Filip Šebek "> V Indonésii se s podporou ČRA chystá vytvoření centra pro sběr, úpravu a alternativní využití dešťové vody - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-indonesii-se-s-podporou-cra-chysta-vytvoreni-centra-pro-sber-upravu-a-alternativni-vyuziti-destove-vody-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Indonésii se s podporou ČRA chystá vytvoření centra pro sběr, úpravu a alternativní využití dešťové vody

22. června 2021 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Indonésie je země s velkým množství dešťových srážek, které nejsou vůbec využity. Na druhé straně jde o zemi, kde je silný nedostatek užitkové a pitné vody. Česká firma KHAANZAA se proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla pomocí speciální technologie a přeneseného know-how zabezpečit, aby voda nashromážděna v období silných dešťů byla upravena a následně využita jako voda užitková a pitná. Podobný projekt doposud nebyl v Indonésii zrealizován.

Hlavním cílem aktivit české firmy KHAANZAA v Indonésii je vytvoření pilotního projektu pro sběr, úpravu a zpracování dešťové vody pro užitkový i pitný účel ve spolupráci s místní samosprávou. Odborná a široká veřejnost si bude schopna sama zajistit pro sebe a pro své okolí potřebnou užitkovou a pitnou vodu, zlepšit životní podmínky, mezi které patří sanitární aspekty a zdravotní stav obyvatelstva. Získáním deficitní užitkové a pitné vody také zlepší možnosti zemědělského a ekonomického rozvoje.

„V oblasti zpracování dešťové vody jsme již učinili řadu kroků směrem ke vstupu na indonéský trh, kde je tato oblast hodně poddimenzovaná, a ještě nerozvinutá. V roce 2018 a 2019 jsme vyhledali vhodného partnera a uskutečnili průzkum možností v této zemi. V průběhu mnoha schůzek jsme s partnerem stanovili oblasti naší další spolupráce, v čem nám firma pomůže, a naopak v čem přispějeme my k jejímu odbornému růstu. S pomocí příspěvku od České rozvojové agentury na vypracování podnikatelského plánu jsme dospěli k jasné představě o úspěšné realizaci tohoto projektu,“ říká Jan Novotný, jednatel společnosti KHAANZAA.

Zásadním výstupem tohoto pilotního projektu je ukázat, jakým způsobem se dá voda dešťová upravit pro použití obyvatelstva. Technologie a know-how české firmy by měly přispět k rozvoji podnikatelského sektoru v Indonésii a především v místě aplikace. „Náš pilotní projekt otevírá novou cestu k pracovním příležitostem a vytváří nové možnosti při využití stávajících přírodních zdrojů. Vznikají nové dodavatelské řetězce jak v oblasti výroby, tak i v oblasti distribuce. Vzniká tím zcela nové odvětví podnikání, které má nejhlubší pozitivní dopady ať v sociální sféře, tak i v jejich ekonomických aspektech. Věřím, že náš pilotní projekt vyvolá novou potřebu v kvalifikaci lidí a personálů, a tím přispěje k širším rozvojovým cílům, jejich dlouhodobosti a udržitelnému rozvoji,“ dodává Jan Novotný.

Podobný projekt doposud nebyl v Indonésii zrealizován. Jeho udržitelnost po ukončení dotace bude zajištěna díky několika aspektům. Záměr realizátora je nejen vybudovat zmíněné centrum, ale také se o něj starat a provozovat ho prostřednictvím své místní firmy, kterou má v plánu pro tento účel založit. Tím bude zajištěna funkčnost projektu a přenos know how na místní firmu pod vedením českých specialistů. Úspěšná realizace projektu povede ke vstupu na místní trh, nepřímým marketingem se předpokládá nárůst zájmu o implementaci a zprostředkování technického řešení v dalších podobných projektech ať už pro státní, rozvojový, soukromý či podnikatelsky sektor. Realizovaný projekt tak bude sloužit jako jakýsi „showroom“ pro případné zájemce.

Technické řešení bude vždy přizpůsobeno místním poměrům s ohledem na nízké provozovací náklady (nákup chemikálií, vhodně svolená technologie atp.) a klientské potřebě. Projekt má celou řadu možných modifikací aplikace dle potřeb zákazníka. Významným benefitem bude nezávislost na vodě a možnost využívat vodu jako finanční nastroj. V rámci projektu bude kladen důraz na budování partnerství s místní podnikatelskou a veřejnou sférou, organizování odborných seminářů věnovaných zvyšování povědomí o důležitosti a výhodách zavádění včetně předávání příkladů dobré praxe z jiných zemí ukázkou realizovaného projektu v Indonésie. Počítá se také s oslovováním organizací, které se zaměřují na ochranu životního prostředí.

Centrum by mělo sloužit především místní samosprávě vesnicí Banjar Suradadi, desa Belimbing a Kabupaten Tabanan. Bezprostředními příjemci projektu budou uživatelé školního zařízení a centra pro rozvoj dětských aktivit. Nepřímo pak projekt pozitivně ovlivní obyvatelé širšího okolí místa a celou místní komunitu, ať už jde o zemědělce, farmáře či regionální administrativu, která přímo nebo zprostředkovaně získává informace o možném novém způsobu řešení problému nedostatku pitné vody. Další cílovou skupinou jsou zdravotníci, sektor služeb a všichni ti, kteří vodu buď spotřebovávají, nebo se živi její výrobou a distribuci.

Realizace projektu je spojena s instalaci a následným provozem, což vyžaduje přítomnost českých expertu v místě realizace projektů. Technická pomoc bude zahrnovat účast českých pracovníků na montáži „centra“, dále bude zaměřena na vytváření efektivních pracovních postupů, zajištění kvality činností a uplatňování moderních řídicích systémů. „V první polovině roku 2021 jsme na místě realizace projektu zřídili místní pobočku PT Kepets water solution, která se bude starat o provoz čističky a dále jsme uzavřeli smlouvu na 10 let s místní samosprávou o dodávce vody pro Banjar Suradadi, desa Belimbing , která pokryje náklady na provoz čističky a zajistí pitnou vodu pro vesnici z alternativních zdrojů .Tímto si zajistíme udržitelnost tohoto projekt i po jeho realizaci a zajistíme přes know -how českých expertu do místa realizace,“ říká Petr Novotný, zástupce společnosti Khaanzaa s.r.o a ředitel místní pobočky PT Kepets water solution. Jako bonus v rámci vybudování čističky pitné vody bude vybudováno dětské hřiště, které bude složit jako odchytové místo pro dešťovou vodu. V budoucnu se zde plánuje s organizací vzdělávacího semináře o spravováni vody a jejího efektivního využití.

„Z minulého roku máme zkušenosti z projektů, které jsme během pandemie Covid-19 realizovali v Mongolsku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu a pouze díky našemu zastoupení v místě realizace projektů jsme je byli schopni dokončit. Zároveň jsme si tím vybudovali a upevnili pozici na místním trhu, v dané lokalitě jsme mohli zůstat jako jedna z mála zahraničních společnosti. Z Indonésie máme zkušenosti z minulého roku, že je možné cestovat za práci v Indonésii či do Indonésie pouze místním podnikatelům, či držitelům pracovních trvalých víz, které jsou udělovány majitelům místní pobočky, čehož chceme využít,“ doplňuje Jan Novotný. Díky více než dvouletým aktivitám v Indonésie se zástupcům české firmy KHAANZAA podařilo získat partnerství z místního podnikatelského sektoru. Jedná se zejména o místní podnikatelský subjekt Simon Yap či společnosti Ari a Aloysus Purwa a společnost KCBJ Tours and Travel , který mají vybudované zázemí a kontakty s menšími projekty i velkými průmyslovými a hotelovými společnostmi.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist