https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyhlaseni-xvi-rocniku-souteze-diplomovych-praci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Lipka: Vyhlášení XVI. ročníku soutěže diplomových prací

21. května 2018 | Lipka
Autor: Jana Frödová
Nebezpečné chemické látky, chránění živočichové, architektonické studie, fenomén zahrádkaření anebo studie politických procesů při ustanovení CHKO – vzdálená témata i obory propojuje to, že se týkají životního prostředí v Jihomoravském kraji. Právě takto zaměřené závěrečné práce mohou studenti přihlásit do 30. června do XVI. ročníku soutěže diplomových prací.

Jihomoravský kraj a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, příspěvková organizace vyhlašují XVI. ročník soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Chceme vytvářet podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, se zástupci z firemní praxe a neziskového sektoru.

Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně do 30. června 2018. Podmínky pro účast v soutěži:
- práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu,
- práce má vztah k území Jihomoravského kraje,
- práce obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu,
- práce je/byla obhájena na podzim 2017 nebo na jaře či v létě 2018,
- práci do 30. června 2018 přihlásit skrze formulář na http://bit.do/soutez-DP-2018
- zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jana.frodova@lipka.cz
- práci a vytištěné posudky osobně doručit či zaslat poštou na adresu:
Soutěž diplomových prací
Lipka – pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
Všechny práce následně posoudí komise složená z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny v rámci prestižní konference v listopadu 2018 (datum konference bude vyhlášeno později).
Tři nejlepší diplomové a tři nejlepší bakalářské práce získají finanční odměnu 3 000, 5 000 a 10 000 Kč. Cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci, vybraní autoři budou moci publikovat své výsledky v časopisech Jihomoravské ekolisty, Veronica a dalších. Všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN a hodnotné ceny.


HARMONOGRAM SOUTĚŽE
• květen: vyhlášení nového ročníku soutěže
• květen – 30. června: termín pro přihlašování účastníků
• červenec–srpen: hodnocení prací
• září: setkání hodnotící komise a určení pořadí
• říjen–listopad: příprava sborníku s anotacemi účastníků
• listopad: studentská konference s vyhlášením výsledků


SYSTÉM HODNOCENÍ
Přihlášené práce jsou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži (dodržení citační etiky, vztah k JMK atd.). Následně je každá práce přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém byla práce obhájena. Hodnotitel sepisuje posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná o práci mimořádnou a v daném oboru či kontextu výjimečnou. Takto označené práce postupují do finále. Následně se koná zasedání komise hodnotitelů, na kterém jsou práce představeny a je diskutován návrh pořadí pro danou kategorii a ročník, případně jsou navrženy zvláštní ceny komise a pořádajících institucí. Návrh pořadí schvaluje Rada Jihomoravského kraje. Výsledky jsou vyhlášeny a vybrané práce veřejně prezentovány v listopadu na slavnostní studentské konferenci na půdě Jihomoravského kraje.

Jana Frödová

NÁZEV AKCE: Soutěž diplomových prací
KONTAKT: Mgr. Jana Frödová, koordinátor soutěže diplomových prací jana.frodova@lipka.cz
DALŠÍ INFORMACE: www.lipka.cz/soutez-DP https://www.facebook.com/events/1691303057612247/
Informace o loňských výsledcích soutěže
PROPAGAČNÍ BALÍČEK (VČ. FOTOGRAFIÍ): https://drive.google.com/drive/folders/1zj8hNHlWDnBuuQjVqYhBZWJg5_fq9_8n


PARTNEREM JE JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KDO JE LIPKA?
Lipka je brněnské školské zařízení, které se již pětadvacet let zaměřuje na vzdělávání v oblasti environmentální výchovy. Ročně ji navštíví víc než dvacet tisíc žáků při výukových programech a asi dvě tisícovky pedagogů při vzdělávacích seminářích. Odpoledne probíhají na všech pěti pracovištích Lipky přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi rozličné akce, z nichž největší je tradiční oslava Dne Země.

www.lipka.cz

Jana Frödová tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist