https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zavedme-maximalni-cenu-elektriny-a-plynu-vyuzijme-emisni-povolenky-na-pomoc-zranitelnym-domacnostem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČSSD: Zaveďme maximální cenu elektřiny a plynu, využijme emisní povolenky na pomoc zranitelným domácnostem

22. prosince 2021 | ČSSD
Vyčlenit část vyrobené elektřiny mimo burzu ve veřejném zájmu, zavést maximální ceny energií podobně jako u tepla, nebo využít část výnosu emisních povolenek na pomoc zranitelným domácnostem navrhuje Česká strana sociálně demokratická. Sedmibodový ucelený plán systémových změn představili předseda ČSSD Michal Šmarda a místopředseda strany Tomáš Petříček.

„Dosavadní kroky jsou nesystémové a nedostatečné. Plošné snížení DPH nebo zavedení příspěvku pro lidi v režimu dodavatele poslední instance neřeší problém nyní, ani do budoucna. Chceme proto vyzvat vládu a parlament, aby se touto věcí zabývaly přednostně a představily soubor opatření, které pomohou nejen domácnostem, ale také českému průmyslu,“ uvedl předseda ČSSD Michal Šmarda.

Podle Tomáše Petříčka chybí i dlouhodobá strategie ČR pro přechod ke klimatické neutralitě do roku 2050, která by plně zohledňovala sociální potřeby občanů ČR, zájmy zaměstnanců a českého průmyslu. „Proto navrhujeme sedm bodů pro řešení energetické krize a k boji s energetickou chudobou. Musíme jednat s EU o komoditní burze a možnosti dostat část energie ve veřejném zájmu mimo ni. Musíme zavést maximální cenu, umožňujeme to u tepla, je potřeba to udělat u dalších komodit. Navrhujeme zahájit jednání o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na cílenou pomoc zranitelným domácnostem, nebo upravit dotační programy tak, aby obnovitelné zdroje byly dostupné primárně pro zranitelné domácnosti. Také navrhujeme zohlednit problém energetické chudoby v systému sociální podpory a podpory bydlení,“ uvedl místopředseda ČSSD Tomáš Petříček.


7 BODŮ ČSSD PRO ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE

ČSSD se svým odborným zázemím doporučuje nové vládě České republiky k řešení energetické krize a k boji s energetickou chudobou:

1. Zahájit intenzivní jednání s Evropskou komisí o snížení množství vyrobené energie prodávané na komoditní burzu s rozdělením na část, která bude ve veřejném zájmu státu a část obchodovaná na komoditní burze a vypracovat k těmto jednáním podrobnou analýzu. K tomuto kroku bude nutné udělat podrobnou analýzu.

2. V zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zdůraznit roli energetického regulátora v určování věcně usměrňované ceny v podobném smyslu jako je to u cen tepelné energie. Tímto opatřením by regulátor určil maximální cenu, která by výrazně neohrožovala odběratele.

3. K řešení problému zdražování zemního plynu a elektřiny v České republice k okamžitému řešení vztahu mezi dodavatelem poslední instance (dále jen DPI) a spotřebiteli. Energetický zákon řeší povinnost chránit oprávněné zájmy spotřebitelů dle odst. 4 § 17 s pomocí zmocnění dle bodu 10 písm. h) a bodu 11 písm. i) § 98a. Energetický regulační úřad (dále ERÚ) vydá ve sbírce zákonů vyhlášku, kterou stanoví postup při zajištění dodávky elektřiny a dodávky zemního plynu DPI s následujícím postupem:
• DPI přejímají spotřebitele od obchodníka, kterému ERÚ zrušil licenci na obchod, včetně jejich původních platných smluv, tj. včetně cen a termínů
• DPI si rozdíl mezi odůvodněnými cenami energií a cenami dle původních platných smluv vymohou na obchodníkovi, kterému ERÚ zrušil licenci.

4. Energetický regulační úřad musí stanovit podmínky pro věcné usměrňování ceny tepelné energie vyrobené ze zemního plynu.

5. Vzhledem k probíhající energetické a hospodářské transformaci je velmi urgentní, aby Vláda ČR přijala ucelenou sociálně citlivou strategii přechodu ke klimatické neutralitě v první polovině svého funkčního období, včetně zajištění adekvátnosti dodávek energie na vnitřním evropském trhu.

6. Přijmout dlouhodobou strategii boje s energetickou chudobou. Je vhodné debatu o Zeleném údělu EU propojit s debatou o možnosti využít této transformace k dlouhodobé pomoci domácnostem ohrožených energetickou chudobou snížit výdaje za energie, zejména tepelné energie, prostřednictvím souboru opatření a přímé pomoci. V této souvislosti ČSSD mimo jiné navrhuje:
a. Zahájit jednání o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na cílenou pomoc zranitelným domácnostem;
b. Upravit současné dotační programy v oblasti energetických úspor, které využívají především lépe informované a situované skupiny obyvatel, a více je zacílit na domácnosti ohrožené energetickou chudobou;
c. Odstranit bariéry pro zranitelné domácnosti v čerpání podpory na využití obnovitelných zdrojů energie;
d. Zavést systém poradců pro zranitelné zákazníky s individuálním přístupem a pomocí s možnostmi podpory v oblasti energetických úspor;
e. Zohlednit problém energetické chudoby v systému sociální podpory a podpory bydlení;

7. Zlepšit implementaci směrnice EU o energetické náročnosti budov. ČR má výrazný prostor zavést cílené dotační programy pro energetické úspory zejména v oblasti budov, kde je zásadní zvýšení investic a podpora důkladnějších rekonstrukcí.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist