https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zastupci-mzp-jednali-v-bruselu-o-kvalite-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Zástupci MŽP jednali v Bruselu o kvalitě ovzduší

30. ledna 2018 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
Delegace vedená náměstkem pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislavem Smržem dnes prezentovala v Evropské komisi (Komise) kroky České republiky v oblasti ochrany a kvality ovzduší. Česko a s ním 18 členských států Evropské unie zatím nedosáhlo na evropské limity kvality ovzduší. Evropská komise dnes na jednání k ovzduší pozvala vedle ČR i zástupce z Německa, Maďarska, Itálie, Francie, Španělska, Slovenska, Rumunska a Velké Británie.

Cílem jednání podle pozvánky zaslané z Komise byla možnost vybraných států prezentovat své aktuální kroky a opatření zaměřené na ochranu ovzduší a především na dodržování limitů vyplývajících z evropských směrnic. S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle evropských směrnic, má totiž problém 18 členských států EU a Komise se všemi státy vede řízení o porušení Smlouvy o EU. V Česku jsou místně překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic PM10, které u nás do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště. "Kvalita ovzduší zůstává naší nejvyšší prioritou," upozorňuje náměstek Smrž z Ministerstva životního prostředí. Zástupcům Komise dnes prezentoval ty nejdůležitější kroky, které v České republice vedou k postupnému zlepšování kvality ovzduší a do roku 2020 by měly naplnit i limity vyplývající z evropských směrnic.

Ministerstvo k řízení kvality ovzduší v ČR přijalo v posledních pár letech několik na sebe navazujících strategických dokumentů. Národní program snižování emisí ČR, který obsahuje opatření na národní úrovni (identifikuje klíčové dopravní stavby, zejména obchvaty, definuje legislativní rámec, počítá s dotační podporou apod.), dále Programy zlepšování kvality ovzduší, které vycházejí ze zákona o ochraně ovzduší, jsou vydávány pro všechny zóny a aglomerace v ČR a obsahují soubory konkrétních opatření na regionální úrovni (obchvaty v gesci krajů a obcí, opatření na stacionární zdroje vč. emisních stropů a zpřísňování podmínek provozu průmyslových zdrojů v kompetenci krajů, opatření pro domácnosti a zemědělství apod.) a zastřešující Střednědobou strategii (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší.

MŽP se ve svých krocích aktuálně soustřeďuje především na opatření zaměřená na domácnosti v podobě běžících kotlíkových dotací. Jejich cílem je vyměnit do roku 2022 minimálně 80 tisíc starých neekologických kotlů za nové ekologické a úsporné jak z pohledu emisí, tak i nákladů na jejich provoz. "Z evropských fondů (OPŽP 2014-2020) na výměny máme celkem 9 mld. Kč. Zároveň od loňského roku platí možnost kontrol povozu kotlů přímo v domácnostech vyplývající z novely zákona o ovzduší a rok 2016 byl také prvním rokem, kdy musely všechny kotle i v domácnostech projít povinnou revizí a údržbou. Od letošního roku je také už nemožné na trh uvádět kotle horší než 4. emisní třídy a od září roku 2022 bude plně zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Předpokládáme, že tato opatření dohromady budou mít další zásadní vliv na snížení znečištění ovzduší," upozorňuje náměstek Smrž.

V oblasti průmyslu poskytlo MŽP v minulosti miliardové dotace na ekologizaci průmyslových zdrojů, a to jak z aktuálního OPŽP 2014 - 2020, tak z OPŽP 2007-2013. Rokem 2017 skončily výjimky pro velké průmyslové znečišťovatele v Polsku, což povede k dalšímu zlepšení kvality ovzduší u nás. Až 40 % místního znečištění v Moravskoslezském kraji totiž pochází z polské strany, přičemž průmyslové emise z Polska se na znečištění podílejí zhruba z 30 %.

S nárůstem počtu osobních automobilů roste zatížení ovzduší z dopravy. "Na ni se v následujících letech mimořádně soustředíme. Už nyní poskytujeme dotační podporu v této oblasti, a to na různé formy ekologické dopravy, jak veřejné, tak osobní, na zavádění nízkoemisních zón či na vypracování plánů regulace dopravy v případě smogových situací. Je ale potřeba rychle realizovat další opatření z Národního akčního plánu čistá mobilita společně s dalšími rezorty. Stejně tak by obce neměly dlouho čekat na výstavbu obchvatů. S tím by měla pomoci novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), kterou jsme prosadili v loňském roce," vyjmenovává další kroky ministerstva náměstek Smrž.

Náměstek Smrž dnes také zástupce Komise požádal, aby při realizaci opatření byli členským státům partnerem a v rámci svých možností je podporovali. "Imisní limity platí pro celou EU bez ohledu na odlišnou strukturu ekonomiky, geografické i morfologické a meteorologické podmínky. Sankce pro všechny státy, které se ochraně ovzduší mimořádně věnují, a mezi ně patří i Česká republika, problém s kvalitou ovzduší nevyřeší. Komise by nám měla být oporou a na úrovni Evropy zjednodušovat pravidla pro čerpání evropských fondů, zjednodušit legislativu v oblasti EIA nebo například cílit legislativu v oblasti dopravy na vymontované DPF filtry a aktivně vstupovat do řešení přeshraničního přenosu znečištění mezi státy," komentuje výstupy z jednání náměstek Smrž.
Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist