Filip Šebek "> V obci Studenci byly zahájeny práce na rekonstrukci úpravny pitné vody - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-obci-studenci-byly-zahajeny-prace-na-rekonstrukci-upravny-pitne-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V obci Studenci byly zahájeny práce na rekonstrukci úpravny pitné vody

Minulý týden navštívili municipalitu Teslić zástupci firmy Arko Technology z Brna, kteří vyhráli ve výběrovém řízení ČRA na rekonstrukci úpravny pitné vody ve Studenci. Tato úpravna postavená v roce 1968 slouží především obyvatelům města Teslić a má dlouhodobě problémy s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody. Cílem projektu České rozvojové agentury je vybudovat modernější úpravnu s větší kapacitou pro výrobu pitné vody využívající nejmodernější světovou technologii, kterou nainstaluje firma Arko Technology.

Město Teslić administrativně spadá do Republiky srbské, která je jednou z entit v rámci Bosny a Hercegoviny, a protéká jím řeka Usora. Celá municipalita Teslić má dle dostupných údajů cca 38 536 obyvatel. Kvůli dlouhodobým problémům s dodávkou vody obyvatelstvu a průmyslu byl vypracován koncepční návrh rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody ve Studenci z dosavadních 60 l·s-1 na 120 l·s-1. Analýzou řady možných řešení pro odběr surové vody ve vodním toku Usora byl učiněn závěr, že v současné době je nejracionálnější a levnější využívat části stávajícího zařízení na odběr vody, tj. zachovat stávající princip odběru surové vody. Odběrný objekt (dva bloky se 4 jemnými síty) bude vylepšen. Na čerpací stanici surové vody na přívodu vody (dále jen PS-VZ) budou vyměněna čerpadla surové vody a měřicí zařízení. Tímto způsobem bude rozšířena kapacita jemnými síty (120 až 1 40 l·s-1) a v sedimentu zajištěno účinnější ukládání části suspendovaných částic.

V kanceláři starosty municipality Teslić Milana Miličeviće proběhla minulý týden schůzka se zástupci obce Teslić, komunálního podniku RAD a.d. Teslić a se zástupci projektanta Voding 92 z Bijeljiny. Na schůzce byla představena firma Arko Technology a její reference, ale také podmínky projektu, které stanovila ČRA. „Současná úpravna vody byla vybudována už v roce 1968 a její rekonstrukce a rozšíření je nevyhnutelné. Jsem proto velmi rád, že jsme dnes mohli uskutečnit první schůzku s českou firmou Arko Technology, která se stala na základě projektu České rozvojové agentury realizátorem prací na rekonstrukci a dostavbě naší úpravny vody ve Studenci,“ říká starosta municipality Teslić Milan Miličević.

Lukáš Mrázek, ředitel firmy Arko Technology, na setkání připomněl, že jejich firma byla založena už roku 1991 a její hlavní činností je nejen výroba technologií pro výrobu pitné vody, ale také technologie pro odpadní vody. Cílem projektu je podle něj vybudovat modernější úpravnu s větší kapacitou pro výrobu pitné vody, která bude používat nejmodernější světovou technologii. Technické přípravy pro tyto práce již byly zahájeny, práce v terénu budou zahájeny příští stavební sezonu a ukončení projektu je plánováno na druhou polovinu roku 2023.

Součástí projektu Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić jsou dodávky vedoucí k zajištění dlouhodobě udržitelného systému zajištění pitné vody ve městě Teslić a okolí. Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro jímací objekt, přívod surové vody pro novou linku, lamelový separátor, filtraci, servisní zařízení, kalové laguny, chlorové a chemické hospodářství, filtry, vzduchotechniku, související ostatní vybavení v rámci nové linky a vybavení fyzikálně-chemické a mikrobiologické laboratoře, elektro zařízení, radiální koagulátor, čerpadla, přívod surové vody pro rekonstruovanou část, potrubní galerii, praní vzduchem, mostový jeřáb a ostatní vybavení v rámci rekonstruované linky.

Celková hodnota projektu, který byl podepsán v rámci smlouvy s ČR je 2,6 milionů EUR. Celková hodnota dodatečných prací, které má zajistit municipalita Teslić (jedná se především o stavební práce, zakoupení pozemků, dokumentace, stavební povolení atd.) se odhaduje na zhruba 2 mil. EUR. O tyto finanční prostředky požádala Municipalita Teslić v rámci půjčky z Evropské investiční banky. Prostřednictvím těchto prostředků bude zajištěna také rekonstrukce starého vodovodního potrubí, který dovádí pitnou vodu z úpravny směrem do města Teslić. Jedná se o azbesto-cementové potrubí, které je nutné vyměnit. Část finančních prostředků bude poskytnuta také na vytvoření sekundární sítě v oblasti Čečava.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist