jak měřit jeho dosahování.

Evropská komise proto přišla s návrhem, [2] který by nahradil současnou nefunkční legislativu a mezeru ve statistikách zacelil. Návrh Evropské komise podpořil také Evropský parlament. Analýzy evropských ekologických organizací však odhalily, že ministři několika členských států včetně České republiky změny v rámci Rady EU blokují. [3] Oproti návrhu Evropské komise například navrhují:
* aby státy neposílaly data Eurostatu každoročně, ale jen jednou za 5 let (jako je tomu v současnosti)
* místo využívání elektronických dat o skutečném užívání pesticidů využívat méně spolehlivý systém anket (zemědělci přitom již dnes musí v elektronické či písemné formě po 3 roky detailní data uchovávat a jde tedy jen o nastavení smysluplného shromáždění již existujících dat)
* zavést nový systém až od roku 2026 (s pětiletou periodou zasílání dat by tak už vůbec nebylo možné sledovat pokrok v dosahování cíle do roku 2030)

Takový systém by situaci vůbec nezlepšil a blokoval změnu i do budoucna. Pesticidy jsou přitom zejména kvůli průmyslovému zemědělství výrazným rizikem v celé Evropské unii. V České republice se jejich rezidua a metabolity nachází v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod dokonce v nadlimitním množství. [4] Navíc se nacházejí ve formě “koktejlů”, kdy společný vliv více pesticidů na lidské zdraví či životní prostředí většinou není znám. [5]

Hnutí DUHA proto předminulý týden dopisem požádalo ministra Nekulu o nápravu, na odpověď zatím čeká. V pátek 25. února také 79 evropských organizací (včetně Hnutí DUHA) požádalo otevřeným dopisem zástupce evropských institucí, aby v rámci tzv. trialogů dohodli pravidla umožňující získání spolehlivých dat. [6] Společně mimo jiné napsali: „Píšeme vám, abychom vyjádřili své obavy ohledně probíhající evropské reformy zemědělských statistik. Konkrétně jsme znepokojení omezenou dostupností dat k používání prostředků na ochranu rostlin a dalších toxických chemikálií v zemědělství.” … „Veřejné statistiky by měly odpovídat potřebám veřejných autorit a tomu, co je v kolektivním zájmu.”

Vedle reformy zemědělských statistik bude tento rok v centru pozornosti také revize směrnice o udržitelném používání pesticidů z roku 2009, jejíž nová podoba zásadně ovlivní snahy o omezení rizik pesticidů. Tato směrnice, jak kritizují environmentální organizace v dalším otevřeném dopisu, [7] selhala ve snaze snížit užívání pesticidů. Uniklý návrh z pera Evropské komise pak dle nich i přes některé pozitivní prvky nemůže zajistit naplnění cíle Zelené dohody pro Evropu a ochranu biodiverzity a lidského zdraví.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, řekl: „Zástupci České republiky či některých zemědělských organizací se často chlubí, jak jsme v užívání pesticidů lepší než ostatní státy. Ve skutečnosti však něco takového kvůli chybějícím spolehlivým statistikám nelze vůbec tvrdit. Předchozí vláda navíc blokovala snahy tato data, bez kterých budou evropské cíle o snižování pesticidů cárem papíru, začít smysluplně sbírat. Snad se nebála, co by vyšlo najevo?

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula musí i vzhledem k nadcházejícímu předsednictví České republiky v rámci Rady EU signalizovat změnu a podpořit návrh Evropské komise. Spolehlivá data jsou základem, pokud chceme ochránit evropské občany a přírodu před nebezpečím pesticidů. Jinak sice míříme na dobrý cíl, ale s páskou na očích.”


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Eurostat Research paper (2019) ‘Statistics on agricultural use of pesticides in the European Union’ (ESTAT E1/AES/2019/RP/1)
European Court of Auditor, Special Report 05/2020 ‘Sustainable use of plant protection products: limited progress in measuring and reducing risks. Str. 12:
“Statistiky o zemědělském užívání POR dle současné evropské legislativy nejsou porovnatelné a Eurostat doposavad nebyl schopný publikovat celoevropskou statistiku o použití POR.”
Ivana Kršková, mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) řekla pro Týdeník HROT (23/2O21): „Současný systém trpí značnou nesourodostí a výsledkem je praktická neporovnatelnost dat z různých členských států EU.“
[2] Tzv. “Statistics on Agricultural Input and Output” (SAIO) nařízení Evropské unie má nahradit směrnici Evropské komise č. 1185/2009.
[3] Analýza organizace Client Earth: https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2022/02/clientearth-analysis-of-council-position-saio-february-2022.pdf
Analýza organizací Pesticide Action Network Europe a Global 2000: https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2022/02/GLOBAL2000-PANEurope_TAKING-AIM-WITH-A-BLINDFOLD-ON_EN_EMBARGO.pdf
[4] https://archiv.ihned.cz/c1-66770850-pesticid-nepritel-vody
[5] https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/pesticidy-potraviny-chemie-test.A190715_193128_test_rts
[6] https://www.clientearth.org/media/dphnh0od/open-letter-79-organisations-on-the-eu-reform-of-pesticides-statistics-25-02-2022-2.pdf
[7] https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2022/02/Joint-Statement-SUD-2.pdf
Aleš Miklík, tel: 604 131 131

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist