https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zelena-modernizace-bude-bud-spravedliva-nebo-nebude-vubec.doporuceni-vzesla-z-prvniho-rocniku-celostatni-konference-o
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Člověk v tísni: Zelená modernizace bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec. Doporučení vzešla z prvního ročníku celostátní konference o klimatu

15. května 2024 | Člověk v tísni
Včerejší konference Zelená modernizace Česka 2024, pořádaná společností Člověk v tísni a dalšími organizacemi v Míčovně Pražského hradu, zdůraznila význam spolupráce napříč sektory. Politici a političky, akademici a akademičky, zástupci a zástupkyně průmyslu, zemědělství, odborů, nevládních organizací a firem diskutovali o nutnosti sociálně citlivého přístupu k řešení dopadů změn klimatu. Na konferenci vystoupilo čtyřicet odborníků a odbornic z Česka i ze zahraničí, kteří zdůraznili potřebu mezioborové spolupráce v této klíčové oblasti.

Konference se konala pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla a jejím cílem bylo na řadě příkladů ukázat množství kroků a konkrétních aktivit, které se v oblasti zelené modernizace v Česku již odehrávají a mohou být inspirací.

„Je třeba mluvit nejen o hrozbách, ale i o řešení, že to jde, že cesta existuje a můžeme tento problém řešit. Předpokladem je, že se zapojí opravdu celá společnost. Potřebujeme vést dialog, abychom v dekarbonizaci uspěli, a najít porozumění napříč celým spektrem společnosti,” uvedl na konferenci Ladislav Miko, poradce prezidenta republiky pro oblast životního prostředí.

Náš ředitel Šimon Pánek na něj navázal připomínkou důležitosti vzdělávání, dialogu a nedogmatické diskuze ve společnosti. „Naše společnost někdy vypadá, jako by byla rozdělená na jedničky a nuly, buď je to tak nebo tak, a mezi tím není prostor diskutovat. To se mi nikdy nelíbilo, a proto jsem rád, že můžeme tuto konferenci spolupořádat,” uvedl Šimon Pánek.

Ke krokům v oblasti zelené modernizace se na konferenci přihlásil i ministr životního prostředí Petr Hladík: „Cesta zelené modernizace v Česku bude dlouhá, ale je naprosto zásadní. Ve vládě si jasně uvědomujeme, že tato modernizace bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec. Česká republika na ni má k dispozici prostředky ve výši jeden bilion korun.”


Na konferenci zazněla řada příkladů dobré praxe napříč sektory:

Potřebujeme najít jazyk, kterým mluvit o zelené modernizaci

Část vystupujících se věnovala i potřebě hledání vhodného jazyka, jak vyprávět o zelené modernizaci. „V oblasti změny klimatu je třeba hledat nové ambasadory a ambasadorky a nové formy vyprávění tohoto příběhu. Je třeba ukazovat ochranu klimatu v Česku tady a teď – ukazovat konkrétní přínosy a obecně vyprávět méně příběhů o samotné hrozbě, ale i to, že se má smysl snažit se něco dělat. Že se i malé obce, školy a školky mohou o řadu věcí samy snažit. Měli bychom ukazovat ryze praktické věci,” vysvětlil zakladatel Institutu 2050, ekopsycholog Jan Krajhanzl.

Další řečníci a řečnice se věnovali i oblastem energetiky, dopravy, zemědělství, vzdělávání a práce médií s tématy zelené modernizace.


Energetika: Role odborů a hlas mladé generace

V oblasti energetiky představili zástupci a zástupkyně energetických společností i neziskové organizace Frank Bold Society možnosti využití komunitního sdílení elektrické energie. Tomáš Vrbický ze společnosti NOHO prezentoval Sousedství Kukleny v blízkosti Hradce Králové, které má být první uhlíkově neutrální čtvrtí v Česku. Starosta obce Slavičín Tomáš Chmela představil příklad energeticko-odpadového komplexu Cirkula, který v obci kombinuje různé zdroje energie a zajištuje teplo pro 2500 obyvatel obce. Komplex pod jednou střechou zastřešuje i sběrný dvůr, zpracování biomasy a další aktivity. Starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová popsala modernizaci a energetické úspory panelových domů a dalších staveb v této městské části, které zde přispěly k výraznému snížení spotřeby energií.


Je česká krajina zdravá? Data mluví jasně

Na konferenci vystoupili zástupkyně a zástupce odborového svazu energetiků a pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Marta Ctiborová a Rostislav Palička, a připomněli situaci v oblastech, kde dochází k utlumování těžby uhlí a potřebnou podporu lidem, kteří kvůli tomu přichází o práci a čeká je změna profese. Zástupce německé odborové konfederace Gerhard Moch popsal průběh utlumování těžby uhlí a s ním spojená opatření v Německu.

Hlas mladé generace na konferenci zastupovali Lucie Smolková z Nadace Partnerství a Jakub Nekvasil, zakladatel spolku Telperion. Ve svém příspěvku poděkovali předchozím generacím za řadu kroků, které se v oblasti řešení dopadů změny klimatu již odehrály, uvedli ale i několik doporučení pro různé skupiny – od politiků a političek po každého z nás.


Zemědělství: Potřebujeme pečovat o krajinu i změnit systém dotací

Konference představila příklady zemědělců, kteří již dnes v Česku přistupují ke své práci s ohledem na krajinu a snaží se o citlivý přístup a zadržování vody v ní. Kromě možností využití půdy a jejího potenciálu pro ukládání uhlíku zmínili i důležitost systému nastavení státních dotací. „Po desítkách let v oblasti péče o krajinu jsme si řekli, že stav krajiny nezmění ani neziskovky, nadšenci nebo osvícení zemědělci. Hlavní překážkou je špatně nastavený systém dotací. Ten je třeba změnit,“ uvedl na konferenci Jan Korytář z Koalice pro krajinu.


Vzdělávání: Má informovat i vést ke konkrétní akci

Význam klimatického vzdělávání popsal ředitel vzdělávacího centra Tereza Petr Daniš.

„Z vědeckých zjištění víme, že mladí lidé si uvědomují, že změna klimatu je problém a musíme s ním něco udělat. Třetina mladých lidí pociťuje v tomto ohledu emoce bezmoci, strachu, ale sami neví, jak mohou klima chránit. Klimatické vzdělávání jim pomáhá v tom, aby měli o tomto tématu dostatek informací a mohli se sami zapojit do jeho řešení,” řekl Daniš.


Média: Vyprávějme příběhy, se kterými se lidé ztotožní

Klimatický redaktor Českého rozhlasu Jan Kaliba a publicistka Apolena Rychlíková popsali, jaké bariéry musí překonávat novináři, kteří toto komplexní téma chtějí v médiích prosadit. Upozornili i na to, že je třeba častěji využívat konkrétní příběhy a vztahovat toto téma ke každodennosti čtenářů, aby se s ním mohli lépe ztotožňovat.


Záznam konference Zelená modernizace Česka 2024 si můžete na iVysílání České televize pustit zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16333552384

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist