https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zadosti-o-financni-prispevek-na-peci-o-louky-z-programu-pece-o-krajinu-v-roce-2016
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

7. dubna 2016 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

V minulých letech jsme zavedli nový systém příjmu žádostí, který zjednodušil administrativu u těchto příspěvků a zároveň upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Všichni žadatelé o finanční příspěvek z loňského roku, kteří finanční příspěvek obdrželi, automaticky dostanou během dubna již vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek. Tyto formuláře je nutné důkladně zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na adresu Správy KRNAP do 31. května 2016. V případě, že na straně žadatelů došlo ke změnám v žádosti, ať jsou to změny v číslech účtů nebo ve výčtu obhospodařovaných parcel, je nutné kontaktovat naše pracovníky. V případě, že žadatelé již nemají dále zájem o finanční příspěvek, prosíme, aby nás o této skutečnosti bez odkladu informovali. Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde s odpovědným pracovníkem provedou zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Výměra, na kterou je možné žádat o příspěvek, je 0,4 až 5 ha. Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma,“ kde jsou podrobně popsána veškerá pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici je na webových stránkách Správy KRNAP, na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP a také na obecních úřadech. Žadatelé jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.

Upozorňujeme veškeré žadatele, že v roce 2016 došlo ke změnám v nařízení vlády o poskytování jednotné platby na plochu (č. 50/2015 Sb.), která nařizuje jako podmínku platby minimální zemědělskou činnost, tedy provedení seče s úklidem biomasy nebo pastvu zvířat do 31. 7. daného roku. Aby nedocházelo k dvojímu financování za stejnou činnost, je Správa KRNAP povinna u žadatelů, kteří zároveň žádají o dotace u Ministerstva zemědělství (Jednotná platba na plochu SAPS, Podpora méně příznivým oblastem LFA), odečítat částku 2 029 Kč na ha z finančního příspěvku. Tato částka je určena výpočtem Ústavu zemědělské ekonomiky a informatiky. Finanční příspěvek není možné kombinovat s agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními Ministerstva zemědělství.

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května 2016.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Andrea Svobodová, tel.: 499 456 316, asvobodova@krnap.cz
Radek Drahný, tel: 737 209 900 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist